Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 22. – 29. května 2022

  • Děkuji všem, kdo se zapojili do organizace Farních kaváren, a také všem, kdo jste přišli. Díky také vám, kdo jste nabídli svůj čas Bohu při včerejší duchovní obnově. Koncem týdne budou k dispozici brožurky s novénou.
  • Dnes (v neděli) po hrubé mši svaté proběhne bezprostřední setkání s rodiči prvokomunikantů.
  • V tomto týdnu budou poslední dvě májové pobožnosti pro děti a rodiče ve středu a v pátek od 18.00 hodin.
  • Míkovice: Tento pátek navštívím naše nemocné (čtvrtý pátek).
  • V sobotu 28. května 2022 v 15.00 hodin se na Svatém Antonínku uskuteční Pouť Domácího hospice Antonínek. Mši svatou slouží P. Antonín Hráček.
  • S předstihem chci oznámit, že v sobotu 4. června 2022 od 9.00 hodin, jsou všechny děti zvány na oslavu dne dětí u farního domečku. K tomuto soutěžnímu dopoledni zve KCM. Podrobnosti jsou vzadu na plakátku.
  • V neposlední řadě jsou zváni všichni mladí na Celostátní setkání mládeže, které bude od 9. do 14. srpna 2022. Do 31. května se platí nižší cena. Je možno jet jako účastník nebo pomocník. Zvány jsou také mladé rodiny, a to na program v sobotu 13. srpna. Ke všem ostatním zní prosba o modlitbu. Přihlášky a informace na celostatnisetkanimladeze.cz.
  • Ohlášky před sňatkem. V sobotu 4. června 2022 budou v našem farním kostele církevně oddáni pan David Hrabica bytem Kněžpole a slečna Petra Svačinová bytem Kunovice.