• Duchovní slovo

    Jsou pochybnosti špatné?

    Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nenebevstoupení Páně (Mt 28,16-20) | 21. května 2023

    „Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti.“ Jak je to možné? Když slyšíme o pochybnostech, jsme celí rozpačití z kvality učedníků. Možná i z Ježíšova postoje. Jak je teď může opustit nebo jim dát dokonce nějaký úkol?