• Duchovní slovo

  Rahamim

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 11. dubna 2021

  Během velikonočního oktávu navštívil klášterní kostel budhistický mnich. Usadil se a chtěl meditovat. Najednou se lidé začali modlit korunku k Božímu milosrdenství. Mnich chvíli poslouchal, jak pořád dokola opakují: „Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.“ Pak vstal, vyšel ven a hledal opata. Když ho k němu přivedli, zeptal se ho: „Jak můžete sloužit Bohu, kterého je potřeba tak zdlouhavě prosit o milosrdenství?“ Opat se zamyslel a začal vyprávět:

 • Duchovní slovo

  Zmrtvýchvstání

  Text k zamyšlení u příležitosti vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně | 3. dubna 2021 a pondělí v oktávu velikonočním | 5. dubna 2021

  Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

  Když za Ježíšem přišel jeho tajný učedník Nikodém, dozvěděl se, že nemůže spatřit Boží království ten, kdo se nenarodí znovu z vody a z Ducha. Tento stav nám krásně vyjadřuje slovo „znovuzrozený“. To je charakteristika křesťana: Být znovuzrozený. Většinou jsme pokřtěni. Být pokřtěn ale znamená být zrozen z vody a z Ducha. Není to tedy uzavřená (hotová) záležitost. Aby platilo i to druhé, je třeba z Ducha Svatého stále znovu a znovu čerpat.

 • Duchovní slovo

  Tři brány

  Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Mk 14,1-15,47) | 28. března 2021

  V Jeruzalémě se nachází jedenáct bran a jedna z nich nese název Zlatá brána (Židé ji nazývají Brána milosrdenství). Je obrácena směrem k Olivové hoře a podle tradice ji postavil král Šalamoun, aby tak uctil památku svého otce krále Davida. Touto branou vstoupil do Jeruzaléma Ježíš provázen zástupem mávajícího lidu.