• Duchovní slovo,  Pro děti,  Prvokomunikanti

  Mše svatá – pátek 30. dubna 2021

  30. dubna 2021 v 18.00 hodin bude mše svatá již kostele. Promluva je určena zvláště všem školákům. Pokud můžete, přijďte fyzicky do kostela. Nezapomeňte, že je v něm ještě chladno. Bohoslužba je přenášena i on-line.

  Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Další podrobnosti ke slavení mše svaté on-line naleznete zde.

 • Duchovní slovo

  Služba kněze

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,11-18) | 25. dubna 2021

  Prvotní myšlenka dnešní neděle je skutečnost, že se Ježíš připodobňuje k dobrému pastýři. Na jeho vlastnostech a jednání nám ukazuje svou péči o nás. To jsme si také vysvětlili v pátek s dětmi. Hned v závěsu se nabízí inspirace pro všechny pomocníky Dobrého pastýře, pro všechny, kdo jej následují v jeho službě, tedy pro kněze (biskupy) a zasvěcené osoby. A právě o kněžství bych dnes rád hovořil.

 • Duchovní slovo

  Mše svatá – neděle 25. dubna 2021

  25. dubna 2021 v 10.30 hodin o 4. neděli velikonoční (den modliteb za povolání k duchovnímu stavu) bude přímý přenos mše svaté z farního kostela.

  Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Další podrobnosti ke slavení mše svaté on-line naleznete zde.

 • Duchovní slovo

  Svatost a radost

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,35-48) | 18. dubna 2021

  Svatý otec vydal před třemi lety apoštolskou exhortaci s názvem Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte). Vybízí nás v ní, abychom byli „svatými a radostnými svědky Ježíšova vítězství na hříchem a smrtí.“

  Ve věci svatosti připomíná, že ke svatosti jsou povoláni členové každého životního stavu, tedy kněží, řeholníci i laici. Píše, že světec není ten, kdo nikdy nezhřešil, ale ten, kdo hřích poznal, přiznal, litoval a prosil Boha o odpuštění.

 • Duchovní slovo

  Rahamim

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 11. dubna 2021

  Během velikonočního oktávu navštívil klášterní kostel budhistický mnich. Usadil se a chtěl meditovat. Najednou se lidé začali modlit korunku k Božímu milosrdenství. Mnich chvíli poslouchal, jak pořád dokola opakují: „Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.“ Pak vstal, vyšel ven a hledal opata. Když ho k němu přivedli, zeptal se ho: „Jak můžete sloužit Bohu, kterého je potřeba tak zdlouhavě prosit o milosrdenství?“ Opat se zamyslel a začal vyprávět: