• Duchovní slovo

  Podíl na oběti

  Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí (Mt 16,21-27) | 4. září 2023

  Dětské kamarádské rady: „Nechoď k zubaři, bude to tam bolet,“ nebo ve škole: „Řekni, že tě bolí hlava, že musíš jít domů, abys nemusel psát písemku,“ se tváří jako dobrá pomoc, ale ve skutečnosti mohou přinést dalekosáhlé negativní následky.

 • Duchovní slovo

  Kříž

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 3,14-21) | 14. března 2021

  „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ To je myšlenka, která by se mohla líbit mnoha lidem, kdyby ovšem Syn nebyl ukřižovaný na kříži. Copak není na světě trápení dost? Proč bychom si měli přidávat další následováním trpícího Krista? To je důležitá otázka, na kterou je potřeba umět odpovědět.