• Pro děti

  Matyldina otázka 23/24

  Milí školáci, je zde první otázka ovečky Matyldy v tomto školním roce. Věřím, že jste při mších svatých pro děti dávali pozor. Napište tedy tři místa v kostele, ze kterých pramení Boží dary pro člověka. Své odpovědi posílejte na farní e-mail. V pátek 13. října 2023 při mši svaté vylosujeme vítěze.

 • Pro děti

  Nový školní rok 2023 – 2024 a rozvrh hodin náboženství

  Milí rodiče,

  všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

  Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky se předpokládá k přípravě na svátost biřmování.

  Níže naleznete rozvrh hodin náboženství (případné změny zde budou ihned publikovány).

 • Pro děti

  Matyldina otázka 6

  Milí školáci, je zde další otázka ovečky Matyldy. Věřím, že jste při mších svatých pro děti dávali pozor. Doplňte tedy názvy jednotlivých částí mše svaté. Své odpovědi posílejte na farní e-mail. V pátek 26. května 2023 při mši svaté vylosujeme vítěze.

 • Pro děti,  Zajímavosti

  Májové 2023

  Májová s dětmi ve středu 17. května ze zdravotních důvodů nebude.

  Kromě májových s dětmi ve farním kostele se konají tyto pobožnosti:

  KUNOVICE
  V pondělí, úterý, čtvrtek, sobotu a neděli v 19.00 hodin ve farním kostele,
  v neděli 14. května 2023 ve 14.30 hodin
  bude májová pobožnost s žehnáním půdy a prosbou za úrodu
  u sochy Panny Marie Svatohostýnské u Pálenice.

  MÍKOVICE
  V pondělí – pátek v 18.00 hodin a v neděli ve 14.00 hodin v kapli,
  po skončení čtvrteční májové pobožnosti následuje mše svatá (kromě 4. května).

 • Pro děti

  Postem mostem – Květná neděle

  Milé děti, poslední pilíř našeho „mostu z Lega“ představuje Květnou neděli. Tentokrát nedostáváte soutěžní otázku, ale můžete si s rodiči znovu přečíst něco ze slyšeného evangelia. Druhým úkolem bude snaha prožít všechny dny Svatého týdne v Ježíšově blízkosti. Jde o události, které se týkají každého z nás.

 • Pro děti

  Postem mostem – 5. neděle postní

  Milé děti, pátý pilíř našeho „mostu z Lega“ představuje 5. neděli postní. Opět dostáváte dva úkoly. První úkol se týká evangelia. Svou odpověď na otázku pošlete do čtvrtku na farní e-mail. V pátek 31. března vylosujeme výherce. Druhým úkolem bude snaha o to, aby pokaždé, když uděláte znamení kříže, to bylo s úctou a vděčností.

 • Pro děti

  Postem mostem – 4. neděle postní

  Milé děti, čtvrtý pilíř našeho „mostu z Lega“ představuje 4. neděli postní. Opět dostáváte dva úkoly. První úkol se týká evangelia. Svou odpověď na otázku pošlete do čtvrtku na farní e-mail. V pátek 24. března vylosujeme výherce. Druhým úkolem bude postavit most o šesti pilířích, který bude znázorňovat dobu postní. Může být z papíru nebo z Lega. Klidně i nakreslený. Svůj výtvor můžete vyfotit a přiložit k odpovědi na otázku.

 • Pro děti

  Postem mostem – 3. neděle postní

  Milé děti, třetí pilíř našeho „mostu z Lega“ představuje 3. neděli postní. Opět dostáváte dva úkoly. První úkol se týká evangelia. Svou odpověď na otázku pošlete do čtvrtku na farní e-mail. V pátek 17. března vylosujeme výherce. Druhým úkolem pro tento týden je snaha o dobré skutky. Rozdělit se o něco dobrého, o radost.

 • Pro děti

  Postem mostem – 2. neděle postní

  Milé děti, druhý pilíř našeho „mostu z Lega“ představuje 2. neděli postní. Opět dostáváte dva úkoly. První úkol se týká evangelia. Svou odpověď na otázku pošlete do čtvrtku na farní e-mail. V pátek 10. března vylosujeme výherce. Druhým úkolem pro tento týden je modlitba, kterou nám ukázal papež František.

 • Pro děti

  Postem mostem – 1. neděle postní

  Milé děti, v pátek 24. února jsme si při mši svaté vysvětlili, co pro nás znamená doba postní. Představit si ji můžeme jako most z Lega, který stavíme a procházíme na druhou stranu směrem k oslavě Velikonoc a k Božímu království. Každou neděli dostanete dva úkoly. Jeden se bude týkat Božího slova, které v danou neděli v kostele uslyšíme. Druhý se týká našeho snažení po celý týden. S prvním úkolem si můžete tentokrát zasoutěžit. A to tak, že odpověď na otázku pošlete do čtvrtku na farní e-mail. V pátek 3. března vylosujeme výherce.

  Kdo jste na páteční mši svaté nemohli být, můžete si promluvu poslechnout ze záznamu (od 13. minuty).