Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 29. ledna – 5. února 2023

  • Chci poděkovat všem, kdo spolupracovali na programu Dne Bible minulou neděli. Také všem, kteří jste na připravený program přišli.
  • Charita Uherské Hradiště zve dnes (v neděli) od 14.45 do 16.15 hodin všechny tříkrálové koledníky k bruslení zdarma na zimním stadionu.
  • Chtěl bych pozvat všechny členy pastorační rady k setkání tuto středu 1. února 2023 po mši svaté na faru.
  • Ve čtvrtek o svátku Uvedení Páně do chrámu požehnáme svíce (tzv. hromničky), které si přinesete. V Kunovicích bude žehnání svící při středeční mši svaté.
  • Svatoblažejské požehnání budeme udělovat v pátek ve farním kostele a ve čtvrtek v Míkovicích při mši svaté.
  • Tento pátek je první pátek v měsíci. V 7.30 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci. Zapište se, prosím, vzadu, aby byla zajištěna adorační služba. V 18.00 hodin adoraci zakončíme svátostným požehnáním, poté bude následovat mše svatá.
  • Kunovice: Tento pátek navštívím naše nemocné (první pátek).
  • Příští neděli 5. února 2023 při hrubé mši sv. budou slavnostně představeny děti, které se připravují k letošnímu prvnímu svatému přijímání. Prosím rodiče, aby je k této události doprovodili. Dětem budou požehnány svíce, které každý za sebe přinese před oltář. Průběh slavnosti s dětmi nacvičíme po páteční mši svaté.
  • V tyto dny se podávají přihlášky do kněžského semináře, proto vás prosím o zvláštní modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují.