• Duchovní slovo

  Benediktova duchovní závěť

  Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Mt 3,13-17) | 8. ledna 2023

  Ve čtvrtek jsme se rozloučili s emeritním papežem Benediktem XVI. V evangeliu jsme slyšeli, jak se Jan Křtitel ve své skromnosti zdráhá pokřtít Ježíše. A veliká skromnost, pokora před Bohem, je vlastnost, která zdobila i život Benedikta XVI. V jeho životě platila i slova prvního čtení: „Nebude křičet, hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo.“ Podobně jako Jan Křtitel ukazoval i Benedikt svým slovem a jednáním na Krista a pomáhal nám ho lépe poznat, lépe s ním žít. Jeho duchovní závěť je krásným svědectvím o jeho duchovním životě, a tak bych rád její část pro naši inspiraci přečetl.

 • Zajímavosti

  Postní kapky 2021

  Jednou z možností, jak se nechat provázet postní dobou je aplikace P. Petra Hofírka – Postní kapky. Na každý postní den nabídnou myšlenky otce arcibiskupa Jana, papeže Františka či audio úryvky sv. Jana Pavla II. Dále obsahuje liturgická čtení, modlitby, fotocitáty, zpovědní zrcadla a další. Aplikace je dostupná pro AndroidiOS. Inspirace můžete dostávat i prostřednictvím e-mailu a SMS. Pojďme dobře prožít postní dobu.

 • Duchovní slovo

  Milovaný Boží syn – milovaná Boží dcera

  Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Mk 1,6b-11) | 10. ledna 2021

  Náš křest – Ježíšův křest… není ve své podstatě stejného charakteru. Podstata našeho křtu vyplývá z jiných událostí, z Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Ježíš křtem vstupuje do svého veřejného působení. Je před světem potvrzen od samotného Otce. My křest potřebujeme, Ježíš ne. Přesto ten náš křest má s dnešní evangelijní událostí něco společného.

 • Duchovní slovo,  Zajímavosti

  Rok svatého Josefa

  Apoštolským listem „Patris corde – Otcovským srdcem“ vyhlašuje papež František „Rok sv. Josefa“, který začíná 8. prosince 2020. Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje v apoštolském listu papež František sv. Josefa. Na webu Vatican News naleznete jak celé znění listu, tak podmínky k získání odpustků. Zde je grafické schéma možností získat dar odpustků a jiné materiály.