Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 4. –11. června 2023

  • Děkuji všem organizátorům letošní Noci kostelů.
  • Od 16. do 22. července 2023 se koná tábor pro ministranty a scholu. Jelikož je ještě několik míst volných, chceme pozvat i ostatní děti od třetí do deváté třídy, které by se chtěly přidat. Přihlásit se můžete co nejdříve v sakristii.
  • Kunovice: Tento pátek navštívím naše nemocné (druhý pátek).
  • Slavnost Těla a Krve Páně – „Boží Tělo“ oslavíme v neděli 11. června 2023. Mše svatá s průvodem začne již v 9.30 hodin ve farním kostele. Za deštivého počasí by se celá slavnost uskutečnila v kostele. Na tuto slavnou mši svatou a eucharistický průvod chci pozvat zvláště rodiny, děti, mládež, a také naše prvokomunikanty.
  • Kunovice: Prosím všechny členy pastorační rady a další odběratele, aby si vyzvedli aktuální číslo časopisu Oldin.
  • Po mši svaté si můžete vyzvednout červnové číslo časopisu Nezbeda.
  • Ohlášky před sňatkem. V sobotu 10. června 2023 budou v našem farním kostele církevně oddáni pan Josef Paška z Kunovic a slečna Renáta Škrášková z Kunovic.
  • Ohlášky před sňatkem. V sobotu 17. června 2023 budou ve farním kostele v Radějově církevně oddáni pan Tadeáš Pavlík ze Strážnice a slečna Andrea Gabrielová z Kunovic.