• Duchovní slovo

  V Boží službě

  Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí (Lk 16,1-13) | 18. září 2022

  Co mají společného autor Robina Hooda, autoři knih o Jánošíkovi a Ježíš Kristus? Ve svých knihách udělali ze zlodějů nesmrtelné literární postavy. Jánošík a Robin Hood jsou populární hrdinové, kteří se bohatým postavili a chudým pomáhali. Dnešní evangelijní hrdina není tak zajímavý a dobrodružný, ale podobá se jim v tom, že bohatému pánu bere a zadluženým dává.

 • Duchovní slovo

  Přijmout záchranu

  Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí (Lk 15,1-24) | 11. září 2022

  Dnešní evangelijní úryvek začíná stížností farizeů: „Přijímá hříšníky a jí s nimi.“ A Ježíš na to odpovídá vyprávěním o nalezení ovečky, mince a dvou synů.

 • Duchovní slovo

  Nejvyšší stupeň

  Text k zamyšlení u příležitosti 23. neděle v mezidobí (Lk 14,25-33) | 4. září 2022

  Dnešní úryvek není jednoduchý k přijetí a možná ani k pochopení. Pán Ježíš používá různorodé příklady, aby ukázal, jak je důležité mít vše na svém místě. Aby naše životní hodnoty do sebe zapadaly a my mohli jít správným směrem. Pomůžeme si i my jedním novodobým příkladem – filmem, který mnozí velmi dobře znáte.

 • Duchovní slovo

  Poslední místo

  Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí (Lk 14,1.7-14) | 28. srpna 2022

  „Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Teolog Silvano Fausti říká: „Ježíš je v hostině světa ten poslední na posledním místě. Narodil se mezi zvířaty a umřel mezi zločinci. Dobrovolně přijal v tomto světě poslední místo.“ Co to pro nás znamená?

 • Duchovní slovo

  Brána k životu

  Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí (Lk 13,22-30) | 21. srpna 2022

  „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi!“ Tak zní naléhavá výzva dnešního evangelia. Při té příležitosti nás může napadnout: Je možné, že by Bůh stvořil krásné, dokonalé nebe, ke kterému vedou jen malá dvířka, takže můžeme sice nahlédnout, ale nemůžeme projít dovnitř? Mohl by Bůh připravit odměnu, na kterou dosáhne jen několik dokonalých, mezi které nebude jen tak se dostat?

 • Duchovní slovo

  Víra Abrahámova

  Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí (Lk 12,32-48) | 7. srpna 2022

  Není čekání jako čekání. Jistě chápeme, že bude jiné čekání ve strachu, že přijde někdo, koho neradi vidíme. V příkladu evangelia je to zloděj. Nebo to může být nějaký despotický šéf apod. Úplně jiné čekání je na někoho, kdo je našemu srdci blízký. Ježíšova úvaha v Lukášově evangeliu to přímo neříká, ale vede nás k tomu, aby naše čekání bylo čekání služebníka, který ví, kdo je jeho Pán. A beze strachu žije plně pro něho.

 • Duchovní slovo

  Osvobození od chamtivosti

  Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí (Lk 12,13-21) | 31. července 2022

  Jsou situace, kdy i ateista udělá kříž nebo se z jakési pověrčivosti modlí. Jeden takto činil při stírání výherního losu. Možná s podobným postojem přišel zmíněný „někdo“ za Ježíšem a žádal ho: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“

 • Duchovní slovo

  Dozrávat v Ježíšově blízkosti

  Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí (Lk 10,38-42) | 17. července 2022

  Jednoho parného dne se přišel do příjemného chládku v kostele na chvíli schovat jeden sluncem rozpálený dělník. S úlevou usedl do lavice a pozoroval opata, který v kostele rozjímal. Když se opat po nějaké době zvedl a odcházel, muž ho pozdravil a řekl: „Není jak vám. V klidu se můžete modlit ve stínu kostela.“ Opat na něho pohlédl a usmál se: „Když se vám to tak líbí, můžete se kdykoli připojit. Místa je tu pro všechny dost.“

 • Duchovní slovo

  Boží obraz

  Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí (Lk 10,25-37) | 10. července 2022

  Evangelium hovoří o polomrtvém chudákovi, který leží v prachu cesty. Kdo jde kolem, ten se mu vyhne. Až na Samaritána, kterému je toho člověka líto. Jde a prokáže mu milosrdenství. Nejde ani tak o toho polomrtvého, ale o toho, kdo mu pomůže. Do role toho, kdo se zachová jako bližní, staví Ježíš opovrhovaného člověka s pokřivenou vírou. Ten se paradoxně zachová správně, ten je nám dán za vzor.