• Duchovní slovo

    Prozáření

    Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Mk 9,2-10) | 28. února 2021

    S dětmi jsme již uvažovali nad událostí dnešního evangelia. Řekli jsme si, že Ježíš prozářil nejen dané místo, na které vzal tři ze svých nejbližších, ale hlavně je samotné. A to pro chvíle náročné a těžké, které je čekaly. A stejně jako apoštoly tenkrát je Bůh připraven prozářit i naše srdce a osvítit i naši mysl, když mu budeme nablízku.