Kostely

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Kunovicích

Mše svaté za běžných podmínek, konkrétní rozpis bohoslužeb naleznete v aktuálních ohláškách.

Pondělí: 18.00 hodin
Středa: 18.00 hodin (po mši svaté příležitost k adoraci)
Pátek: 18.00 hodin (mše svatá je určená zvláště pro děti a mládež)
Sobota: 7.30 hodin
Neděle: 7.30 a 10.30 hodin

Kaple sv. Anežky České v Uherském Hradišti – Míkovicích

Mše svaté za běžných podmínek, konkrétní rozpis bohoslužeb naleznete v aktuálních ohláškách.

Čtvrtek: 18.00 hodin
Neděle: 9.00 hodin