Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 24. – 31. ledna 2021

  • Milí farníci, stále platí pátý stupeň systému PES. Kostel tedy může být během bohoslužeb zaplněn z 10 procent jeho kapacity. A to za dodržení pravidel: rouška, dezinfekce rukou, odstup 2 metry a bez hromadného zpěvu. Aby i za těchto podmínek mohly být bohoslužby plně a rovnoměrně navštíveny, využijte pro nedělní mše svaté opět tzv. místenky (najdete je vzadu v kostele). V ostatní dny jsou bohoslužby přístupné bez místenek.
  • Příležitost k přijetí eucharistie pro ty, co budou nedělní mši svatou sledovat on-line nebo skrze jiná média, bude po mši svaté v Míkovicích a po odpolední mši svaté ve farním kostele. Kdo se pro omezení nedostanete na nedělní mši svatou, využijte bohoslužby ve všední dny.
  • Informace k výuce náboženství. Čtvrté a páté třídy dostávají materiály ve škole. Třetí třídy dostanou. Výuka 2. stupně prozatím zůstává skrze materiály zasílané na e-mail. Prosíme, aby pracovní listy, které mají děti vyplnit a vrátit zpět, byly odesílány. Pro všechny školáky je také určena páteční on-line mše svatá s katechezí.
  • V rámci Neděle Božího slova si můžete vytáhnout verš z Písma, který vás bude (nejen) v tomto dni provázet. Košík s citáty naleznete vzadu v kostele.
  • Chtěl bych pozvat členy pastorační rady k setkání tuto středu 27. ledna 2021 v 19.00 hodin do farního domečku.
  • Děkanát Uherské Hradiště vyhlásil výběrové řízení na místo Technického pracovníka děkanátu. Podmínky naleznete na farním webu.
  • Také připomínám soutěžní otázku pro všechny školáky z páteční mše svaté, do čtvrtku odpovídejte na farní e-mail.
  • V tyto dny se podávají přihlášky do kněžského semináře, proto vás prosím o zvláštní modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují.