• Duchovní slovo

  Hořící srdce, kráčející nohy

  Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí, Misijní neděle (Lk 23,14-35) | 22. října 2023

  Pro letošní Světový den misií zvolil papež František téma o emauzských učednících: „Hořící srdce, kráčející nohy.“ Řekněme si několik myšlenek z jeho poselství. Dva učedníci, zmatení a zklamaní, se setkávají s Kristem ve slově a při lámání chleba. To v nich zažehne nadšení znovu se vydat na cestu do Jeruzaléma a hlásat, že Pán byl skutečně vzkříšen. V tomto příběhu vidí papež inspiraci pro každého z nás.

 • Duchovní slovo

  Apoštol národů

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů naší farnosti (Mt 16,13-19) | 26. června 2022

  Před rokem jsme si u příležitosti patrocinia farnosti vytyčili body programu pro duchovní rozvoj naší farnosti. Je tedy vhodné zrekapitulovat, co se nám během toho roku podařilo. Nejprve jsme na základě rozdílnosti sv. Petra a Pavla ukázali, jak Bůh každého z nás obdarovává něčím jiným a jak každý z nás může své obdarování nabídnout ve prospěch Božího království. Nikdo z nás není sólista, jdeme společně, i když cesta každého může vypadat jinak. Cíl je jeden. Druhým bodem k zamyšlení byl kostel držený apoštolem Petrem jako atribut. Zde jsme si řekli, jak je důležité využít každé příležitosti, kdy můžeme vstoupit do blízkosti Boha, zvláště do zázraku mše svaté. Protože toto přebývání s ním nás proměňuje a posvěcuje. Nakonec atribut svatého Pavla – otevřená kniha. Budeme schopni dobře hlásat evangelium – předávat víru, když se Božím slovem necháme živit. Děkuji všem, kdo jste jakkoli usilovali o to, abychom tento plán uvedli do života.

 • Duchovní slovo

  Bartimaiova cesta

  Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) | 24. října 2021

  Příběh slepého Bartimaia je i příběhem každého z nás. I naši cestu životem nejednou zahalí temnota (hříchu, bolesti, zklamání, strachu) a my uvízneme někde na kraji cesty. A dnešní evangelijní událost nám říká: Kristus prochází dějinami a světem i kolem tebe. Volej k němu a otevře ti oči. Ukáže ti cestu. Jdi za jeho hlasem, setkávej se s ním a on ti dá sílu k následování. A následování Krista dá tvému životu zase smysl a radost.