• Duchovní slovo,  Pro děti,  Pro mládež,  Prvokomunikanti,  Zajímavosti

  Přísliby těm, kteří ctí Nejsvětější Srdce Ježíšovo

  Každý první pátek je oslavou velké Ježíšovy lásky k nám – je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V druhé polovině 17. století se Pán Ježíš zjevil sv. Markétě Marii Alacoque a předal jí poselství, které v našem životě víry může mnohé změnit. Každý, kdo k prvnímu pátku v měsíci přijme svátost smíření a v den samotný při mši svaté i svaté přijímání, bude zahrnut velkými Božími milostmi.

 • Pro děti

  Nový školní rok 2021 – 2022 a rozvrh hodin náboženství

  Milí rodiče,

  všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

  K výuce náboženství na našich školách jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Kdo tak neučinil, přihlaste je nyní na začátku u třídních učitelů, katechetů nebo u mě. Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky je zároveň podmínkou k přípravě na svátost biřmování.

  První stupeň bude vyučován přímo na školách, 6. a 7. třídy na farním domečku, 8. a 9. třídy přímo na faře. K výuce náboženství na druhém stupni se mohou přidat i děti, které navštěvují školy mimo Kunovice.

  Níže naleznete aktuální rozvrhem hodin (případné změny zde budou ihned publikovány). Vlastní výuka začne v týdnu od 12. září 2021.

  Zároveň zvu všechny děti, mládež, vás rodiče i pedagogy na duchovní zahájení školního a pastoračního roku, které proběhne v pátek 3. září 2021 v 18.00 hodin. Děti z prvního stupně ať si přinesou i své aktovky. Každá páteční mše svatá ve školním roce je pak určena zvláště všem školákům.

  P. Ladislav

 • Pro děti,  Prvokomunikanti

  Prázdniny s Ježíšem

  Milí rodiče letošních prvokomunikantů,

  nabízím touto cestou prázdninovou aktivitu pro všechny, kdo se připravují na první svaté přijímání. Stáhněte si a vytiskněte list, na který si děti mohou zapsat tři body z každé neděle. Tedy místo, kde ji slavily, komu byl tamní kostel zasvěcen (pokud to bude mimo naši farnost) a nějakou myšlenku z evangelia dané neděle (nebo i z kázání). Když na začátku nového školního roku podepsaný list v kostele odevzdají, mohou být zapojeny do slosování. Do této aktivity se samozřejmě mohou zapojit všechny děti, nejen naši prvokomunikanti.

  Přeji krásné a požehnané prázdninové dny.

  P. Ladislav