• Duchovní slovo

  Boží slovo

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova (Mt 4,12-23) | 22. ledna 2023

  Ve slavném muzikálu Jesus Christ Superstar klade Jidáš Ježíšovi, potažmo samotnému Bohu, otázku, proč si k šíření své radostné zvěsti nevybral lepší dobu. Proč nezvolil tu naši, dobu rádia, novin a televize? I když jsou současná média mocná, a my je ke hlásání evangelia máme používat a požíváme, Bůh dobře ví, proč vstoupil do dějin právě v dané době.

 • Duchovní slovo

  Obětní beránek

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle v mezidobí (Jan 1,29-34) | 15. ledna 2023

  Beránek Boží, který snímá hříchy světa, a Syn Boží. To jsou tituly, kterými Jan Křtitel označuje Ježíše. Pojďme se nad nimi společně zamyslet.

 • Duchovní slovo

  Benediktova duchovní závěť

  Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Mt 3,13-17) | 8. ledna 2023

  Ve čtvrtek jsme se rozloučili s emeritním papežem Benediktem XVI. V evangeliu jsme slyšeli, jak se Jan Křtitel ve své skromnosti zdráhá pokřtít Ježíše. A veliká skromnost, pokora před Bohem, je vlastnost, která zdobila i život Benedikta XVI. V jeho životě platila i slova prvního čtení: „Nebude křičet, hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo.“ Podobně jako Jan Křtitel ukazoval i Benedikt svým slovem a jednáním na Krista a pomáhal nám ho lépe poznat, lépe s ním žít. Jeho duchovní závěť je krásným svědectvím o jeho duchovním životě, a tak bych rád její část pro naši inspiraci přečetl.

 • Duchovní slovo

  Bůh těší a zachraňuje

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně (Jan 1,1-18) | 25. prosince 2022

  Vánoce jsou svátky, na které se nejvíce těší děti. A my si z nich můžeme a máme vzít příklad. Pro každého člověka mají být Vánoce potěšením. Ale zatímco děti se těší většinou z dárků, které se objevují pod stromečkem, my se máme těšit z daru, který nám byl dán v betlémských jeslích. Z daru od samotného Boha. Z Ježíše Krista.

 • Duchovní slovo

  Srdeční záležitost

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2022

  Prožíváme křesťanské Vánoce. A ty by měly být srdeční záležitosti. Co to znamená? Na to si můžeme odpovědět příběhem.

 • Duchovní slovo

  Spolupráce s člověkem

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Mt 1,18-24) | 18. prosince 2022

  Po Janu Křtiteli, ve druhé části doby adventní, se díváme na Josefa a Marii. První, co vidíme, je, že Bůh spolupracuje s člověkem. Vstupuje do jeho představ a plánů a nabízí svůj pohled. Dělá to velmi originálním způsobem. Do Josefových plánů přichází skrze sen.

 • Duchovní slovo

  Janovy pochybnosti

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Mt 11,2-11) | 11. prosince 2022

  Dobou adventní nás provází Jan Křtitel. Evangelista na něj opět upírá svůj pohled. Ale není to Jan minulé neděle, je to Jan na druhém konci svého poslání. Jan, který bilancuje, přemýšlí, jestli neudělal chybu, jestli uvěřil tomu pravému, zakouší velké pochybnosti.

 • Duchovní slovo

  Oživená srdce

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Mt 3,1-12) | 4. prosince 2022

  Dnes nám evangelista Matouš předkládá postavu Jana Křtitele, ke kterému přicházejí zástupy a vyznávají své hříchy. Máme před sebou svátost smíření, nechejme se tedy inspirovat, abychom mohli jít více do hloubky. Věnujme pozornost třem zajímavým přirovnáním, která Jan vyslovil.