• Pro děti

  Matyldina otázka 5

  Milí školáci, je zde další otázka ovečky Matyldy. Věřím, že jste při mších svatých pro děti dávali pozor. Doplňte tedy tři slova, aby byla odpověď kompletní. Své odpovědi posílejte na farní e-mail. V pátek 27. ledna 2023 při mši svaté vylosujeme vítěze.

 • Pro děti

  Matyldina otázka 4

  Milí školáci, je zde další otázka ovečky Matyldy. Věřím, že jste při Rorátech dávali pozor. Své odpovědi posílejte na farní e-mail. V pátek 16. prosince 2022 při mši svaté vylosujeme vítěze.

 • Pro děti

  Matyldina otázka 3

  Milí školáci, je tady další otázka ovečky Matyldy. Tentokrát to není ani tak otázka, jako tvůrčí úkol. Víme, že Pán Ježíš chce přebývat v srdci každého člověka. Takže se naše srdce stává Božím chrámem. Zkuste o tom namalovat svůj obrázek. Ten nafoťte a pošlete do čtvrtku na farní e-mail. V pátek 25. listopadu 2022 vylosujeme výherce.

 • Akce,  Pro děti

  Milion dětí se modlí růženec 2022

  Děti z celého světa se i letos spojí v modlitbě růžence za jednotu a pokoj ve světě. My se k nim připojíme společnou modlitbou růžence v pátek 21. října 2022 v 17.30 hodin ve farním kostele. Sraz deset minut před začátkem.

 • Pro děti

  Matyldina otázka 2

  Milí školáci, je zde další otázka ovečky Matyldy. Věřím, že jste si dobře zapamatovali názvy dvou nejdůležitějších míst v kostele. Své odpovědi posílejte na farní e-mail. V pátek 7. října 2022 při mši svaté vylosujeme vítěze.

 • Pro děti

  Matyldina otázka

  Milí školáci, v evangeliu jsme slyšeli o tom, jak Pán Ježíš touží každého z nás povzbudit, zachránit a vrátit na správnou cestu.

  Na obrázku máte sedm oslovení, kterými různým lidem pomohl od strachu, smrti a jiných nebezpečí. S pomocí rodičů odhalte jejich jména a přiřaďte k jednotlivým písmenům. Své odpovědi posílejte na farní e-mail. V pátek 16. září 2022 při mši svaté vylosujeme vítěze.

 • Pro děti

  Nový školní rok 2022 – 2023 a rozvrh hodin náboženství

  Milí rodiče,

  všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

  K výuce náboženství na našich školách jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Kdo tak neučinil, přihlaste je nyní na začátku přímo u katechetů nebo u mě. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky je zároveň podmínkou k přípravě na svátost biřmování.

  První stupeň bude vyučován přímo na školách, 6. a 7. třídy na farním domečku, 8. a 9. třídy přímo na faře. K výuce náboženství na druhém stupni se mohou přidat i děti, které navštěvují školy mimo Kunovice.

  Níže naleznete aktuální rozvrhem hodin (případné změny zde budou ihned publikovány). Vlastní výuka začne v týdnu od 19. září 2022. 4. a 5. třída na ZŠ Červená cesta začíná již v pátek 16. září.

  Zároveň zvu všechny děti, mládež, vás rodiče i pedagogy na duchovní zahájení školního a pastoračního roku, které proběhne v pátek 2. září 2022 v 18.00 hodin. Děti z prvního stupně ať si přinesou i své aktovky. Každá páteční mše svatá ve školním roce je pak určena zvláště všem školákům.

  P. Ladislav

 • Pro děti,  Zajímavosti

  Májové 2022

  Každou středu a pátek v 18.00 hodin ve farním kostele bude májová (nejen) pro děti.
  Poprvé ve středu 4. května 2022. Děti dostanou své májové průkazky a další informace.

  Kromě májových s dětmi ve farním kostele se konají tyto pobožnosti:

  KUNOVICE
  V pondělí, úterý, čtvrtek, sobotu a neděli v 19.00 hodin ve farním kostele.
  V neděli 15. května 2022 ve 14.30 hodin
  bude májová pobožnost s žehnáním půdy a prosbou za úrodu
  u sochy Panny Marie Svatohostýnské u Pálenice.

  MÍKOVICE
  V pondělí – pátek v 18.00 hodin a v neděli ve 14.00 hodin v kapli,
  po skončení čtvrteční májové pobožnosti následuje mše svatá.