• Duchovní slovo

  Zmrtvýchvstání

  Text k zamyšlení u příležitosti vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně | 3. dubna 2021 a pondělí v oktávu velikonočním | 5. dubna 2021

  Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

  Když za Ježíšem přišel jeho tajný učedník Nikodém, dozvěděl se, že nemůže spatřit Boží království ten, kdo se nenarodí znovu z vody a z Ducha. Tento stav nám krásně vyjadřuje slovo „znovuzrozený“. To je charakteristika křesťana: Být znovuzrozený. Většinou jsme pokřtěni. Být pokřtěn ale znamená být zrozen z vody a z Ducha. Není to tedy uzavřená (hotová) záležitost. Aby platilo i to druhé, je třeba z Ducha Svatého stále znovu a znovu čerpat.

 • Duchovní slovo

  Tři brány

  Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Mk 14,1-15,47) | 28. března 2021

  V Jeruzalémě se nachází jedenáct bran a jedna z nich nese název Zlatá brána (Židé ji nazývají Brána milosrdenství). Je obrácena směrem k Olivové hoře a podle tradice ji postavil král Šalamoun, aby tak uctil památku svého otce krále Davida. Touto branou vstoupil do Jeruzaléma Ježíš provázen zástupem mávajícího lidu.

 • Duchovní slovo,  Pro děti,  Prvokomunikanti

  Mše svatá – pátek 26. března 2021

  26. března 2021 v 18.00 hodin bude přímý přenos mše svaté z farní kaple. Promluva je určena zvláště všem školákům. Společně postoupíme na naší Postní cestě 2021, dovíme se informace k vyhodnocení a připravíme se na Svatý týden.

  Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Další podrobnosti ke slavení mše svaté on-line naleznete zde.