• Duchovní slovo

    Kříž

    Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 3,14-21) | 14. března 2021

    „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ To je myšlenka, která by se mohla líbit mnoha lidem, kdyby ovšem Syn nebyl ukřižovaný na kříži. Copak není na světě trápení dost? Proč bychom si měli přidávat další následováním trpícího Krista? To je důležitá otázka, na kterou je potřeba umět odpovědět.