Náboženství

Náboženství na prvním stupni bude vyučováno přímo na školách (ZŠ Červená cesta, ZŠ Na Pálenici), 6. a 7. třídy na farním domečku, 8. a 9. třídy přímo na faře. K výuce náboženství na druhém stupni se mohou přidat i děti, které navštěvují školy mimo Kunovice.