Ohlášky a bohoslužby

Ohlášky pro týden 7. – 14. dubna 2024

  • V pondělí 8. března 2024 v 19.00 hodin na farním domečku se koná přípravné setkání pro prvokomunikanty a rodiče.
  • Tento pátek 12. dubna 2024 v 19.00 hodin se ve farním kostele koná další setkání našich biřmovanců.
  • Tento pátek navštívím naše nemocné (druhý pátek).
  • Kunovice: Na vývěsce najdete organizační pokyny k inauguraci otce arcibiskupa.
  • Kunovice: Prosím všechny členy pastorační rady a další odběratele, aby si vyzvedli aktuální číslo časopisu Oldin.
  • Otec arcibiskup Mons. Josef Nuzík posílá ještě slovo k mladým mužům naší farnosti…