Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 21. – 28. července 2024

  • Někdy si doma řeknete, co že to bylo na farní vývěsce. Abyste nemuseli některé informace složitě hledat, zřídili jsme tzv. elektronickou farní nástěnku, kde nejdete všechny plakátky, které byly doručeny elektronicky. Odkaz najdete na farním webu nebo na fyzické nástěnce (padlet.com/fakunovice/vyveska).
  • Chtěl bych poděkovat všem, kdo uspořádali letošní prázdninový pobyt pro ministranty a scholu. Všem vedoucím, paní kuchařce, všem dobrodincům a také vám, kteří jste nás provázeli svými modlitbami.