• Duchovní slovo

  Radujte se

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Lk 3,10-18) | 12. prosince 2021

  „Radujte se!“ vyzývá nás dnešní vstupní antifona. Na adventním věnci zapalujeme růžovou svíci symbolizující radost. Kde však, uprostřed světa plného chmurných zpráv, vzít skutečnou radost? Zamýšlejme se a hovořme o zdroji naší radosti.

 • Duchovní slovo

  Připravte cestu

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Lk 3,1-6) | 5. prosince 2021

  „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán.“ Obraz z evangelia nám může připomenout roztodivnou krajinu našeho vztahu s Bohem. Jsou mezi námi „propasti, údolí či hory“ a často si žijeme na „svém břehu“ a nezajímá nás, že je třeba jít vstříc Ježíšovu druhému příchodu. Často sice víme, co Bůh od nás očekává, ale schováváme se, někdy i vymlouváme, že je zbudování takové cesty skrze údolí a kopce nad naše síly. Přitom je to právě Bůh, kdo nám nabízí řešení situace. Je jen třeba žít v jeho přítomnosti, spolupracovat a nechat se vést. Povzbudit nás v tom může následující příběh.

 • Pro děti,  Zajímavosti

  Roráty 2021

  Všechny děti, zvláště prvokomunikanti, jsou zvány na roráty, které budou každý adventní pátek (18.00 hodin) a sobotu (7.30 hodin). Začneme vždy u vchodu do kostela, kde spolu s dětmi vytvoříme průvod s lampičkami. Světlo lampiček, podobně jako světlo adventních věnců, nám bude připomínat světlo Pána Ježíše, protože on je Světlem světa.

  Začínáme v pátek 3. prosince 2021 mší svatou, na které děti děti dostanou další informace k naší „výpravě“. Děti mimo jiné obdrží rorátní mapku. Kdo nemůže přijít ze zdravotních důvodů, může si ji stáhnout a vytisknout.