• Duchovní slovo

  Svatost a radost

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,35-48) | 18. dubna 2021

  Svatý otec vydal před třemi lety apoštolskou exhortaci s názvem Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte). Vybízí nás v ní, abychom byli „svatými a radostnými svědky Ježíšova vítězství na hříchem a smrtí.“

  Ve věci svatosti připomíná, že ke svatosti jsou povoláni členové každého životního stavu, tedy kněží, řeholníci i laici. Píše, že světec není ten, kdo nikdy nezhřešil, ale ten, kdo hřích poznal, přiznal, litoval a prosil Boha o odpuštění.

 • Duchovní slovo

  Rahamim

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 11. dubna 2021

  Během velikonočního oktávu navštívil klášterní kostel budhistický mnich. Usadil se a chtěl meditovat. Najednou se lidé začali modlit korunku k Božímu milosrdenství. Mnich chvíli poslouchal, jak pořád dokola opakují: „Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.“ Pak vstal, vyšel ven a hledal opata. Když ho k němu přivedli, zeptal se ho: „Jak můžete sloužit Bohu, kterého je potřeba tak zdlouhavě prosit o milosrdenství?“ Opat se zamyslel a začal vyprávět:

 • Duchovní slovo

  Zmrtvýchvstání

  Text k zamyšlení u příležitosti vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně | 3. dubna 2021 a pondělí v oktávu velikonočním | 5. dubna 2021

  Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

  Když za Ježíšem přišel jeho tajný učedník Nikodém, dozvěděl se, že nemůže spatřit Boží království ten, kdo se nenarodí znovu z vody a z Ducha. Tento stav nám krásně vyjadřuje slovo „znovuzrozený“. To je charakteristika křesťana: Být znovuzrozený. Většinou jsme pokřtěni. Být pokřtěn ale znamená být zrozen z vody a z Ducha. Není to tedy uzavřená (hotová) záležitost. Aby platilo i to druhé, je třeba z Ducha Svatého stále znovu a znovu čerpat.

 • Prvokomunikanti

  Náboženství – Ježíšova setkání po Zmrtvýchvstání

  V rámci alternativní výuky dostávají děti 3. tříd pracovní list pro týden velikonočního oktávu. Jde o tak trochu detektivní činnost, kdy je třeba přihlédnout ke znalostem událostí po Ježíšově Zmrtvýchvstání. Pomůže přečíst si dané události v závěru evangelií a třeba taky Skutky apoštolů – 9. kapitolu. Pracovní list dostanou děti prostřednictvím kunovických základních škol nebo si jej můžete stáhnout tady. Vyplněný a podepsaný pracovní list pošlete na farní e-mail do 16. dubna 2021.