• Duchovní slovo

  Jsou pochybnosti špatné?

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nenebevstoupení Páně (Mt 28,16-20) | 21. května 2023

  „Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti.“ Jak je to možné? Když slyšíme o pochybnostech, jsme celí rozpačití z kvality učedníků. Možná i z Ježíšova postoje. Jak je teď může opustit nebo jim dát dokonce nějaký úkol?

 • Duchovní slovo

  Co je za dveřmi

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,1-10) | 30. dubna 2023

  Každý člověk se rodí s touhou poznávat. Zvláštní místo zde zaujímá touha po poznání pravdy a zakoušení lásky. Tak jsme stvořeni. A když Bůh do nás vkládá takové touhy, posílá Krista, aby tyto touhy naplnil. Dnešní úryvek evangelia nám ukazuje, jak to dělá.

 • Duchovní slovo

  Velikonoční radost

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční (Lk 24,13-35) | 23. dubna 2023

  Často si na Velikonoce přejeme „velikonoční radost“. Co to vlastně je? Velikonoční radost je radost z veliké noci, kdy slavíme Kristovo zmrtvýchvstání a obnovujeme své křestní propojení s ním a s celou jeho církví.

 • Duchovní slovo

  Pán můj

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 16. dubna 2023

  Proč se Ježíš nezjevil všem, ale jen svým učedníkům?

 • Duchovní slovo

  Nejvěrnější přátelé

  Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Mt 21,1-11, Mt 26,14-27,66) | 2. dubna 2023

  Velikonoční události byly a jsou zkouškou víry. Na počátku Svatého týdne stojí velký zástup, který volá: „Hosana!“ Na konci pak zůstane pod křížem jen pár nejvěrnějších. Jsou to ti, kteří ve zkoušce víry a věrnosti obstáli, protože milovali Ježíše víc než sami sebe.

 • Duchovní slovo

  Lazar

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 11,1-45) | 26. března 2023

  Voda – světlo – život. Třetí křestní evangelium přináší třetí symbol – život. „Já jsem vzkříšení a život,“ říká Ježíš Lazarově sestře a říká to i nám. Ukazuje to vrcholným zázrakem, který shrnuje všechna dosavadní znamení. My se tímto připravujeme na Velikonoce, svátky Ježíšova vítězství nad smrtí. A také na nové uvědomění si, co jsme přijali ve křtu.

 • Duchovní slovo

  Siloe – Poslaný

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Jan 9,1-41) | 19. března 2023

  Dnes jsme slyšeli druhé křestní evangelium. Po symbolu vody přichází druhý symbol – světlo. V předchozí kapitole Janova evangelia se Ježíš představuje jako „světlo světa“, to nyní může spatřit uzdravený slepec.

 • Duchovní slovo

  Žízeň srdce

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 4,5-42) | 12. března 2023

  U města Sychar se Ježíš setkává se ženou, která žila již se šestým mužem. To bylo u věřících nezvyklé. Jeden z komentářů uvádí, že to bylo proto, že s ní žádný muž nevydržel. A než aby se trápil, vystavil ji raději rozlukový list.

 • Duchovní slovo

  Tváří v tvář Kristu

  Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle postní (Mt 4,1-11) | 26. února 2023

  Pro nás je poušť exotickým místem. Pro Ježíše a Izraelity to byla běžná součást života. Stačilo vyjít kousek za město a byli tam. Evangelista píše, že Duch vyvedl Ježíše po křtu na poušť, aby byl pokoušen. Podobně můžeme vidět i úděl křesťanů. Od chvíle, kdy jsou pokřtěni, jsou vyvedeni na poušť světa a jsou pokoušeni. Ježíšových 40 dní připomíná 40 let izraelského národa. Ty symbolizují jednu generaci, celý jeden lidský život, během kterého se připravujeme v poušti světa na život v zemi zaslíbené, v nebi.