• Duchovní slovo

  My v Bohu, Bůh v nás

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice (Jan 3,16-18) | 4. června 2023

  Dnešní úryvek evangelia můžeme označit jako základní kámen nového Zákona. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ V Písmu svatém nikde neslyšíme hovořit o Nejsvětější Trojici, ale třech projevech Boha v životě lidí. Z toho nám tato skutečnost vyplývá. Jeden Bůh, který vytváří vztahy. A do těch vztahů zve i nás.

 • Fotografie

  Představení prvokomunikantů 2023

  V neděli 5. února 2023 byly představeny děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Světlo svící, které byly požehnány, jim bude připomínat, že Ježíš je světlem pro jejich život. A my je máme provázet svou modlitbou a příkladem. Za fotografie děkujeme Pavlu Ingrovi ze spolku Člověk a víra.

  Fotogalerie
  (foto: Pavel Ingr – Člověk a víra)

 • Akce,  Pro děti

  Milion dětí se modlí růženec 2022

  Děti z celého světa se i letos spojí v modlitbě růžence za jednotu a pokoj ve světě. My se k nim připojíme společnou modlitbou růžence v pátek 21. října 2022 v 17.30 hodin ve farním kostele. Sraz deset minut před začátkem.