Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 3. – 10. prosince 2023

  • Připomínám, že s týdenním předstihem vyšlo nové číslo farního časopisu Klíč pro dobu adventní a vánoční.
  • Dnes (v neděli) v 16.00 hodin jste zváni na 1. adventní koncert, který bude v našem farním kostele. Vystoupí naše schola a žáci ZUŠ. Po koncertě jste zváni k posezení na farní domeček.
  • Zítra v pondělí 4. prosince 2023 v 19.00 hodin na farním domečku se koná přípravné setkání (jen) pro rodiče prvokomunikantů.
  • Naši farnost navštíví sv. Mikuláš. Tento čtvrtek po mši svaté v Míkovicích a po páteční mši svaté ve farním kostele.
  • Tento pátek navštívím naše nemocné, které jsem navštěvoval o třetím a čtvrtém pátku.
  • Tento pátek budou při mši svaté první roráty. Mše svatá začne průvodem dětí s lampičkami. Roráty budou vždy v pátek večer a v sobotu ráno, kdy jsou všechny děti také zvány na snídani na farní domeček. V Míkovicích prožijeme roráty při mši svaté ve čtvrtek. První část rorátního příběhu si přečtěte do pátku (v Míkovivcích do čtvrtku) v rodinách sami. Udělejte si hezký večer s dětmi u první svíčky adventního věnce.
  • Všechny děti jsou také zvány na Adventní tvoření, které bude tuto sobotu 9. prosince 2023 v 15.00 hodin na farním domečku. Jejich výrobky budou nabízeny příští neděli po ranní i hrubé mši svaté. Výtěžek tohoto tvoření podpoří naše adoptivní dítě z Adopce na dálku.
  • Příští neděli budou také nabízeny ručně zdobené svíce sester bosých karmelitek. Zakoupením těchto svící i darem navíc podpoříte dostavbu klášterního areálu v Drastech.
  • Během tohoto týdne si můžete v sakristii předplatit časopis Nezbeda pro příští rok. Cena časopisu zůstává nezměněna (základní varianta 440 Kč, s přílohou pro předškoláky 550 Kč). Je to ideální dárek pro děti či vnuky.
  • Nyní požehnáme adventní věnce. Ty si také vzadu můžete zakoupit a svým darem podpořit naše adoptivní dítě z Adopce na dálku.