Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 25. července – 1. srpna 2021

  • Nyní platí tato opatření pro konání bohoslužeb. Mezi rodinami dodržujte rozestupy 2 metry, při vstupu do kostela si dezinfikujte ruce a užívejte respirátory či nanoroušky.
  • Na základě vašich přání, bude možné přispívat na společné úmysly mší svatých formou označeného košíčku na stole pro obětní dary.
  • Kunovice: Chtěl bych poprosit, abychom při pohřebních mších svatých přistupovali ke svatému přijímání po pravé straně od rakve a odcházeli zase po její levé straně. To se týká těch, kteří přicházejí středem kostela, a platí to v případě, že je jen jeden podávající.
  • Kunovice: Hledá se hliníkový žebřík, který si někdo vypůjčil z farního domečku. Prosíme o vrácení.