• Duchovní slovo

  Bartimaiova cesta

  Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) | 24. října 2021

  Příběh slepého Bartimaia je i příběhem každého z nás. I naši cestu životem nejednou zahalí temnota (hříchu, bolesti, zklamání, strachu) a my uvízneme někde na kraji cesty. A dnešní evangelijní událost nám říká: Kristus prochází dějinami a světem i kolem tebe. Volej k němu a otevře ti oči. Ukáže ti cestu. Jdi za jeho hlasem, setkávej se s ním a on ti dá sílu k následování. A následování Krista dá tvému životu zase smysl a radost.

 • Duchovní slovo

  Co na to Bůh?

  Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí, slavnosti prvního svatého přijímání (Mk 8,27-35) | 12. září 2021

  V pátek jsme si již spolu s dětmi vysvětlili ten Petrův omyl, že s Mesiášem půjde všechno hladce a snadno. Ježíš ho musel napomenout a všem vyjasnit, že věci hodnotné a důležité jsou často spojeny s velkými nároky a námahou.

  Nyní bych se rád zastavil nad Ježíšovou větou: „Nemáš na mysli věci božské, ale lidské…

 • Duchovní slovo,  Pro děti,  Pro mládež,  Prvokomunikanti,  Zajímavosti

  Přísliby těm, kteří ctí Nejsvětější Srdce Ježíšovo

  Každý první pátek je oslavou velké Ježíšovy lásky k nám – je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V druhé polovině 17. století se Pán Ježíš zjevil sv. Markétě Marii Alacoque a předal jí poselství, které v našem životě víry může mnohé změnit. Každý, kdo k prvnímu pátku v měsíci přijme svátost smíření a v den samotný při mši svaté i svaté přijímání, bude zahrnut velkými Božími milostmi.

 • Duchovní slovo

  Místo růstu

  Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí (Jan 6,60-69) | 22. srpna 2021

  Když dnes řeknete církev, budou to mnozí vnímat institucionálně a někdy i hanlivě. Jsou lidé, kteří církev a nabízené svátosti odmítají. Přitom poukazují na hříšnost kněží a nedokonalost věřících. Chtějí žít víru v Krista, ale řeknou vám: „Já církev k víře v Krista nepotřebuji.“ Co s tím?

 • Duchovní slovo

  Královsky obdarovaní

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně (Mk 14,12-16.22-26) | 6. června 2021

  Jedním z úkolů, které mají připravit bohoslovce na pastoraci, je třítýdenní péče o staré a nemocné. A jeden bohoslovec dostal v rámci této praxe na starost kněze. Když se ho po návratu z tohoto domova rektor ptal, co ho při této práci nejvíc obohatilo, tak odpověděl: „Měl jsem na starost kněze, který sloužíval mši svatou na lůžku. A když se na ni chystal, chtěl, abych ho pokaždé oholil a čistě oblékl. Ptal jsem se ho, proč ho mám holit a oblékat, když ho stejně nikdo nevidí.

 • Akce,  Prvokomunikanti,  Zajímavosti

  Boží Tělo 2021

  Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v neděli v 9.30 hodin. Na tuto slavnou mši svatou a eucharistický průvod zveme zvláště rodiny, děti, mládež, a také naše prvokomunikanty. V případě nepříznivého počasí  se celá slavnost uskuteční v kostele.

  Ranní mše svatá ve farním kostele nebude. V Míkovicích začneme již v 8.00 hodin.

 • Zajímavosti

  Setkání s rodiči dětí třetích tříd

  Tuto středu 16. prosince 2020 po mši svaté (18.45 hodin) se ve farním kostele uskuteční setkání s rodiči všech dětí z třetích tříd, které by měly přistoupit k prvnímu svatému přijímání ve farnosti Kunovice. Probereme aktuální okolnosti a domluvíme se ohledně přípravy.