• Duchovní slovo

  Oživená srdce

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Mt 3,1-12) | 4. prosince 2022

  Dnes nám evangelista Matouš předkládá postavu Jana Křtitele, ke kterému přicházejí zástupy a vyznávají své hříchy. Máme před sebou svátost smíření, nechejme se tedy inspirovat, abychom mohli jít více do hloubky. Věnujme pozornost třem zajímavým přirovnáním, která Jan vyslovil.

 • Duchovní slovo

  Bohu milá modlitba

  Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Lk 18,9-14) | 23. října 2022

  Dnes pokračujeme v tématu modlitby. Začněme úsměvným příběhem.

  Jeden školní kaplan si všiml malého kluka, jak sedí docela dlouho v kapli a přemýšlí. Přišel tedy k němu a zeptal se ho: „Chlapče, trápí tě něco?“ Chlapec se na kaplana podíval a řekl: „Pan učitel mě poslal, ať zpytuji svědomí, co jsem udělal špatného. A až si vzpomenu, tak se mám vrátit a omluvit se.“ „A ty si nemůžeš vzpomenout, co jsi provedl?“ „Naopak, vzpomínám si na spoustu věcí. A mám strach, že mu prozradím i něco z toho, co ještě neví.“

 • Duchovní slovo

  Trojí vyznání

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Jan 21,1-19) | 1. května 2022

  V jedné farnosti se ptal kněz farníků, jaká kázání by si přáli. Starší říkali: pro poučení, mladší pro pobavení a střední generace prosila o povzbuzení. Dnešní evangelijní úryvek v sobě skrývá vše: poučení, jemné pobavení i velké povzbuzení.

 • Duchovní slovo

  Připravte cestu

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Lk 3,1-6) | 5. prosince 2021

  „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán.“ Obraz z evangelia nám může připomenout roztodivnou krajinu našeho vztahu s Bohem. Jsou mezi námi „propasti, údolí či hory“ a často si žijeme na „svém břehu“ a nezajímá nás, že je třeba jít vstříc Ježíšovu druhému příchodu. Často sice víme, co Bůh od nás očekává, ale schováváme se, někdy i vymlouváme, že je zbudování takové cesty skrze údolí a kopce nad naše síly. Přitom je to právě Bůh, kdo nám nabízí řešení situace. Je jen třeba žít v jeho přítomnosti, spolupracovat a nechat se vést. Povzbudit nás v tom může následující příběh.

 • Duchovní slovo

  Rahamim

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 11. dubna 2021

  Během velikonočního oktávu navštívil klášterní kostel budhistický mnich. Usadil se a chtěl meditovat. Najednou se lidé začali modlit korunku k Božímu milosrdenství. Mnich chvíli poslouchal, jak pořád dokola opakují: „Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.“ Pak vstal, vyšel ven a hledal opata. Když ho k němu přivedli, zeptal se ho: „Jak můžete sloužit Bohu, kterého je potřeba tak zdlouhavě prosit o milosrdenství?“ Opat se zamyslel a začal vyprávět:

 • Duchovní slovo

  Chrám

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 2,13-25) | 7. března 2021

  Dnes slyšíme o očištění chrámu. Chrám byl obrovský komplex. Ježíš tam vstoupil a vyhnal ty, kdo tam nepatřili. Učinil prorocký čin, který říká důležitou věc. Totiž to, že má právo a moc očistit, jak říkají židé: „bet ha-mikdaš“, svatý chrám. Ježíš nám ukazuje, že on je tím chrámem, ve kterém se nyní budeme setkávat s Bohem.