• Duchovní slovo

  Sdílení Boží lásky

  Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 15,9-17) | 28. dubna 2024

  Dnes je moderní slovo „sdílet“. Sdílí se různé věci, zážitky, události. A Ježíš nás v dnešním evangeliu vede, abychom sdíleli Boží lásku. S ním i s druhými lidmi.

 • Duchovní slovo

  Láska, která se obětuje

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 12,20-33) | 17. března 2024

  Evangelium začíná zmínkou o pohanech, kteří přicházejí za učedníky, aby jim umožnili vidět Ježíše. Jde doslova o Řeky. A s těmi se pojí „filosofia“ – láska k moudrosti. Chtějí poznat Ježíše, rozšířit své vědění o Bohu a prohloubit tak svou moudrost. V tomto úvodu můžeme spatřovat předobraz doby, kdy Ježíš vystoupí na nebe a jeho učedníci se stanou učiteli pro všechny národy. To je tedy první takový úkol pro nás. Jako Ježíšovi učedníci se stáváme těmi, kteří hledající přivádějí za Ježíšem.

 • Duchovní slovo

  Milovat Krista víc

  Text k zamyšlení u příležitosti 13. neděle v mezidobí (Mt 10,37-42) | 2. července 2023

  Hned v úvodu slyšíme krásné prázdninové téma. Zámožná žena se svým manželem připravila místo odpočinku pro Elizea. Text druhé knihy královské líčí s obdivuhodnými detaily přípravu pokoje: postel, stůl, křeslo a světlo. Je důležité mít místo, kde nás berou takové, jací jsme, kde můžeme být sami sebou, kde nás vyslechnou a zároveň do ničeho nenutí, kde nám dají prostor.

 • Duchovní slovo

  Povolání k apoštolátu

  Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mt 9,36 – 10,8) | 18. června 2023

  Slyšíme dnes o povolání apoštolů. Dostávají úkol, jsou vysláni. I když se jedná o apoštoly, rozhodně nejde o úkol jen pro biskupy. Ježíš povolává k apoštolátu každého člověka, každý je pro něho jedinečný, každý má jeho konkrétní obdarování. A každý má do tohoto světa nést povzbuzení a evangelium naděje.

 • Duchovní slovo

  Velikost Krista Krále

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále (Lk 23,35-43) | 20. listopadu 2022

  Když získali křesťané ve čtvrtém stolení náboženskou svobodu, začaly vznikat velkolepé chrámy. V nich byl Ježíš Kristus zobrazován jako Pantokrator. Toto řecké slovo znamená v překladu „vládce všeho“, „všemohoucí“. Na zlatém pozadí se Kristus dívá na nás jako vládce, v levé ruce drží otevřenou knihu a pravou rukou žehná.

 • Duchovní slovo

  Komu bude(me) patřit

  Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí (Lk 20,27-38) | 6. listopadu 2022

  Na biblické hodině se rozjímalo nad dnešním úryvkem. Každý měl říct, nějaký krátký komentář k tomu, co ho v textu zaujalo. Jedna žena se zastavila u věty: „Kterému z nich bude žena náležet?“ A komentovala ho slovy: „Žádnému. Bude patřit jedině Bohu. Konečně se zbaví nadvlády mužů a získá svobodu a důstojnost.“

 • Duchovní slovo

  Zacheus

  Text k zamyšlení u příležitosti 31. neděle v mezidobí (Lk 19,1-10) | 30. října 2022

  V manželství platí zásada, že může být šťastné a funkční, jen když oba chtějí. A co platí ve vztahu mezi lidmi, platí i ve vztahu mezi člověkem a Bohem. Má-li být vztah víry šťastný a funkční, musí chtít oba.

 • Duchovní slovo

  Milostný dopis

  Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 14,23-29) | 22. května 2022

  „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo.“

  Žijeme ve světě, který Ježíšovým slovům přestal věnovat pozornost. Boží slovo není pro většinu lidí důležité. Skoro to vypadá, že čím víc je na světě Biblí, tím méně je lidé čtou. A čím míň se Boží slovo čte, tím míň se zachovává. I proto je svět, jaký je.

 • Duchovní slovo

  Milujte se navzájem

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 13,31-33a.34-35) | 15. května 2022

  Tématem dnešní neděle je vzájemná láska. „Milujte se navzájem.“ Je to odkaz, který zazní v závěru Poslední večeře. Je to krásná výzva, která je však často nad naše síly.

 • Duchovní slovo

  Trojí vyznání

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Jan 21,1-19) | 1. května 2022

  V jedné farnosti se ptal kněz farníků, jaká kázání by si přáli. Starší říkali: pro poučení, mladší pro pobavení a střední generace prosila o povzbuzení. Dnešní evangelijní úryvek v sobě skrývá vše: poučení, jemné pobavení i velké povzbuzení.