• Duchovní slovo

  Hosana

  Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Mk 11,1-10) | 24. března 2024

  Květná neděle nám připomíná velkou slávu, lidé vítají Ježíše, který vjíždí do města, provolávají „Hosana“, kladou na zem pláště a mávají palmovými ratolestmi.

 • Duchovní slovo

  Láska, která se obětuje

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 12,20-33) | 17. března 2024

  Evangelium začíná zmínkou o pohanech, kteří přicházejí za učedníky, aby jim umožnili vidět Ježíše. Jde doslova o Řeky. A s těmi se pojí „filosofia“ – láska k moudrosti. Chtějí poznat Ježíše, rozšířit své vědění o Bohu a prohloubit tak svou moudrost. V tomto úvodu můžeme spatřovat předobraz doby, kdy Ježíš vystoupí na nebe a jeho učedníci se stanou učiteli pro všechny národy. To je tedy první takový úkol pro nás. Jako Ježíšovi učedníci se stáváme těmi, kteří hledající přivádějí za Ježíšem.

 • Duchovní slovo

  Nové narození

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 3,14-21) | 10. března 2024

  Dnes vidíme Nikodéma, který jako jediný z farizeů přichází, aby upřímně a s otevřeným srdcem naslouchal Ježíšovi. Ten mu sděluje důležité poselství: „Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království.“ Co to znamená, že se musíme narodit znova?

 • Duchovní slovo

  Neobchodní vztah

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 2,13-25) | 3. března 2024

  Pacta sunt servanda – smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit. Ale co když to někdo nedokáže? Většinou navrhuje, aby se smlouva upravila, změnila v jeho prospěch. V prvním čtení jsme slyšeli část smlouvy, kterou uzavřel Bůh s vyvoleným lidem. Nabídl mu svou ochranu, pomoc a přízeň, když bude dodržovat jeho zákony. Lid souhlasil. Ale ukázalo se, že není schopen smlouvu dodržet. Pravidelně ji porušoval.

 • Duchovní slovo

  Křížem to nekončí

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Mk 9,2-10) | 25. února 2024

  V jednom kostele je velmi realisticky zobrazený umučený ukřižovaný Ježíš. V životní velikosti, s mnoha ranami a smutným pohledem shlíží z kříže. Beze slov promlouvá k srdci každého, kdo se na něho podívá. Jednoho dne přišla za knězem z toho kostela paní učitelka s prosbou: „Pane faráři víte, chceme jít s dětmi na prohlídku chrámu, ale pohled na ten váš kříž malé děti děsí a ty větší znervózňuje. Mohl byste ho prosím vás na chvíli někam schovat nebo ho zakrýt?“ Kněz byl překvapený, ale hned nabídl řešení: „Nebojte se paní učitelko. Já tam půjdu s vámi a pokud se děti rozruší, tak je uklidním.“ „A jak?“ ptala se paní učitelka. „Vysvětlím jim, že tím, co na kříži vidí, to neskončilo.“

 • Duchovní slovo

  Otcovská péče

  Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle postní (Mk 1,12-15) | 18. února 2024

  První slova evangelijního úryvku nás mohou přivést k následujícímu příběhu.

 • Duchovní slovo

  Nejvěrnější přátelé

  Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Mt 21,1-11, Mt 26,14-27,66) | 2. dubna 2023

  Velikonoční události byly a jsou zkouškou víry. Na počátku Svatého týdne stojí velký zástup, který volá: „Hosana!“ Na konci pak zůstane pod křížem jen pár nejvěrnějších. Jsou to ti, kteří ve zkoušce víry a věrnosti obstáli, protože milovali Ježíše víc než sami sebe.