• Duchovní slovo

  Začátek duchovního života

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – vigilie (Mk 16,1-7) | 30. března 2024

  Ústřední téma dnešní oslavy je křest, náš křest. Tato svátost totiž čerpá svou sílu právě z velikonočních událostí. A proto právě v této Velké noci církev křtí a pokřtění obnovují křestní vyznání. Svatý Pavel píše: „Křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,4).

 • Duchovní slovo

  Nové narození

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 3,14-21) | 10. března 2024

  Dnes vidíme Nikodéma, který jako jediný z farizeů přichází, aby upřímně a s otevřeným srdcem naslouchal Ježíšovi. Ten mu sděluje důležité poselství: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.“ Co to znamená, že se musíme narodit znova?

 • Duchovní slovo

  Obnovit poznání Mesiáše

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Mk 1,1-8) | 10. prosince 2023

  Už minule jsme vzpomněli, že začínáme rok s Markovým evangeliem. Ale až dnes čteme jeho úplný začátek. Markovo evangelium bylo napsáno úplně jako první. Je takovým novým začátkem v životě prvotní církve, kdy končí období očitých svědků Ježíše. Proto Duch Svatý vede tohoto svatopisce, aby začal novou etapu. Je také zajímavé, jak Marek začíná: „Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím.“ Nejdou tam titulky, dlouhá zápletka, a pak teprve rozuzlení. Naservíruje nám hned plnou pravdu. Tady to je. Ježíš Kristus, Božím Syn, o něm budeme mluvit. Jasně a stručně, je to nejkratší ze všech čtyř evangelií.

 • Duchovní slovo

  Lazar

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 11,1-45) | 26. března 2023

  Voda – světlo – život. Třetí křestní evangelium přináší třetí symbol – život. „Já jsem vzkříšení a život,“ říká Ježíš Lazarově sestře a říká to i nám. Ukazuje to vrcholným zázrakem, který shrnuje všechna dosavadní znamení. My se tímto připravujeme na Velikonoce, svátky Ježíšova vítězství nad smrtí. A také na nové uvědomění si, co jsme přijali ve křtu.

 • Duchovní slovo

  Siloe – Poslaný

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 9,1-41) | 19. března 2023

  Dnes jsme slyšeli druhé křestní evangelium. Po symbolu vody přichází druhý symbol – světlo. V předchozí kapitole Janova evangelia se Ježíš představuje jako „světlo světa“, to nyní může spatřit uzdravený slepec.

 • Duchovní slovo

  Žízeň srdce

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 4,5-42) | 12. března 2023

  U města Sychar se Ježíš setkává se ženou, která žila již se šestým mužem. To bylo u věřících nezvyklé. Jeden z komentářů uvádí, že to bylo proto, že s ní žádný muž nevydržel. A než aby se trápil, vystavil ji raději rozlukový list.

 • Pro děti

  Matyldina otázka 5

  Milí školáci, je zde další otázka ovečky Matyldy. Věřím, že jste při mších svatých pro děti dávali pozor. Doplňte tedy tři slova, aby byla odpověď kompletní. Své odpovědi posílejte na farní e-mail. V pátek 27. ledna 2023 při mši svaté vylosujeme vítěze.

 • Duchovní slovo

  Trojí pohlazení

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice (Jan 16,12-15) | 12. června 2022

  „Křtím tě ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“ Tato slova zní mnohem častěji nad malými dětmi než nad dospělými. Děti tomu nemohou rozumět, přesto má tato křesťanská praxe smysl. Je nám tím naznačeno, že nemusíme o Bohu vědět všechno, nemusíme všemu z jeho bytí rozumět, přesto s ním můžeme mít a žít vztah.