Kalendář

May 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Sunday 1. 5.
 • All Day Svátek práce / Dělník sv. Josef (3. neděle velikonoční)
  Svátek práce / Dělník sv. Josef (3. neděle velikonoční)

  Sk 5,27b-32.40b-41
  Zl 30(29)
  Zj 5,11-14
  Jan 21,1-19
  Barva: Bílá

Monday 2. 5.
 • All Day Zikmund / sv. Atanáš (pondělí 3. velikonočního týdne)
  Zikmund / sv. Atanáš (pondělí 3. velikonočního týdne)

  Sk 6,8-15
  Zl 119
  Jan 6,22-29
  Barva: Bílá

Tuesday 3. 5.
 • All Day Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba
  Alexej / Svátek sv. Filipa a Jakuba

  1Kor 15,1-8
  Zl 19(18)
  Jan 14,6-14
  Barva: Červená

Wednesday 4. 5.
 • All Day Květoslav / sv. Florián (středa 3. velikonočního týdne)
  Květoslav / sv. Florián (středa 3. velikonočního týdne)

  Sk 8,1b-8
  Zl 66
  Jan 6,35-40
  Barva: Bílá

Thursday 5. 5.
 • All Day Klaudie / sv. Gothard (čtvrtek 3. velikonočního týdne)
  Klaudie / sv. Gothard (čtvrtek 3. velikonočního týdne)

  Sk 8,26-40
  Zl 66
  Jan 6,44-51
  Barva: Bílá

Friday 6. 5.
 • All Day Radoslav / sv. Jan Sarkander (pátek 3. velikonočního týdne)
  Radoslav / sv. Jan Sarkander (pátek 3. velikonočního týdne)

  Sk 9,1-20
  Zl 117
  Jan 6,52-59
  Barva: Červená

Saturday 7. 5.
 • All Day Stanislav / sv. Benedikt II. (sobota 3. velikonočního týdne)
  Stanislav / sv. Benedikt II. (sobota 3. velikonočního týdne)

  Sk 9,31-42
  Zl 116
  Jan 6,60-69
  Barva: Bílá

Sunday 8. 5.
 • All Day Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí (4. neděle velikonoční)
  Státní svátek / Panna Maria, Prostřednice všech milostí (4. neděle velikonoční)

  Sk 13,14.43-52
  Zl 100(99)
  Zj 7,9.14b-17
  Jan 10,27-30
  Barva: Bílá

Monday 9. 5.
 • All Day Ctibor / sv. Hermus (pondělí 4. velikonočního týdne)
  Ctibor / sv. Hermus (pondělí 4. velikonočního týdne)

  Sk 11,1-18
  Zl 42
  Jan 10,1-10
  Barva: Bílá

Tuesday 10. 5.
 • All Day Blažena / sv. Izidor (úterý 4. velikonočního týdne)
  Blažena / sv. Izidor (úterý 4. velikonočního týdne)

  Sk 11,19-26
  Zl 87
  Jan 10,22-30
  Barva: Bílá

Wednesday 11. 5.
 • All Day Svatava / sv. Ignác z Láconi (středa 4. velikonočního týdne)
  Svatava / sv. Ignác z Láconi (středa 4. velikonočního týdne)

  Sk 12,24-13,5a
  Zl 67
  Jan 12,44-50
  Barva: Bílá

Thursday 12. 5.
 • All Day Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus (čtvrtek 4. velikonočního týdne)
  Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus (čtvrtek 4. velikonočního týdne)

  Sk 13,13-25
  Zl 89
  Jan 13,16-20
  Barva: Bílá

Friday 13. 5.
 • All Day Servác / sv. Ondřej Hubert Fournet (pátek 4. velikonočního týdne)
  Servác / sv. Ondřej Hubert Fournet (pátek 4. velikonočního týdne)

  Sk 13,26-33
  Zl 2
  Jan 14,1-6
  Barva: Bílá

Saturday 14. 5.
 • All Day Bonifác / Svátek sv. Matěje, apoštola
  Bonifác / Svátek sv. Matěje, apoštola

  Sk 1,15-17.20-26
  Zl 113(112)
  Jan 15,9-17
  Barva: Červená

Sunday 15. 5.
 • All Day Žofie / sv. Žofie (5. neděle velikonoční)
  Žofie / sv. Žofie (5. neděle velikonoční)

  Sk 14,21b-27
  Zl 145(144)
  Zj 21,1-5a
  Jan 13,31-33a.34-35
  Barva: Bílá

Monday 16. 5.
 • All Day Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
  Přemysl / Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech

  Rim 8,31b-39
  Zl 69(68)
  Mt 10,17-22
  Barva: Červená

Tuesday 17. 5.
 • All Day Aneta / sv. Paschal Baylon (úterý 5. velikonočního týdne)
  Aneta / sv. Paschal Baylon (úterý 5. velikonočního týdne)

  Sk 14,19-28
  Zl 145
  Jan 14,27-31a
  Barva: Bílá

Wednesday 18. 5.
 • All Day Nataša / sv. Jan I. (středa 5. velikonočního týdne)
  Nataša / sv. Jan I. (středa 5. velikonočního týdne)

  Sk 15,1-6
  Zl 122
  Jan 15,1-8
  Barva: Bílá

Thursday 19. 5.
 • All Day Ivo / sv. Petr Celestýn (čtvrtek 5. velikonočního týdne)
  Ivo / sv. Petr Celestýn (čtvrtek 5. velikonočního týdne)

  Sk 15,7-21
  Zl 96
  Jan 15,9-11
  Barva: Bílá

Friday 20. 5.
 • All Day Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pátek 5. velikonočního týdne)
  Zbyšek / sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský (pátek 5. velikonočního týdne)

  Sk 15,22-31
  Zl 57
  Jan 15,12-17
  Barva: Bílá

Saturday 21. 5.
 • All Day Monika / sv. Ondřej Bobola (sobota 5. velikonočního týdne)
  Monika / sv. Ondřej Bobola (sobota 5. velikonočního týdne)

  Sk 16,1-10
  Zl 100
  Jan 15,18-21
  Barva: Bílá

Sunday 22. 5.
 • All Day Emil / sv. Julie (6. neděle velikonoční)
  Emil / sv. Julie (6. neděle velikonoční)

  Sk 15,1-2.22-29
  Zl 67(66)
  Zj 21,10-14.22-23
  Jan 14,23-29
  Barva: Bílá

Monday 23. 5.
 • All Day Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi (pondělí 6. velikonočního týdne)
  Vladimír / sv. Jan Křtitel de Rossi (pondělí 6. velikonočního týdne)

  Sk 16,11-15
  Zl 149
  Jan 15,26-16,4a
  Barva: Bílá

Tuesday 24. 5.
 • All Day Jana / sv. Vincent Lerinský (úterý 6. velikonočního týdne)
  Jana / sv. Vincent Lerinský (úterý 6. velikonočního týdne)

  Sk 16,22-34
  Zl 138
  Jan 16,5-11
  Barva: Bílá

Wednesday 25. 5.
 • All Day Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi (středa 6. velikonočního týdne)
  Viola / sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi (středa 6. velikonočního týdne)

  Sk 17,15.22-18,1
  Zl 148
  Jan 16,12-15
  Barva: Bílá

Thursday 26. 5.
 • All Day Filip / sv. Filip Neri (Nanebevstoupení Páně)
  Filip / sv. Filip Neri (Nanebevstoupení Páně)

  Sk 1,1-11
  Zl 47(46)
  Ef 1,17-23
  Lk 24,46-53
  Barva: Bílá

Friday 27. 5.
 • All Day Valdemar / sv. Augustin z Canterbury (pátek 6. velikonočního týdne)
  Valdemar / sv. Augustin z Canterbury (pátek 6. velikonočního týdne)

  Sk 18,9-18
  Zl 47
  Jan 16,20-23a
  Barva: Bílá

Saturday 28. 5.
 • All Day Vilém / sv. Emil (sobota 6. velikonočního týdne)
  Vilém / sv. Emil (sobota 6. velikonočního týdne)

  Sk 18,23-28
  Zl 47
  Jan 16,23b-28
  Barva: Bílá

Sunday 29. 5.
 • All Day Maxmilián / sv. Maximin (7. neděle velikonoční)
  Maxmilián / sv. Maximin (7. neděle velikonoční)

  Sk 7,55-60
  Zl 97(96)
  Zj 22,12-14.16-17.20
  Jan 17,20-26
  Barva: Bílá

Monday 30. 5.
 • All Day Ferdinand / sv. Zdislava (pondělí 7. velikonočního týdne)
  Ferdinand / sv. Zdislava (pondělí 7. velikonočního týdne)

  Sk 19,1-8
  Zl 68
  Jan 16,29-33
  Barva: Bílá

Tuesday 31. 5.
 • All Day Kamila / Svátek Navštívení Panny Marie
  Kamila / Svátek Navštívení Panny Marie

  Sof 3,14-18
  Iz 12
  Lk 1,39-56
  Barva: Bílá

June 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Wednesday 1. 6.
 • All Day Laura / sv. Justin (středa 7. velikonočního týdne)
  Laura / sv. Justin (středa 7. velikonočního týdne)

  Sk 20,28-38
  Zl 68
  Jan 17,11b-19
  Barva: Červená

Thursday 2. 6.
 • All Day Jarmil / sv. Marcelin a Petr (čtvrtek 7. velikonočního týdne)
  Jarmil / sv. Marcelin a Petr (čtvrtek 7. velikonočního týdne)

  Sk 22,30;23,6-11
  Zl 16
  Jan 17,20-26
  Barva: Bílá

Friday 3. 6.
 • All Day Tamara / sv. Karel Lwanga a druhové (pátek 7. velikonočního týdne)
  Tamara / sv. Karel Lwanga a druhové (pátek 7. velikonočního týdne)

  Sk 25,13b-21
  Zl 103
  Jan 21,15-19
  Barva: Červená

Saturday 4. 6.
 • All Day Dalibor / sv. František Caracciolo (sobota 7. velikonočního týdne)
  Dalibor / sv. František Caracciolo (sobota 7. velikonočního týdne)

  Sk 28,16-20.30-31
  Zl 11
  Jan 21,20-25
  Barva: Bílá

Sunday 5. 6.
 • All Day Dobroslav / sv. Bonifác (Slavnost Seslání Ducha Svatého)
  Dobroslav / sv. Bonifác (Slavnost Seslání Ducha Svatého)

  Sk 2,1-11
  Zl 104(103)
  1Kor 12,3b-7.12-13
  Jan 20,19-23
  Barva: Červená

Monday 6. 6.
 • All Day Norbert / sv. Norbert (pondělí 10. týdne v mezidobí)
  Norbert / sv. Norbert (pondělí 10. týdne v mezidobí)

  1Kral 17,1-6
  Zl 121
  Mt 5,1-12
  Barva: Zelená

Tuesday 7. 6.
 • All Day Iveta/Slavoj / sv. Robert (úterý 10. týdne v mezidobí)
  Iveta/Slavoj / sv. Robert (úterý 10. týdne v mezidobí)

  1Kral 17,7-16
  Zl 4
  Mt 5,13-16
  Barva: Zelená

Wednesday 8. 6.
 • All Day Medard / sv. Medard (středa 10. týdne v mezidobí)
  Medard / sv. Medard (středa 10. týdne v mezidobí)

  1Kral 18,20-39
  Zl 16
  Mt 5,17-19
  Barva: Zelená

Thursday 9. 6.
 • All Day Stanislava / sv. Efrém Syrský (čtvrtek 10. týdne v mezidobí)
  Stanislava / sv. Efrém Syrský (čtvrtek 10. týdne v mezidobí)

  1Kral 18,41-46
  Zl 65
  Mt 5,20-26
  Barva: Zelená

Friday 10. 6.
 • All Day Gita / sv. Maxim (pátek 10. týdne v mezidobí)
  Gita / sv. Maxim (pátek 10. týdne v mezidobí)

  1Kral 19,9a.11-16
  Zl 27
  Mt 5,27-32
  Barva: Zelená

Saturday 11. 6.
 • All Day Bruno / sv. Barnabáš
  Bruno / sv. Barnabáš

  Sk 11,21b-26;13,1-3
  Zl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6
  Mt 10,7-13
  Barva: Červená

Sunday 12. 6.
 • All Day Antonie / sv. Jan z Fakunda (Slavnost Nejsvětější Trojice)
  Antonie / sv. Jan z Fakunda (Slavnost Nejsvětější Trojice)

  Pr 8,22-31
  Zl 8
  Rim 5,1-5
  Jan 16,12-15
  Barva: Bílá

Monday 13. 6.
 • All Day Antonín / sv. Antonín z Padovy (pondělí 11. týdne v mezidobí)
  Antonín / sv. Antonín z Padovy (pondělí 11. týdne v mezidobí)

  1Kral 21,1-16
  Zl 5
  Mt 5,38-42
  Barva: Bílá

Tuesday 14. 6.
 • All Day Roland / sv. Anastáz (úterý 11. týdne v mezidobí)
  Roland / sv. Anastáz (úterý 11. týdne v mezidobí)

  1Kral 21,17-29
  Zl 51
  Mt 5,43-48
  Barva: Zelená

Wednesday 15. 6.
 • All Day Vít / sv. Vít (středa 11. týdne v mezidobí)
  Vít / sv. Vít (středa 11. týdne v mezidobí)

  2Kral 2,1.6-14
  Zl 31
  Mt 6,1-6.16-18
  Barva: Zelená

Thursday 16. 6.
 • All Day Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (Těla a krve Páně)
  Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (Těla a krve Páně)

  Gn 14,18-20
  Zl 110(109)
  1 Kor 11,23-26
  Lk 9,11b-17
  Barva: Bílá

Friday 17. 6.
 • All Day Adolf / sv. Řehoř Barbarigo (pátek 11. týdne v mezidobí)
  Adolf / sv. Řehoř Barbarigo (pátek 11. týdne v mezidobí)

  2Kral 11,1-4.9-18.20
  Zl 132
  Mt 6,19-23
  Barva: Zelená

Saturday 18. 6.
 • All Day Milan / sv. Marina (sobota 11. týdne v mezidobí)
  Milan / sv. Marina (sobota 11. týdne v mezidobí)

  2Kron 24,17-25
  Zl 89
  Mt 6,24-34
  Barva: Zelená

Sunday 19. 6.
 • All Day Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald (12. neděle v mezidobí)
  Leoš / sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald (12. neděle v mezidobí)

  Zach 12,10-11
  Zl 63 (62)
  Gal 3,26-29
  Lk 9,18-24
  Barva: Zelená

Monday 20. 6.
 • All Day Květa / sv. Silverius (pondělí 12. týdne v mezidobí)
  Květa / sv. Silverius (pondělí 12. týdne v mezidobí)

  2Kral 17,5-8.13-15a.18
  Zl 60
  Mt 7,1-5
  Barva: Zelená

Tuesday 21. 6.
 • All Day Alois / sv. Alois Gonzaga (úterý 12. týdne v mezidobí)
  Alois / sv. Alois Gonzaga (úterý 12. týdne v mezidobí)

  2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36
  Zl 48
  Mt 7,6.12-14
  Barva: Bílá

Wednesday 22. 6.
 • All Day Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More (středa 12. týdne v mezidobí)
  Pavla / sv. Jan Fisher a Tomáš More (středa 12. týdne v mezidobí)

  2Kral 22,8-13;23,1-3
  Zl 119
  Mt 7,15-20
  Barva: Zelená

Thursday 23. 6.
 • All Day Zdeňka / sv. Josef Cafasso (čtvrtek 12. týdne v mezidobí)
  Zdeňka / sv. Josef Cafasso (čtvrtek 12. týdne v mezidobí)

  2Kral 24,8-17
  Zl 79
  Mt 7,21-29
  Barva: Zelená

Friday 24. 6.
 • All Day Jan / Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova)
  Jan / Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova)

  Ez 34,11-16
  Zl 23(22)
  Rim 5,5-11
  Lk 15,3-7
  Barva: Bílá

Saturday 25. 6.
 • All Day Ivan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  Ivan / Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

  Iz 49,1-6
  Zl 139
  Sk 13,22-26
  Lk 1,57-66.80
  Barva: Bílá

Sunday 26. 6.
 • All Day Adriana / sv. Jan a Pavel (13. neděle v mezidobí)
  Adriana / sv. Jan a Pavel (13. neděle v mezidobí)

  1Kral 19,16b.19-21
  Zl 16(15)
  Gal 5,1.13-18
  Lk 9,51-62
  Barva: Zelená

Monday 27. 6.
 • All Day Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský (pondělí 13. týdne v mezidobí)
  Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský (pondělí 13. týdne v mezidobí)

  Am 2,6-10.13-16
  Zl 50
  Mt 8,18-22
  Barva: Zelená

Tuesday 28. 6.
 • All Day Lubomír / sv. Irenej (Lubomír) (úterý 13. týdne v mezidobí)
  Lubomír / sv. Irenej (Lubomír) (úterý 13. týdne v mezidobí)

  Am 3,1-8;4,11-12
  Zl 5
  Mt 8,23-27
  Barva: Červená

Wednesday 29. 6.
 • All Day Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla
  Petr a Pavel / Slavnost sv. Petra a Pavla

  Sk 12,1-11
  Zl 34(33)
  2Tim 4,6-8.17-18
  Mt 16,13-19
  Barva: Červená

Thursday 30. 6.
 • All Day Šárka / sv. prvomučedníci římští (čtvrtek 13. týdne v mezidobí)
  Šárka / sv. prvomučedníci římští (čtvrtek 13. týdne v mezidobí)

  Am 7,10-17
  Zl 19
  Mt 9,1-8
  Barva: Zelená

July 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Friday 1. 7.
 • All Day Jaroslava / sv. Theobald (Děpolt) (pátek 13. týdne v mezidobí)
  Jaroslava / sv. Theobald (Děpolt) (pátek 13. týdne v mezidobí)

  Am 8,4-6.9-12
  Zl 119
  Mt 9,9-13
  Barva: Zelená

Saturday 2. 7.
 • All Day Patricie / sv. Ota (sobota 13. týdne v mezidobí)
  Patricie / sv. Ota (sobota 13. týdne v mezidobí)

  Am 9,11-15
  Zl 85,9.11-12.13-14
  Mt 9,14-17
  Barva: Zelená

Sunday 3. 7.
 • All Day Radomír / Svátek sv. Tomáše (14. neděle v mezidobí)
  Radomír / Svátek sv. Tomáše (14. neděle v mezidobí)

  Iz 66,10-14c
  Zl 66(65)
  Gal 6,14-18
  Lk 10,1-12.17-20
  Barva: Zelená

Monday 4. 7.
 • All Day Prokop / sv. Prokop (pondělí 14. týdne v mezidobí)
  Prokop / sv. Prokop (pondělí 14. týdne v mezidobí)

  Oz 2,16b.17b-18.21-22
  Zl 145
  Mt 9,18-26
  Barva: Bílá

Tuesday 5. 7.
 • All Day Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
  Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů / Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

  Iz 61,1-3a
  Zl 117(116)
  2Kor 4,1-2.5-7
  Lk 10,1-9
  Barva: Bílá

Wednesday 6. 7.
 • All Day Státní svátek - Mistr Jan Hus / sv. Marie Gorettiová (středa 14.týdne v mezidobí)
  Státní svátek - Mistr Jan Hus / sv. Marie Gorettiová (středa 14.týdne v mezidobí)

  Oz 10,1-3.7-8.12
  Zl 105
  Mt 10,1-7
  Barva: Zelená

Thursday 7. 7.
 • All Day Bohuslava / sv. Wilibald (čtvrtek 14. týdne v mezidobí)
  Bohuslava / sv. Wilibald (čtvrtek 14. týdne v mezidobí)

  Oz 11,1-4.8c-9
  Zl 80
  Mt 10,7-15
  Barva: Zelená

Friday 8. 7.
 • All Day Nora / sv. Kilián (pátek 14. týdne v mezidobí)
  Nora / sv. Kilián (pátek 14. týdne v mezidobí)

  Oz 14,2-10
  Zl 51
  Mt 10,16-23
  Barva: Zelená

Saturday 9. 7.
 • All Day Drahoslava / sv. Veronika Giulianiová (sobota 14. týdne v mezidobí)
  Drahoslava / sv. Veronika Giulianiová (sobota 14. týdne v mezidobí)

  Iz 6,1-8
  Zl 93
  Mt 10,24-33
  Barva: Zelená

Sunday 10. 7.
 • All Day Libuše, Amálie / sv. Amálie (Libuše) (15. neděle v mezidobí)
  Libuše, Amálie / sv. Amálie (Libuše) (15. neděle v mezidobí)

  Dt 30,10-14
  Zl 69(68)
  Kol 1,15-20
  Lk 10,25-37
  Barva: Zelená

Monday 11. 7.
 • All Day Olga / Svátek sv. Benedikta
  Olga / Svátek sv. Benedikta

  Pr 2,1-9
  Zl 34(33)
  Mt 19,27-29
  Barva: Bílá

Tuesday 12. 7.
 • All Day Bořek / sv. Jan Qualbert (úterý 15. týdne v mezidobí)
  Bořek / sv. Jan Qualbert (úterý 15. týdne v mezidobí)

  Iz 7,1-9
  Zl 48
  Mt 11,20-24
  Barva: Zelená

Wednesday 13. 7.
 • All Day Markéta / sv. Jindřich (středa 15. týdne v mezidobí)
  Markéta / sv. Jindřich (středa 15. týdne v mezidobí)

  Iz 10,5-7.13-16
  Zl 94
  Mt 11,25-27
  Barva: Zelená

Thursday 14. 7.
 • All Day Karolína / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis (čtvrtek 15. týdne v mezidobí)
  Karolína / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis (čtvrtek 15. týdne v mezidobí)

  Iz 26,7-9.12.16-19
  Zl 102
  Mt 11,28-30
  Barva: Zelená

Friday 15. 7.
 • All Day Jindřich / sv. Bonaventura (pátek 15. týdne v mezidobí)
  Jindřich / sv. Bonaventura (pátek 15. týdne v mezidobí)

  Iz 38,1-6.21-22.7-8
  Iz 38
  Mt 12,1-8
  Barva: Bílá

Saturday 16. 7.
 • All Day Luboš / Panna Maria Karmelská (sobota 15. týdne v mezidobí)
  Luboš / Panna Maria Karmelská (sobota 15. týdne v mezidobí)

  Mich 2,1-5
  Zl 10
  Mt 12,14-21
  Barva: Zelená

Sunday 17. 7.
 • All Day Martina / sv. Česlav a Hyacint (16. neděle v mezidobí)
  Martina / sv. Česlav a Hyacint (16. neděle v mezidobí)

  Gn 18,1-10a
  Zl 15(14)
  Kol 1,24-28
  Lk 10,38-42
  Barva: Zelená

Monday 18. 7.
 • All Day Drahomíra / sv. Emilián (pondělí 16. týdne v mezidobí)
  Drahomíra / sv. Emilián (pondělí 16. týdne v mezidobí)

  Mich 6,1-4.6-8
  Zl 50
  Mt 12,38-42
  Barva: Zelená

Tuesday 19. 7.
 • All Day Čeněk / sv. Makrina (úterý 16. týdne v mezidobí)
  Čeněk / sv. Makrina (úterý 16. týdne v mezidobí)

  Mich 7,14-15.18-20
  Zl 85
  Mt 12,46-50
  Barva: Zelená

Wednesday 20. 7.
 • All Day Ilja / sv. Eliáš (středa 16. týdne v mezidobí)
  Ilja / sv. Eliáš (středa 16. týdne v mezidobí)

  Jer 1,1.4-10
  Zl 71
  Mt 13,1-9
  Barva: Zelená

Thursday 21. 7.
 • All Day Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (čtvrtek 16. týdne v mezidobí)
  Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (čtvrtek 16. týdne v mezidobí)

  Jer 2,1-3.7-8.12-13
  Zl 36
  Mt 13,10-17
  Barva: Zelená

Friday 22. 7.
 • All Day Magdaléna / sv. Marie Magdaléna
  Magdaléna / sv. Marie Magdaléna

  Pís 3,1-4a
  Zl 63,2.3-4.5-6.8-9
  Jan 20,1.11-18
  Barva: Bílá

Saturday 23. 7.
 • All Day Libor / Svátek sv. Brigity
  Libor / Svátek sv. Brigity

  Gal 2,19-20
  Zl 34
  Jan 15,1-8
  Barva: Bílá

Sunday 24. 7.
 • All Day Kristýna / sv. Kristina (17. neděle v mezidobí)
  Kristýna / sv. Kristina (17. neděle v mezidobí)

  Gn 18,20-32
  ZI 138(137)
  Kol 2,12-14
  Lk 11,1-13
  Barva: Zelená

Monday 25. 7.
 • All Day Jakub / svátek sv. Jakuba apoštola
  Jakub / svátek sv. Jakuba apoštola

  2Kor 4,7-15
  Zl 126(125)
  Mt 20,20-28
  Barva: Červená

Tuesday 26. 7.
 • All Day Anna / sv. Jáchym a Anna (úterý 17. týdne v mezidobí)
  Anna / sv. Jáchym a Anna (úterý 17. týdne v mezidobí)

  Jer 14,17-22
  Zl 79
  Mt 13,36-43
  Barva: Bílá

Wednesday 27. 7.
 • All Day Věroslav / sv. Gorazd a druhové (středa 17. týdne v mezidobí)
  Věroslav / sv. Gorazd a druhové (středa 17. týdne v mezidobí)

  Jer 15,10.16-21
  Zl 59
  Mt 13,44-46
  Barva: Bílá

Thursday 28. 7.
 • All Day Viktor / sv. Nazarius a Celsus (čtvrtek 17. týdne v mezidobí)
  Viktor / sv. Nazarius a Celsus (čtvrtek 17. týdne v mezidobí)

  Jer 18,1-6
  Zl 146
  Mt 13,47-53
  Barva: Zelená

Friday 29. 7.
 • All Day Marta / sv. Marta (pátek 17. týdne v mezidobí)
  Marta / sv. Marta (pátek 17. týdne v mezidobí)

  Jer 26,1-9
  Zl 69
  Mt 13,54-58
  Barva: Bílá

Saturday 30. 7.
 • All Day Bořivoj / sv. Petr Chryzolog (sobota 17. týdne v mezidobí)
  Bořivoj / sv. Petr Chryzolog (sobota 17. týdne v mezidobí)

  Jer 26,11-16.24
  Zl 69
  Mt 14,1-12
  Barva: Zelená

Sunday 31. 7.
 • All Day Ignác / sv. Ignác z Loyoly (18. neděle v mezidobí)
  Ignác / sv. Ignác z Loyoly (18. neděle v mezidobí)

  Kaz 1,2;2,21-23
  Zl 90(89)
  Kol 3,1-5.9-11
  Lk 12,13-21
  Barva: Zelená

August 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Monday 1. 8.
 • All Day Oskar / sv. Alfons z Liguori (pondělí 18. týdne v mezidobí)
  Oskar / sv. Alfons z Liguori (pondělí 18. týdne v mezidobí)

  Jer 28,1-17
  Zl 119
  Mt 14,13-21
  Barva: Bílá

Tuesday 2. 8.
 • All Day Gustav / sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard (úterý 18. týdne v mezidobí)
  Gustav / sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard (úterý 18. týdne v mezidobí)

  Jer 30,1-2.12-15.18-22
  Zl 102
  Mt 14,22-36
  Barva: Zelená

Wednesday 3. 8.
 • All Day Miluše / sv. Lydie (středa 18. týdne v mezidobí)
  Miluše / sv. Lydie (středa 18. týdne v mezidobí)

  Jer 31,1-7
  Jer 31
  Mt 15,21-28
  Barva: Zelená

Thursday 4. 8.
 • All Day Dominik / sv. Jan Maria Vianney (čtvrtek 18. týdne v mezidobí)
  Dominik / sv. Jan Maria Vianney (čtvrtek 18. týdne v mezidobí)

  Jer 31,31-34
  Zl 51
  Mt 16,13-23
  Barva: Bílá

Friday 5. 8.
 • All Day Kristián / Posvěcení římské baziliky Panny Marie (pátek 18. týdne v mezidobí)
  Kristián / Posvěcení římské baziliky Panny Marie (pátek 18. týdne v mezidobí)

  Nah 2,1.3;3,1-3.6-7
  Dt 32
  Mt 16,24-28
  Barva: Zelená

Saturday 6. 8.
 • All Day Oldřiška / Svátek Proměnění Páně (Svátek Proměnění Páně)
  Oldřiška / Svátek Proměnění Páně (Svátek Proměnění Páně)

  Dan 7,9-10.13-14
  Zl 97(96)
  2Petr 1,16-19
  cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36
  Barva: Bílá

Sunday 7. 8.
 • All Day Lada / sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové (19. neděle v mezidobí)
  Lada / sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové (19. neděle v mezidobí)

  Mdr 18,6-9
  Zl 33(32)
  Zd 11,1-2.8-19
  Lk 12,32-48
  Barva: Zelená

Monday 8. 8.
 • All Day Soběslav / sv. Dominik (pondělí 19. týdne v mezidobí)
  Soběslav / sv. Dominik (pondělí 19. týdne v mezidobí)

  Ez 1,2-5.24-28c
  Zl 148
  Mt 17,22-27
  Barva: Bílá

Tuesday 9. 8.
 • All Day Roman / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
  Roman / Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

  1Petr 4,12-19
  Zl 31
  Lk 9,23-26
  Barva: Červená

Wednesday 10. 8.
 • All Day Vavřinec / Svátek sv. Vavřince
  Vavřinec / Svátek sv. Vavřince

  2Kor 9,6-10
  Zl 112(111)
  Jan 12,24-26
  Barva: Červená

Thursday 11. 8.
 • All Day Zuzana / sv. Klára (čtvrtek 19. týdne v mezidobí)
  Zuzana / sv. Klára (čtvrtek 19. týdne v mezidobí)

  Ez 12,1-12
  Zl 78
  Mt 18,21-19,1
  Barva: Bílá

Friday 12. 8.
 • All Day Klára / sv. Euplus (pátek 19. týdne v mezidobí)
  Klára / sv. Euplus (pátek 19. týdne v mezidobí)

  Ez 16,1-15.60.63
  Iz 12
  Mt 19,3-12
  Barva: Zelená

Saturday 13. 8.
 • All Day Alena / sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans (sobota 19. týdne v mezidobí)
  Alena / sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans (sobota 19. týdne v mezidobí)

  Ez 18,1-10.13b.30-32
  Zl 51
  Mt 19,13-15
  Barva: Zelená

Sunday 14. 8.
 • All Day Alan / sv. Maxmilián Kolbe (20. neděle v mezidobí)
  Alan / sv. Maxmilián Kolbe (20. neděle v mezidobí)

  Jer 38,4-6.8-10
  Zl 40(39)
  Zd 12,1-4
  Lk 12,49-53
  Barva: Zelená

Monday 15. 8.
 • All Day Hana / Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)
  Hana / Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie)

  Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
  Zl 45(44)
  1Kor 15,20-27a
  Lk 1,39-56
  Barva: Bílá

Tuesday 16. 8.
 • All Day Jáchym / sv. Štěpán (úterý 20. týdne v mezidobí)
  Jáchym / sv. Štěpán (úterý 20. týdne v mezidobí)

  Ez 28,1-10
  Dt 32
  Mt 19,23-30
  Barva: Zelená

Wednesday 17. 8.
 • All Day Petra / sv. Myron (středa 20. týdne v mezidobí)
  Petra / sv. Myron (středa 20. týdne v mezidobí)

  Ez 34,1-11
  Zl 23
  Mt 20,1-16a
  Barva: Zelená

Thursday 18. 8.
 • All Day Helena / sv. Helena (čtvrtek 20. týdne v mezidobí)
  Helena / sv. Helena (čtvrtek 20. týdne v mezidobí)

  Ez 36,23-28
  Zl 51
  Mt 22,1-14
  Barva: Zelená

Friday 19. 8.
 • All Day Ludvík / sv. Jan Eudes (pátek 20. týdne v mezidobí)
  Ludvík / sv. Jan Eudes (pátek 20. týdne v mezidobí)

  Ez 37,1-14
  Zl 107
  Mt 22,34-40
  Barva: Zelená

Saturday 20. 8.
 • All Day Bernard / sv. Bernard (sobota 20. týdne v mezidobí)
  Bernard / sv. Bernard (sobota 20. týdne v mezidobí)

  Ez 43,1-7a
  Zl 85
  Mt 23,1-12
  Barva: Bílá

Sunday 21. 8.
 • All Day Johana / sv. Pius X. (21. neděle v mezidobí)
  Johana / sv. Pius X. (21. neděle v mezidobí)

  Iz 66,18-21
  Zl 117(116)
  Zd 12,5-7.11-13
  Lk 13,22-30
  Barva: Zelená

Monday 22. 8.
 • All Day Bohuslav / Panna Maria Královna (pondělí 21. týdne v mezidobí)
  Bohuslav / Panna Maria Královna (pondělí 21. týdne v mezidobí)

  2Sol 1,1-5.11b-12
  Zl 96
  Mt 23,13-22
  Barva: Bílá

Tuesday 23. 8.
 • All Day Sandra / sv. Růžena z Limy (úterý 21. týdne v mezidobí)
  Sandra / sv. Růžena z Limy (úterý 21. týdne v mezidobí)

  2Sol 2,1-3a.14-17

  Mt 23,23-26
  Barva: Zelená

Wednesday 24. 8.
 • All Day Bartoloměj / Svátek sv. Bartoloměje apoštola
  Bartoloměj / Svátek sv. Bartoloměje apoštola

  Zj 21,9b-14
  Zl 145(144)
  Jan 1,45-51
  Barva: Červená

Thursday 25. 8.
 • All Day Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (čtvrtek 21. týdne v mezidobí)
  Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (čtvrtek 21. týdne v mezidobí)

  1Kor 1,1-9
  Zl 145
  Mt 24,42-51
  Barva: Zelená

Friday 26. 8.
 • All Day Luděk / ct. Martin Středa (pátek 21. týdne v mezidobí)
  Luděk / ct. Martin Středa (pátek 21. týdne v mezidobí)

  1Kor 1,17-25
  Zl 33
  Mt 25,1-13
  Barva: Zelená

Saturday 27. 8.
 • All Day Otakar / sv. Monika (sobota 21. týdne v mezidobí)
  Otakar / sv. Monika (sobota 21. týdne v mezidobí)

  1Kor 1,26-31
  Zl 33
  Mt 25,14-30
  Barva: Bílá

Sunday 28. 8.
 • All Day Augustýn / sv. Augustin (22. neděle v mezidobí)
  Augustýn / sv. Augustin (22. neděle v mezidobí)

  Sir 3,19-21.30-31
  Zl 68(67)
  Zd 12,18-19.22-24a
  Lk 14,1.7-14
  Barva: Zelená

Monday 29. 8.
 • All Day Evelína / Umučení sv. Jana Křtitele
  Evelína / Umučení sv. Jana Křtitele

  Jer 1,17-19
  Zl 71
  Mk 6,17-29
  Barva: Červená

Tuesday 30. 8.
 • All Day Vladěna / sv. Fiakr (úterý 22. týdne v mezidobí)
  Vladěna / sv. Fiakr (úterý 22. týdne v mezidobí)

  1Kor 2,10b-16
  Zl 145
  Lk 4,31-37
  Barva: Zelená

Wednesday 31. 8.
 • All Day Pavlína / sv. Rajmund (středa 22. týdne v mezidobí)
  Pavlína / sv. Rajmund (středa 22. týdne v mezidobí)

  1Kor 3,1-9
  Zl 33
  Lk 4,38-44
  Barva: Zelená

September 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Thursday 1. 9.
 • All Day Linda, Samuel / sv. Jiljí (čtvrtek 22. týdne v mezidobí)
  Linda, Samuel / sv. Jiljí (čtvrtek 22. týdne v mezidobí)

  1Kor 3,18-23
  Zl 24
  Lk 5,1-11
  Barva: Zelená

Friday 2. 9.
 • All Day Adéla / sv. Justus (pátek 22. týdne v mezidobí)
  Adéla / sv. Justus (pátek 22. týdne v mezidobí)

  1Kor 4,1-5
  Zl 37
  Lk 5,33-39
  Barva: Zelená

Saturday 3. 9.
 • All Day Bronislav / sv. Řehoř Veliký (sobota 22. týdne v mezidobí)
  Bronislav / sv. Řehoř Veliký (sobota 22. týdne v mezidobí)

  1Kor 4,6-15
  Zl 145
  Lk 6,1-5
  Barva: Bílá

Sunday 4. 9.
 • All Day Jindřiška / sv. Růžena z Viterba (23. neděle v mezidobí)
  Jindřiška / sv. Růžena z Viterba (23. neděle v mezidobí)

  Mdr 9,13-18
  Zl 90(89)
  Flm 9b-10.12-17
  Lk 14,25-33
  Barva: Zelená

Monday 5. 9.
 • All Day Boris / sv. Viktorin (Vítězslav) (pondělí 23. týdne v mezidobí)
  Boris / sv. Viktorin (Vítězslav) (pondělí 23. týdne v mezidobí)

  1Kor 5,1-8
  Zl 5
  Lk 6,6-11
  Barva: Zelená

Tuesday 6. 9.
 • All Day Boleslav / sv. Magnus (úterý 23. týdne v mezidobí)
  Boleslav / sv. Magnus (úterý 23. týdne v mezidobí)

  1Kor 6,1-11
  Zl 149
  Lk 6,12-19
  Barva: Zelená

Wednesday 7. 9.
 • All Day Regína / sv. Melichar Grodecký (středa 23. týdne v mezidobí)
  Regína / sv. Melichar Grodecký (středa 23. týdne v mezidobí)

  1Kor 7,25-31
  Zl 45
  Lk 6,20-26
  Barva: Zelená

Thursday 8. 9.
 • All Day Mariana / Svátek Narození Panny Marie
  Mariana / Svátek Narození Panny Marie

  Mich 5,1-4a
  Zl 13(12)
  Mt 1,1-16.18-23
  Barva: Bílá

Friday 9. 9.
 • All Day Daniela / sv. Petr Klaver (pátek 23. týdne v mezidobí)
  Daniela / sv. Petr Klaver (pátek 23. týdne v mezidobí)

  1Kor 9,16-19.22b-27
  Zl 84
  Lk 6,39-42
  Barva: Zelená

Saturday 10. 9.
 • All Day Irma / bl. Karel Spinola (sobota 23. týdne v mezidobí)
  Irma / bl. Karel Spinola (sobota 23. týdne v mezidobí)

  1Kor 10,14-22
  Zl 116B
  Lk 6,43-49
  Barva: Zelená

Sunday 11. 9.
 • All Day Denisa / sv. Emil (24. neděle v mezidobí)
  Denisa / sv. Emil (24. neděle v mezidobí)

  Ex 32,7-11.13-14
  Zl 51(50)
  1Tim 1,12-17
  Lk 15,1-32
  Barva: Zelená

Monday 12. 9.
 • All Day Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie (pondělí 24. týdne v mezidobí)
  Marie / sv. Quido / Jména Panny Marie (pondělí 24. týdne v mezidobí)

  1Kor 11,17-26.33
  Zl 40
  Lk 7,1-10
  Barva: Zelená

Tuesday 13. 9.
 • All Day Lubor / sv. Jan Zlatoústý (úterý 24. týdne v mezidobí)
  Lubor / sv. Jan Zlatoústý (úterý 24. týdne v mezidobí)

  1Kor 12,12-14.27-31a
  Zl 100
  Lk 7,11-17
  Barva: Bílá

Wednesday 14. 9.
 • All Day Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže)
  Radka / Svátek Povýšení sv. kříže (Svátek Povýšení sv. kříže)

  Nm 21,4b-9
  Zl 78(77)
  Flp 2,6-11
  Jan 3,13-17
  Barva: Červená

Thursday 15. 9.
 • All Day Jolana / Panna Maria Bolestná
  Jolana / Panna Maria Bolestná

  Zid 5,7-9
  Zl 31
  Jan 19,25-27
  Barva: Bílá

Friday 16. 9.
 • All Day Ludmila / sv. Ludmila (pátek 24. týdne v mezidobí)
  Ludmila / sv. Ludmila (pátek 24. týdne v mezidobí)

  1Kor 15,12-20
  Zl 17
  Lk 8,1-3
  Barva: Červená

Saturday 17. 9.
 • All Day Naděžda / sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin (sobota 24. týdne v mezidobí)
  Naděžda / sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin (sobota 24. týdne v mezidobí)

  1Kor 15,35-37.42-49
  Zl 56
  Lk 8,4-15
  Barva: Zelená

Sunday 18. 9.
 • All Day Kryštof / sv. Josef Kupertinský (25. neděle v mezidobí)
  Kryštof / sv. Josef Kupertinský (25. neděle v mezidobí)

  Am 8,4-7
  Zl 113
  1Tim 2,1-8
  Lk 16,1-13
  Barva: Zelená

Monday 19. 9.
 • All Day Zita / sv. Januárius (pondělí 25. týdne v mezidobí)
  Zita / sv. Januárius (pondělí 25. týdne v mezidobí)

  Pr 3,27-35
  Zl 15
  Lk 8,16-18
  Barva: Zelená

Tuesday 20. 9.
 • All Day Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (úterý 25. týdne v mezidobí)
  Oleg / sv. Ondřej, Pavel a druhové (úterý 25. týdne v mezidobí)

  Pr 21,1-6.10-13
  Zl 119
  Lk 8,19-21
  Barva: Červená

Wednesday 21. 9.
 • All Day Matouš / Svátek sv. Matouše
  Matouš / Svátek sv. Matouše

  Ef 4,1-7.11-13
  Zl 19(18)
  Mt 9,9-13
  Barva: Červená

Thursday 22. 9.
 • All Day Darina / sv. Mořic a druhové (čtvrtek 25. týdne v mezidobí)
  Darina / sv. Mořic a druhové (čtvrtek 25. týdne v mezidobí)

  Kaz 1,2-11
  Zl 90
  Lk 9,7-9
  Barva: Zelená

Friday 23. 9.
 • All Day Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny (pátek 25. týdne v mezidobí)
  Berta / sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny (pátek 25. týdne v mezidobí)

  Kaz 3,1-11
  Zl 144
  Lk 9,18-22
  Barva: Zelená

Saturday 24. 9.
 • All Day Jaromír / sv. Gerard (Jaromír) (sobota 25. týdne v mezidobí)
  Jaromír / sv. Gerard (Jaromír) (sobota 25. týdne v mezidobí)

  Kaz 11,9-12,8
  Zl 90
  Lk 9,43b-45
  Barva: Zelená

Sunday 25. 9.
 • All Day Zlata / sv. Kleofáš (26. neděle v mezidobí)
  Zlata / sv. Kleofáš (26. neděle v mezidobí)

  Am 6,1a.4-7
  Zl 146
  1Tim 6,11-16
  Lk 16,19-31
  Barva: Zelená

Monday 26. 9.
 • All Day Andrea / sv. Kosma a Damián (pondělí 26. týdne v mezidobí)
  Andrea / sv. Kosma a Damián (pondělí 26. týdne v mezidobí)

  Job 1,6-22
  Zl 17
  Lk 9,46-50
  Barva: Zelená

Tuesday 27. 9.
 • All Day Jonáš / sv. Vincenc z Paula (úterý 26. týdne v mezidobí)
  Jonáš / sv. Vincenc z Paula (úterý 26. týdne v mezidobí)

  Job 3,1-3.11-17.20-23
  Zl 88
  Lk 9,51-56
  Barva: Zelená

Wednesday 28. 9.
 • All Day Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava
  Václav - Státní svátek - Den české státnosti / Slavnost sv. Václava

  Mdr 6,9-21
  1Kron 29
  1Petr 1,3-6;2,21b-24
  Mt 16,24-27
  Barva: Červená

Thursday 29. 9.
 • All Day Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

  Dan 7,9-10.13-14
  Zl 138(137)
  Jan 1,47-51
  Barva: Bílá

Friday 30. 9.
 • All Day Jeroným / sv. Jeroným (pátek 26. týdne v mezidobí)
  Jeroným / sv. Jeroným (pátek 26. týdne v mezidobí)

  Job 38,1.12-21;40,3-5
  Zl 139
  Lk 10,13-16
  Barva: Bílá

October 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Saturday 1. 10.
 • All Day Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše (sobota 26. týdne v mezidobí)
  Igor / sv. Terezie od Dítěte Ježíše (sobota 26. týdne v mezidobí)

  Job 42,1-3.5-6.12-16
  Zl 119
  Lk 10,17-24
  Barva: Bílá

Sunday 2. 10.
 • All Day Olívie, Oliver / sv. andělé strážní (27. neděle v mezidobí)
  Olívie, Oliver / sv. andělé strážní (27. neděle v mezidobí)

  Hab 1,2-3;2,2-4
  Zl 95(94)
  2Tim 1,6-8.13-14
  Lk 17,5-10
  Barva: Zelená

Monday 3. 10.
 • All Day Bohumil / sv. Maxmilián (pondělí 27. týdne v mezidobí)
  Bohumil / sv. Maxmilián (pondělí 27. týdne v mezidobí)

  Gal 1,6-12
  Zl 111
  Lk 10,25-37
  Barva: Zelená

Tuesday 4. 10.
 • All Day František / sv. František z Assisi (úterý 27. týdne v mezidobí)
  František / sv. František z Assisi (úterý 27. týdne v mezidobí)

  Gal 1,13-24
  Zl 139
  Lk 10,38-42
  Barva: Bílá

Wednesday 5. 10.
 • All Day Eliška / sv. Palmác (středa 27. týdne v mezidobí)
  Eliška / sv. Palmác (středa 27. týdne v mezidobí)

  Gal 2,1-2.7-14
  Zl 117
  Lk 11,1-4
  Barva: Zelená

Thursday 6. 10.
 • All Day Hanuš / sv. Bruno (čtvrtek 27. týdne v mezidobí)
  Hanuš / sv. Bruno (čtvrtek 27. týdne v mezidobí)

  Gal 3,1-5
  Lk 1
  Lk 11,5-13
  Barva: Zelená

Friday 7. 10.
 • All Day Justýna / Panna Maria Růžencová (pátek 27. týdne v mezidobí)
  Justýna / Panna Maria Růžencová (pátek 27. týdne v mezidobí)

  Gal 3,7-14
  Zl 111
  Lk 11,15-26
  Barva: Bílá

Saturday 8. 10.
 • All Day Věra / sv. Simeon (sobota 27. týdne v mezidobí)
  Věra / sv. Simeon (sobota 27. týdne v mezidobí)

  Gal 3,22-29
  Zl 105
  Lk 11,27-28
  Barva: Zelená

Sunday 9. 10.
 • All Day Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard (28. neděle v mezidobí)
  Štefan, Sára / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard (28. neděle v mezidobí)

  2Kral 5,14-17
  Zl 98
  2Tim 2,8-13
  Lk 17,11-19
  Barva: Zelená

Monday 10. 10.
 • All Day Marina / sv. Paulin (pondělí 28. týdne v mezidobí)
  Marina / sv. Paulin (pondělí 28. týdne v mezidobí)

  Gal 4,22-24.26-27.31-5,1
  Zl 113
  Lk 11,29-32
  Barva: Zelená

Tuesday 11. 10.
 • All Day Andrej / sv. German (úterý 28. týdne v mezidobí)
  Andrej / sv. German (úterý 28. týdne v mezidobí)

  Gal 5,1-6
  Zl 119
  Lk 11,37-41
  Barva: Zelená

Wednesday 12. 10.
 • All Day Marcel / sv. Radim (středa 28. týdne v mezidobí)
  Marcel / sv. Radim (středa 28. týdne v mezidobí)

  Gal 5,18-25
  Zl 1
  Lk 11,42-46
  Barva: Zelená

Thursday 13. 10.
 • All Day Renáta / sv. Eduard (čtvrtek 28. týdne v mezidobí)
  Renáta / sv. Eduard (čtvrtek 28. týdne v mezidobí)

  Ef 1,1-10
  Zl 98
  Lk 11,47-54
  Barva: Zelená

Friday 14. 10.
 • All Day Agáta / sv. Kalist I. (pátek 28. týdne v mezidobí)
  Agáta / sv. Kalist I. (pátek 28. týdne v mezidobí)

  Ef 1,11-14
  Zl 33
  Lk 12,1-7
  Barva: Zelená

Saturday 15. 10.
 • All Day Tereza / sv. Terezie od Ježíše (sobota 28. týdne v mezidobí)
  Tereza / sv. Terezie od Ježíše (sobota 28. týdne v mezidobí)

  Ef 1,15-23
  Zl 8
  Lk 12,8-12
  Barva: Bílá

Sunday 16. 10.
 • All Day Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (29. neděle v mezidobí)
  Havel / sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque (29. neděle v mezidobí)

  Ex 17,8-13
  Zl 121
  2Tim 3,14-4,2
  Lk 18,1-8
  Barva: Zelená

Monday 17. 10.
 • All Day Hedvika / sv. Ignác Antiochijský (pondělí 29. týdne v mezidobí)
  Hedvika / sv. Ignác Antiochijský (pondělí 29. týdne v mezidobí)

  Ef 2,1-10
  Zl 100
  Lk 12,13-21
  Barva: Červená

Tuesday 18. 10.
 • All Day Lukáš / Svátek sv. Lukáše
  Lukáš / Svátek sv. Lukáše

  2Tim 4,9-17b
  Zl 145(144)
  Lk 10,1-9
  Barva: Červená

Wednesday 19. 10.
 • All Day Michaela / sv. Izák Jogues a druhové (středa 29. týdne v mezidobí)
  Michaela / sv. Izák Jogues a druhové (středa 29. týdne v mezidobí)

  Ef 3,2-12
  Iz 12
  Lk 12,39-48
  Barva: Zelená

Thursday 20. 10.
 • All Day Vendelín / sv. Irena (čtvrtek 29. týdne v mezidobí)
  Vendelín / sv. Irena (čtvrtek 29. týdne v mezidobí)

  Ef 3,14-21
  Zl 33
  Lk 12,49-53
  Barva: Zelená

Friday 21. 10.
 • All Day Brigita / sv. Hilarion (pátek 29. týdne v mezidobí)
  Brigita / sv. Hilarion (pátek 29. týdne v mezidobí)

  Ef 4,1-6
  Zl 24
  Lk 12,54-59
  Barva: Zelená

Saturday 22. 10.
 • All Day Sabina / sv. Marie Salome (sobota 29. týdne v mezidobí)
  Sabina / sv. Marie Salome (sobota 29. týdne v mezidobí)

  Ef 4,7-16
  Zl 122
  Lk 13,1-9
  Barva: Zelená

Sunday 23. 10.
 • All Day Teodor / sv. Jan Kapistránský (30. neděle v mezidobí)
  Teodor / sv. Jan Kapistránský (30. neděle v mezidobí)

  Sir 35,15b-17.20-22a
  Zl 34
  2Tim 4,6-8.16-18
  Lk 18,9-14
  Barva: Zelená

Monday 24. 10.
 • All Day Nina / sv. Antonín Maria Klaret (pondělí 30. týdne v mezidobí)
  Nina / sv. Antonín Maria Klaret (pondělí 30. týdne v mezidobí)

  Ef 4,32-5,8
  Zl 1
  Lk 13,10-17
  Barva: Zelená

Tuesday 25. 10.
 • All Day Beáta / sv. Kryšpín (úterý 30. týdne v mezidobí)
  Beáta / sv. Kryšpín (úterý 30. týdne v mezidobí)

  Ef 5,21-33
  Zl 128
  Lk 13,18-21
  Barva: Zelená

Wednesday 26. 10.
 • All Day Erik / sv. Rustik (středa 30. týdne v mezidobí)
  Erik / sv. Rustik (středa 30. týdne v mezidobí)

  Ef 6,1-9
  Zl 145
  Lk 13,22-30
  Barva: Zelená

Thursday 27. 10.
 • All Day Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (čtvrtek 30. týdne v mezidobí)
  Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (čtvrtek 30. týdne v mezidobí)

  Ef 6,10-20
  Zl 144
  Lk 13,31-35
  Barva: Zelená

Friday 28. 10.
 • All Day Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918) / Svátek sv. Šimona a Judy
  Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918) / Svátek sv. Šimona a Judy

  Ef 2,19-22
  Zl 19(18)
  Lk 6,12-19
  Barva: Červená

Saturday 29. 10.
 • All Day Silvie / sv. Narcis (sobota 30. týdne v mezidobí)
  Silvie / sv. Narcis (sobota 30. týdne v mezidobí)

  Flp 1,18b-26
  Zl 42
  Lk 14,1.7-11
  Barva: Zelená

Sunday 30. 10.
 • All Day Tadeáš / sv. Marcel (31. neděle v mezidobí)
  Tadeáš / sv. Marcel (31. neděle v mezidobí)

  Mdr 11,22-12,2
  Zl 145(144)
  2Sol 1,11-2,2
  Lk 19,1-10
  Barva: Zelená

Monday 31. 10.
 • All Day Štěpánka / sv. Wolfgang (pondělí 31. týdne v mezidobí)
  Štěpánka / sv. Wolfgang (pondělí 31. týdne v mezidobí)

  Flp 2,1-4
  Zl 131
  Lk 14,12-14
  Barva: Zelená

November 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Tuesday 1. 11.
 • All Day Felix / Slavnost Všech svatých
  Felix / Slavnost Všech svatých

  Zj 7,2-4.9-14
  Zl 24(23)
  1Jan 3,1-3
  Mt 5,1-12a
  Barva: Bílá

Wednesday 2. 11.
 • All Day Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

  Mdr 3,1-9
  Žl 116
  Rim 8,14-23
  Mt 25,31-46
  Barva: Fialová

Thursday 3. 11.
 • All Day Hubert / sv. Martin de Porres (čtvrtek 31. týdne v mezidobí)
  Hubert / sv. Martin de Porres (čtvrtek 31. týdne v mezidobí)

  Flp 3,3-8a
  Zl 105
  Lk 15,1-10
  Barva: Zelená

Friday 4. 11.
 • All Day Karel / sv. Karel Boromejský (pátek 31. týdne v mezidobí)
  Karel / sv. Karel Boromejský (pátek 31. týdne v mezidobí)

  Flp 3,17-4,1
  Zl 122
  Lk 16,1-8
  Barva: Bílá

Saturday 5. 11.
 • All Day Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (sobota 31. týdne v mezidobí)
  Miriam / sv. Zachariáš a Alžběta (sobota 31. týdne v mezidobí)

  Flp 4,10-19
  Zl 112
  Lk 16,9-15
  Barva: Zelená

Sunday 6. 11.
 • All Day Liběna / sv. Leonard (Linhart) (32. neděle v mezidobí)
  Liběna / sv. Leonard (Linhart) (32. neděle v mezidobí)

  2Mak 7,1-2.9-14
  Zl 17
  2Sol 2,16-3,5
  Lk 20,27-38
  Barva: Zelená

Monday 7. 11.
 • All Day Saskie / sv. Wilibrord (pondělí 32. týdne v mezidobí)
  Saskie / sv. Wilibrord (pondělí 32. týdne v mezidobí)

  Tit 1,1-9
  Zl 24
  Lk 17,1-6
  Barva: Zelená

Tuesday 8. 11.
 • All Day Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (úterý 32. týdne v mezidobí)
  Bohumír / sv. Gottfried (Bohumír) (úterý 32. týdne v mezidobí)

  Tit 2,1-8.11-14
  Zl 37
  Lk 17,7-10
  Barva: Zelená

Wednesday 9. 11.
 • All Day Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky
  Bohdan / Svátek Posvěcení lateránské baziliky

  Ez 47,1-2.8-9.12
  Zl 46(45)
  1Kor 3,9c-11.16-17
  Jan 2,13-22
  Barva: Bílá

Thursday 10. 11.
 • All Day Evžen / sv. Lev Veliký (čtvrtek 32. týdne v mezidobí)
  Evžen / sv. Lev Veliký (čtvrtek 32. týdne v mezidobí)

  Flm 7-20
  Zl 146
  Lk 17,20-25
  Barva: Bílá

Friday 11. 11.
 • All Day Martin / sv. Martin (pátek 32. týdne v mezidobí)
  Martin / sv. Martin (pátek 32. týdne v mezidobí)

  2Jan 4-9
  Zl 119
  Lk 17,26-37
  Barva: Bílá

Saturday 12. 11.
 • All Day Benedikt / sv. Josafat (sobota 32. týdne v mezidobí)
  Benedikt / sv. Josafat (sobota 32. týdne v mezidobí)

  3Jan 5-8
  Zl 112
  Lk 18,1-8
  Barva: Červená

Sunday 13. 11.
 • All Day Tibor / Svátek sv. Anežky České (33. neděle v mezidobí)
  Tibor / Svátek sv. Anežky České (33. neděle v mezidobí)

  Mal 3,19-20a
  Zl 98
  2 Sol 3,7-12
  Lk 21,5-19
  Barva: Zelená

Monday 14. 11.
 • All Day Sáva / sv. Mikuláš Tavelič (pondělí 33. týdne v mezidobí)
  Sáva / sv. Mikuláš Tavelič (pondělí 33. týdne v mezidobí)

  Zj 1,1-4;2,1-5a
  Zl 1
  Lk 18,35-43
  Barva: Zelená

Tuesday 15. 11.
 • All Day Leopold / sv. Albert Veliký (úterý 33. týdne v mezidobí)
  Leopold / sv. Albert Veliký (úterý 33. týdne v mezidobí)

  Zj 3,1-6.14-22
  Zl 15
  Lk 19,1-10
  Barva: Zelená

Wednesday 16. 11.
 • All Day Otmar / sv. Markéta Skotská (středa 33. týdne v mezidobí)
  Otmar / sv. Markéta Skotská (středa 33. týdne v mezidobí)

  Zj 4,1-11
  Zl 150
  Lk 19,11-28
  Barva: Zelená

Thursday 17. 11.
 • All Day Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (čtvrtek 33. týdne v mezidobí)
  Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (čtvrtek 33. týdne v mezidobí)

  Zj 5,1-10
  Zl 149
  Lk 19,41-44
  Barva: Bílá

Friday 18. 11.
 • All Day Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla (pátek 33. týdne v mezidobí)
  Romana / Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla (pátek 33. týdne v mezidobí)

  Zj 10,8-11
  Zl 119
  Lk 19,45-48
  Barva: Zelená

Saturday 19. 11.
 • All Day Alžběta / sv. Mechtilda (sobota 33. týdne v mezidobí)
  Alžběta / sv. Mechtilda (sobota 33. týdne v mezidobí)

  Zj 11,4-12
  Zl 144
  Lk 20,27-40
  Barva: Zelená

Sunday 20. 11.
 • All Day Nikola / sv. Felix z Valois (Slavnost Ježíše Krista Krále)
  Nikola / sv. Felix z Valois (Slavnost Ježíše Krista Krále)

  2Sam 5,1-3
  Zl 122
  Kol 1,12-20
  Lk 23,35-43
  Barva: Bílá

Monday 21. 11.
 • All Day Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (pondělí 34. týdne v mezidobí)
  Albert / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě (pondělí 34. týdne v mezidobí)

  Zj 14,1-3.4b-5
  Zl 24
  Lk 21,1-4
  Barva: Bílá

Tuesday 22. 11.
 • All Day Cecílie / sv. Cecílie (úterý 34. týdne v mezidobí)
  Cecílie / sv. Cecílie (úterý 34. týdne v mezidobí)

  Zj 14,14-20
  Zl 96
  Lk 21,5-11
  Barva: Červená

Wednesday 23. 11.
 • All Day Klement / sv. Klement I. (středa 34. týdne v mezidobí)
  Klement / sv. Klement I. (středa 34. týdne v mezidobí)

  Zj 15,1-4
  Zl 98
  Lk 21,12-19
  Barva: Zelená

Thursday 24. 11.
 • All Day Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (čtvrtek 34. týdne v mezidobí)
  Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (čtvrtek 34. týdne v mezidobí)

  Zj 18,1-2.21-23;19,1-3.9a
  Zl 100
  Lk 21,20-28
  Barva: Červená

Friday 25. 11.
 • All Day Kateřina / sv. Kateřina (pátek 34. týdne v mezidobí)
  Kateřina / sv. Kateřina (pátek 34. týdne v mezidobí)

  Zj 20,1-4.11-21,2
  Zl 84
  Lk 21,29-33
  Barva: Zelená

Saturday 26. 11.
 • All Day Artur / sv. Silvestr (sobota 34. týdne v mezidobí)
  Artur / sv. Silvestr (sobota 34. týdne v mezidobí)

  Zj 22,1-7
  Zl 95
  Lk 21,34-36
  Barva: Zelená

Sunday 27. 11.
 • All Day Xenie / sv. Virgil (1. neděle adventní)
  Xenie / sv. Virgil (1. neděle adventní)

  Iz 2,1-5
  Zl 122(121)
  Rim 13,11-14
  Mt 24,37- 44
  Barva: Fialová

Monday 28. 11.
 • All Day René / sv. Mansuet (Miloslav) (pondělí 1. adventního týdne)
  René / sv. Mansuet (Miloslav) (pondělí 1. adventního týdne)

  Iz 2,1-5
  Zl 122
  Mt 8,5-11
  Barva: Fialová

Tuesday 29. 11.
 • All Day Zina / sv. Saturnin (úterý 1. adventního týdne)
  Zina / sv. Saturnin (úterý 1. adventního týdne)

  Iz 11,1-10
  Zl 72
  Lk 10,21-24
  Barva: Fialová

Wednesday 30. 11.
 • All Day Ondřej / Svátek sv. Ondřeje
  Ondřej / Svátek sv. Ondřeje

  Rim 10,9-18
  Zl 19(18)
  Mt 4,18-22
  Barva: Červená

December 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Thursday 1. 12.
 • All Day Iva / sv. Edmund Kampián (čtvrtek 1. adventního týdne)
  Iva / sv. Edmund Kampián (čtvrtek 1. adventního týdne)

  Iz 26,1-6
  Zl 118
  Mt 7,21.24-27
  Barva: Fialová

Friday 2. 12.
 • All Day Blanka / sv. Bibiána (pátek 1. adventního týdne)
  Blanka / sv. Bibiána (pátek 1. adventního týdne)

  Iz 29,17-24
  Zl 27
  Mt 9,27-31
  Barva: Fialová

Saturday 3. 12.
 • All Day Svatoslav / sv. František Xaverský (sobota 1. adventního týdne)
  Svatoslav / sv. František Xaverský (sobota 1. adventního týdne)

  Iz 30,19-21.23-26
  Zl 147
  Mt 9,35-10,1.5-8
  Barva: Bílá

Sunday 4. 12.
 • All Day Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora (2. neděle adventní)
  Barbora / sv. Jan Damašský, sv. Barbora (2. neděle adventní)

  Iz 11,1-10
  Zl 72(71)
  Rim 15,4-9
  Mt 3,1-12
  Barva: Fialová

Monday 5. 12.
 • All Day Jitka / sv. Sába (pondělí 2. adventního týdne)
  Jitka / sv. Sába (pondělí 2. adventního týdne)

  Iz 35,1-10
  Zl 85
  Lk 5,17-26
  Barva: Fialová

Tuesday 6. 12.
 • All Day Mikuláš / sv. Mikuláš (úterý 2. adventního týdne)
  Mikuláš / sv. Mikuláš (úterý 2. adventního týdne)

  Iz 40,1-11
  Zl 96
  Mt 18,12-14
  Barva: Fialová

Wednesday 7. 12.
 • All Day Benjamín / sv. Ambrož (středa 2. adventního týdne)
  Benjamín / sv. Ambrož (středa 2. adventního týdne)

  Iz 40,25-31
  Zl 103
  Mt 11,28-30
  Barva: Bílá

Thursday 8. 12.
 • All Day Květoslava / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  Květoslava / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

  Gn 3,9-15.20
  Zl 98(97)
  Ef 1,3-6.11-12
  Lk 1,26-38
  Barva: Bílá

Friday 9. 12.
 • All Day Vratislav / sv. Valerie (pátek 2. adventního týdne)
  Vratislav / sv. Valerie (pátek 2. adventního týdne)

  Iz 48,17-19
  Zl 1
  Mt 11,16-19
  Barva: Fialová

Saturday 10. 12.
 • All Day Julie / sv. Julie a Eulálie (sobota 2. adventního týdne)
  Julie / sv. Julie a Eulálie (sobota 2. adventního týdne)

  Sir 48,1-4.9-11
  Zl 80
  Mt 17,10-13
  Barva: Fialová

Sunday 11. 12.
 • All Day Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (3. neděle adventní)
  Dana / sv. Damas I. (Hostivít) (3. neděle adventní)

  Iz 35,1-6a.10
  Zl 146(145)
  Jak 5,7-10
  Mt 11,2-11
  Barva: Růžová

Monday 12. 12.
 • All Day Simona / sv. Jana Františka de Chantal (pondělí 3. adventního týdne)
  Simona / sv. Jana Františka de Chantal (pondělí 3. adventního týdne)

  Nm 24,2-7.15-17a
  Zl 25
  Mt 21,23-27
  Barva: Fialová

Tuesday 13. 12.
 • All Day Lucie / sv. Lucie (Světluše) (úterý 3. adventního týdne)
  Lucie / sv. Lucie (Světluše) (úterý 3. adventního týdne)

  Sof 3,1-2.9-13
  Zl 34
  Mt 21,28-32
  Barva: Červená

Wednesday 14. 12.
 • All Day Lýdie / sv. Jan od Kříže (středa 3. adventního týdne)
  Lýdie / sv. Jan od Kříže (středa 3. adventního týdne)

  Iz 45,6b-8.18.21b-25
  Zl 85
  Lk 7,19-23
  Barva: Bílá

Thursday 15. 12.
 • All Day Radana / sv. Valerián (čtvrtek 3. adventního týdne)
  Radana / sv. Valerián (čtvrtek 3. adventního týdne)

  Iz 54,1-10
  Zl 30
  Lk 7,24-30
  Barva: Fialová

Friday 16. 12.
 • All Day Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (pátek 3. adventního týdne)
  Albína / sv. Adelhaida (Adéla) (pátek 3. adventního týdne)

  Iz 56,1-3a.6-8
  Zl 67
  Jan 5,33-36
  Barva: Fialová

Saturday 17. 12.
 • All Day Daniel / sv. Lazar
  Daniel / sv. Lazar

  Gn 49,1a.2.8-10
  Zl 72
  Mt 1,1-17
  Barva: Fialová

Sunday 18. 12.
 • All Day Miloslav / sv. Rufus a Zosim (4. neděle adventní)
  Miloslav / sv. Rufus a Zosim (4. neděle adventní)

  Iz 7,10-14
  Zl 24(23)
  Rim 1,1-7
  Mt 1,18-24
  Barva: Fialová

Monday 19. 12.
 • All Day Ester / bl. Urban
  Ester / bl. Urban

  Sd 13,2-7.24-25a
  Zl 71
  Lk 1,5-25
  Barva: Fialová

Tuesday 20. 12.
 • All Day Dagmar / sv. Dominik Siloský
  Dagmar / sv. Dominik Siloský

  Iz 7,10-14
  Zl 24
  Lk 1,26-38
  Barva: Fialová

Wednesday 21. 12.
 • All Day Natálie / sv. Petr Kanisius
  Natálie / sv. Petr Kanisius

  Pis 2,8-14
  Zl 33
  Lk 1,39-45
  Barva: Fialová

Thursday 22. 12.
 • All Day Šimon / sv. Servul
  Šimon / sv. Servul

  1Sam 1,24-28
  1Sam 2
  Lk 1,46-56
  Barva: Fialová

Friday 23. 12.
 • All Day Vlasta / sv. Jan Kentský
  Vlasta / sv. Jan Kentský

  Mal 3,1-4.23-24
  Zl 25
  Lk 1,57-66
  Barva: Fialová

Saturday 24. 12.
 • All Day Adam a Eva / Štědrý den
  Adam a Eva / Štědrý den

  2Sam 7,1-5.8b-12.14.16
  Zl 89
  Lk 1,67-79
  Barva: Fialová

Sunday 25. 12.
 • All Day 1. Svátek vánoční / Slavnost Narození Páně (Slavnost Narození Páně)
  1. Svátek vánoční / Slavnost Narození Páně (Slavnost Narození Páně)

  Iz 9,1-3.5-6
  Zl 96
  Tit 2,11-14
  Lk 2,1-14
  Barva: Bílá

Monday 26. 12.
 • All Day Štěpán / sv. Štěpán (Svátek sv. Štěpána)
  Štěpán / sv. Štěpán (Svátek sv. Štěpána)

  Sk 6,8-10;7,54-60
  Zl 31(30)
  Mt 10,17-22
  Barva: Červená

Tuesday 27. 12.
 • All Day Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek sv. Jana Evangelisty)
  Žaneta / sv. Jan Evangelista (Svátek sv. Jana Evangelisty)

  1Jan 1,1-4
  Zl 97(96)
  Jan 20,2-8
  Barva: Bílá

Wednesday 28. 12.
 • All Day Bohumila / sv. Betlémské děti, mučedníci (Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků)
  Bohumila / sv. Betlémské děti, mučedníci (Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků)

  1Jan 1,5-2,2
  Zl 124(123)
  Mt 2,13-18
  Barva: Červená

Thursday 29. 12.
 • All Day Judita / sv. Tomáš Becket
  Judita / sv. Tomáš Becket

  1Jan 2,3-11
  Zl 96
  Lk 2,22-35
  Barva: Bílá

Friday 30. 12.
 • All Day David / sv. Evžen (Svátek Svaté rodiny)
  David / sv. Evžen (Svátek Svaté rodiny)

  Sir 3,3-7.14-17a
  Zl 128(127)
  Kol 3,12-21
  Mt 2,13-15.19-23
  Barva: Bílá

Saturday 31. 12.
 • All Day Silvestr / sv. Silvestr
  Silvestr / sv. Silvestr

  1Jan 2,18-21
  Zl 96
  Jan 1,1-18
  Barva: Bílá

January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Sunday 1. 1.
Monday 2. 1.
Tuesday 3. 1.
Wednesday 4. 1.
Thursday 5. 1.
Friday 6. 1.
Saturday 7. 1.
Sunday 8. 1.
Monday 9. 1.
Tuesday 10. 1.
Wednesday 11. 1.
Thursday 12. 1.
Friday 13. 1.
Saturday 14. 1.
Sunday 15. 1.
Monday 16. 1.
Tuesday 17. 1.
Wednesday 18. 1.
Thursday 19. 1.
Friday 20. 1.
Saturday 21. 1.
Sunday 22. 1.
Monday 23. 1.
Tuesday 24. 1.
Wednesday 25. 1.
Thursday 26. 1.
Friday 27. 1.
Saturday 28. 1.
Sunday 29. 1.
Monday 30. 1.
Tuesday 31. 1.

No events.

February 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Wednesday 1. 2.
Thursday 2. 2.
Friday 3. 2.
Saturday 4. 2.
Sunday 5. 2.
Monday 6. 2.
Tuesday 7. 2.
Wednesday 8. 2.
Thursday 9. 2.
Friday 10. 2.
Saturday 11. 2.
Sunday 12. 2.
Monday 13. 2.
Tuesday 14. 2.
Wednesday 15. 2.
Thursday 16. 2.
Friday 17. 2.
Saturday 18. 2.
Sunday 19. 2.
Monday 20. 2.
Tuesday 21. 2.
Wednesday 22. 2.
Thursday 23. 2.
Friday 24. 2.
Saturday 25. 2.
Sunday 26. 2.
Monday 27. 2.
Tuesday 28. 2.

No events.

March 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Wednesday 1. 3.
Thursday 2. 3.
Friday 3. 3.
Saturday 4. 3.
Sunday 5. 3.
Monday 6. 3.
Tuesday 7. 3.
Wednesday 8. 3.
Thursday 9. 3.
Friday 10. 3.
Saturday 11. 3.
Sunday 12. 3.
Monday 13. 3.
Tuesday 14. 3.
Wednesday 15. 3.
Thursday 16. 3.
Friday 17. 3.
Saturday 18. 3.
Sunday 19. 3.
Monday 20. 3.
Tuesday 21. 3.
Wednesday 22. 3.
Thursday 23. 3.
Friday 24. 3.
Saturday 25. 3.
Sunday 26. 3.
Monday 27. 3.
Tuesday 28. 3.
Wednesday 29. 3.
Thursday 30. 3.
Friday 31. 3.

No events.

April 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Saturday 1. 4.
Sunday 2. 4.
Monday 3. 4.
Tuesday 4. 4.
Wednesday 5. 4.
Thursday 6. 4.
Friday 7. 4.
Saturday 8. 4.
Sunday 9. 4.
Monday 10. 4.
Tuesday 11. 4.
Wednesday 12. 4.
Thursday 13. 4.
Friday 14. 4.
Saturday 15. 4.
Sunday 16. 4.
Monday 17. 4.
Tuesday 18. 4.
Wednesday 19. 4.
Thursday 20. 4.
Friday 21. 4.
Saturday 22. 4.
Sunday 23. 4.
Monday 24. 4.
Tuesday 25. 4.
Wednesday 26. 4.
Thursday 27. 4.
Friday 28. 4.
Saturday 29. 4.
Sunday 30. 4.

No events.