• Duchovní slovo

  Náš apoštolát

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova (Mk 1,14-20) | 21. ledna 2024

  Dnes se vracíme k Markovu evangeliu, které, jak už jsme si říkali, nás bude provázet v nedělním cyklu po celý tento rok. Minulou neděli jsme si řekli, že spása člověka je společné dílo. Na jedné straně nás zve Bůh, na druhé straně očekává náš zájem, naši touhu. Mohli jsme si uvědomit, že nás Pán zve k následování, že v nás vidí to nejlepší. Dnes toto volání pokračuje.

 • Duchovní slovo

  Zrání touhy

  Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí (Mt 15,21-28) | 20. srpna 2023

  Dnešní evangelium nám může z našeho „křesťansky zaběhlého“ pohledu přijít přinejmenším zvláštní až nesrozumitelné. Ten zvláštní postoj Ježíšův a jeho učedníků.

 • Duchovní slovo

  Ukrytý poklad

  Text k zamyšlení u příležitosti 17. neděle v mezidobí (Mt 13,44-52) | 30. července 2023

  Události prvního čtení a podobenství z evangelia nabízejí výzvu jako z pohádky. K výzvě se pak přidává i zajímavá zápletka. Je zde dotaz na splněné přání. Není to však tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Naplní se jen přání, které si opravdu v hloubi srdce přejeme.

 • Duchovní slovo

  Prostřený stůl

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů naší farnosti (Mt 16,13-19) | 25. června 2023

  Uplynulé dny nás uváděli do hlubin Boží lásky k nám, Ježíšovy lásky. Dnešní evangelium na všechny uplynulé události navazuje otázkou: „Za koho mě pokládáte?“ Proč? Že by měl krizi vlastní identity? Vůbec ne. Láska, která se dává, očekává odpověď. Jako by chtěl říct: „Po tom všem, co jsem pro vás udělal, co jsme spolu prožili, co jsem vás učil… co jste pochopili? Co se mezi námi změnilo? Co se změnilo v tomto školním roce, za poslední měsíc, týden?“

 • Duchovní slovo

  Povolání k apoštolátu

  Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mt 9,36 – 10,8) | 18. června 2023

  Slyšíme dnes o povolání apoštolů. Dostávají úkol, jsou vysláni. I když se jedná o apoštoly, rozhodně nejde o úkol jen pro biskupy. Ježíš povolává k apoštolátu každého člověka, každý je pro něho jedinečný, každý má jeho konkrétní obdarování. A každý má do tohoto světa nést povzbuzení a evangelium naděje.

 • Duchovní slovo

  Šťastní

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí (Mt 5,1-12a) | 29. ledna 2023

  V pátek při mši svaté pro děti jsem se ptal dětí, kdy může být člověk šťastný. A dostal jsem řadu odpovědí. Ale vzpomínám na situaci, kde mi už starší děti nedokázaly dát odpověď. Možná opravdu nevnímaly nic, co by jim mohlo přinést štěstí… Přitom štěstí je jedna ze základních tužeb člověka. Tedy hned vedle touhy po lásce, po životě, po spravedlnosti je touha po štěstí jednou ze základních hodnot vložených do nitra člověka. A když nás Bůh takto stvořil, má určitě v plánu tyto touhy bezezbytku naplnit.

 • Duchovní slovo

  Srdeční záležitost

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2022

  Prožíváme křesťanské Vánoce. A ty by měly být srdeční záležitosti. Co to znamená? Na to si můžeme odpovědět příběhem.

 • Duchovní slovo

  Zacheus

  Text k zamyšlení u příležitosti 31. neděle v mezidobí (Lk 19,1-10) | 30. října 2022

  V manželství platí zásada, že může být šťastné a funkční, jen když oba chtějí. A co platí ve vztahu mezi lidmi, platí i ve vztahu mezi člověkem a Bohem. Má-li být vztah víry šťastný a funkční, musí chtít oba.

 • Duchovní slovo

  Bartimaiova cesta

  Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) | 24. října 2021

  Příběh slepého Bartimaia je i příběhem každého z nás. I naši cestu životem nejednou zahalí temnota (hříchu, bolesti, zklamání, strachu) a my uvízneme někde na kraji cesty. A dnešní evangelijní událost nám říká: Kristus prochází dějinami a světem i kolem tebe. Volej k němu a otevře ti oči. Ukáže ti cestu. Jdi za jeho hlasem, setkávej se s ním a on ti dá sílu k následování. A následování Krista dá tvému životu zase smysl a radost.

 • Duchovní slovo

  Prorok ve své vlasti

  Text k zamyšlení u příležitosti 14. neděle v mezidobí (Mk 6,1-6) | 4. července 2021

  „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“

  V jedné pohraniční farnosti byla nedělní mše svatá. Byl tam kněz a muž, který kostel vždy otevíral. Jinak nepřišel nikdo. Kněz přečetl dnešní úryvek evangelia, podíval se na onoho muže a povídá: „Tady to vypadá, jako by se přímo zde Ježíš narodil.“