Lektoři

Lektor (z lat. lector = čtenář) je v církvi vnímán jako ten, kdo při bohoslužbách předčítá Boží slovo. Správně předat poselství Božího slova není jen otázkou správného přednesu. Služba lektora vyžaduje, aby on sám čtenému slovu rozuměl, respektoval ho a druhým lidem na svém životě ukazoval, jak je slovo Boží účinné.

Každý lektor se podle svých možností vzdělává v oblasti duchovní i rétorické. K tomuto účelu slouží mnohá setkání určená právě těm, kteří tuto službu v církvi vykonávají.

Noví zájemci o lektorskou službu v naší farnosti se mohou přihlásit u P. Ladislava.

Ke své přípravě můžete využít on-line dostupné texty a hlavně nahrávky lekcí.