• Duchovní slovo

  Hořící srdce, kráčející nohy

  Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí, Misijní neděle (Lk 23,14-35) | 22. října 2023

  Pro letošní Světový den misií zvolil papež František téma o emauzských učednících: „Hořící srdce, kráčející nohy.“ Řekněme si několik myšlenek z jeho poselství. Dva učedníci, zmatení a zklamaní, se setkávají s Kristem ve slově a při lámání chleba. To v nich zažehne nadšení znovu se vydat na cestu do Jeruzaléma a hlásat, že Pán byl skutečně vzkříšen. V tomto příběhu vidí papež inspiraci pro každého z nás.

 • Duchovní slovo

  Eucharistie utváří vtah s Bohem

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně (Jan 6,51-58) | 11. června 2023

  Minule jsme hovořili o tom, jak můžeme pronikat do tajemství Nejsvětější Trojice, vzpomněli jsme eucharistii, díky které se my zabydlujeme v Bohu a Bůh v nás. Nyní pojďme objevit další působení tohoto daru a žasnout nad ním.

 • Duchovní slovo

  My v Bohu, Bůh v nás

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice (Jan 3,16-18) | 4. června 2023

  Dnešní úryvek evangelia můžeme označit jako základní kámen nového Zákona. „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ V Písmu svatém nikde neslyšíme hovořit o Nejsvětější Trojici, ale třech projevech Boha v životě lidí. Z toho nám tato skutečnost vyplývá. Jeden Bůh, který vytváří vztahy. A do těch vztahů zve i nás.

 • Duchovní slovo

  Řeka Ducha Svatého

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého, slavnosti prvního svatého přijímání (Jan 20,19-23) | 5. června 2022

  Milá děvčata, milí chlapci, drazí rodiče, bratři a sestry!

  Když jsme s našimi prvokomunikanty kontrolovali znalosti, nešlo o to zjistit, že již dokonale chápou, oč ve svátosti smíření a eucharistie jde. Ale to, že se chtějí vydat na cestu. Na cestu, při které jim budou tyto Boží dary oporou. Dokonalé chápání těchto svátostí nemáme ani my dospělí. Jsme ale stále v Ježíšově škole a naše chápání roste tím, že se necháváme obdarovávat. Povědomí o daru získáváme tím, že ho s touhou a vděčností přijímáme.

 • Duchovní slovo

  Mše svatá – Bohoslužba oběti

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Lk 15,1-3.11-32) | 27. března 2022 | videozáznam

  1. Mše svatá – Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady | videozáznam
  2. Mše svatá – Bohoslužba slova | videozáznam
  3. Mše svatá – Bohoslužba oběti | videozáznam
  4. Mše svatá – Závěrečné obřady | videozáznam

  Bůh stvořil člověka, aby byl šťastný, možná i proto je člověk nazýván homo festivus – člověk slavící. Při domácí oslavě je důležitý stůl, u kterého se setkáváme. Chystáme na něj ubrus, prostírání, květiny, pokrmy, nápoje, aby se všem líbil a dobře se u něho cítili. Stůl je středem setkání, a to nejen v našich domovech, ale i v domě Božím.

 • Duchovní slovo

  Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Lk 9,28b-36) | 13. března 2022 | videozáznam

  1. Mše svatá – Mše svatá – Úvod a Vstupní obřady | videozáznam
  2. Mše svatá – Bohoslužba slova | videozáznam
  3. Mše svatá – Bohoslužba oběti | videozáznam
  4. Mše svatá – Závěrečné obřady | videozáznam

  Na horu Proměnění jezdí taxíky. A jejich řidiči v úzkých serpentinách soutěží, kdo tam zvládne přijet rychleji. Pro ně je to zpestření každodenní rutiny, pro turisty nervy drásající zážitek. Ale na vrcholu hory už je klid. Stojí tam krásný kostel s mozaikami Ježíše, Mojžíše a Eliáše. Poutníci zde prožijí mši svatou, a pak mají chvíli pro rozjímání a kochání se výhledem na Svatou zemi. Z návštěvy posvátného místa se pak vracejí, někdo proměněný, někdo plný krásných dojmů a někdo se vrátí stejný, jako když přijel.