Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 24. – 31. října 2021

  • První svaté přijímání. Kdo z rodičů dětí třetích tříd a těch, které se chtějí připravovat na první svaté přijímání, nebyl na informačním setkání v neděli 3. října 2021, ať co nejdříve kontaktuje pana faráře.
  • Nyní platí tato opatření pro konání bohoslužeb. Mezi rodinami dodržujte rozestupy, při vstupu do kostela si dezinfikujte ruce a užívejte respirátory či nanoroušky.
  • Dnes (v neděli) po hrubé mši svaté jste všichni zváni na farní domeček do Misijní kavárny. Děkuji všem, kdo něco upekli, kdo přijdou a kdo přispějí na projekty Papežského misijního díla.
  • Připomínám dětem, aby do čtvrtku na farní e-mail odpověděli na soutěžní otázku pro všechny školáky z páteční mše svaté.
  • Příští neděli 31. října 2021 v 15.00 hodin bude dušičková pobožnost na hřbitově v Kunovicích.
  • Již s předstihem bych chtěl pozvat všechny členy pastorační rady k setkání ve středu 3. listopadu 2021 po mši svaté (cca v 18.45 hodin) do farního domečku.
  • Jak bylo řečeno v pastýřském listu o. arcibiskupa minulou neděli, vydáváme se na tzv. synodální cestu. Dnes zaznívá pozvání k zapojení se pro všechny. Zapojit se můžeme formou skupinek (5 – 8 osob), každá skupinka si vybere jedno z 10 témat, kterým se bude ve 2 – 3 setkáních skrze modlitbu a naslouchání zabývat. Skupinky nevede kněz, ale moderátoři, jejichž jména budou příští neděli zveřejněna. Skupinka by měla být složena z lidí různého věku, ale může vzniknout i na základě existujícího modlitebního společenství. Vše zaštiťuje a aktuální informace předá farní koordinátor, kterým je paní Zuzana Vaňková. Základní informace k synodální cestě naleznete na letáčku, který si všichni můžete vzít vzadu na stolečku, podrobněji je o problematice pojednáno v posledním čísle Katolického týdeníku. Základní informace naleznete také na plakátku nebo na farním webu.