• Pro děti,  Prvokomunikanti

    1. Úvod do Desatera

    Téma „Desatero“ vychází formou výukových videí. Děti třetích tříd budou potřebovat také učebnici, sešit a chuť se něco nového dozvědět. Úkoly plynoucí z dané lekce najdou ve videu. Ostatní témata budou probírána souběžně na ohlášených setkáních v kostele.