Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 1. – 8. srpna 2021

  • Nyní platí tato opatření pro konání bohoslužeb. Mezi rodinami dodržujte rozestupy 2 metry, při vstupu do kostela si dezinfikujte ruce a užívejte respirátory či nanoroušky.
  • Tento pátek je první pátek v měsíci. V 7.30 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k adoraci. Zapište se, prosím, vzadu, aby byla zajištěna adorační služba. V 18.00 hodin adoraci zakončíme svátostným požehnáním, poté bude následovat mše svatá.
  • Již s předstihem chci oznámit, že farní pouť na Svatý Antonínek se letos koná v neděli 22. srpna. Budou jen mše svaté v 7.30 hodin v Kunovicích a v 9.00 hodin v Míkovicích. Hrubá mše svatá bude v 15.00 hodin na poutním místě. Pro všechny, kteří se nemohou dopravit sami, je objednán autobus.
  • V neděli 22. srpna 2021 se také koná Orelská pouť na Svatém Hostýně. Podrobnosti naleznete na plakátku.
  • Ohlášky před sňatkem. V sobotu 7. srpna 2021 budou v našem farním kostele církevně oddáni pan Jaroslav Ťok bytem Ostrožská Nová Ves a slečna Aneta Horehleďová bytem Kunovice.