• Duchovní slovo

  Otcovská péče

  Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle postní (Mk 1,12-15) | 18. února 2024

  První slova evangelijního úryvku nás mohou přivést k následujícímu příběhu.

 • Duchovní slovo

  Služba Kristu jako poděkování a následování

  Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Mk 1,29-39) | 4. února 2024

  Minulou neděli jsme v synagoze v Kafarnaum zažili první zázrak. Dnes zažíváme první zázrak uzdravení. Ten je vykonán na ženě. V Markově evangeliu vůbec hrají ženy důležitou roli. Z šesti set veršů celého textu je sto věnováno ženám a dětem, které byly důležitou součástí světa žen. Dnes vypráví o ženě ne ledajaké, o tchyni prvního papeže. A my se můžeme jen domýšlet, proč Boží prozřetelnost zvolila právě tuto příbuzenskou souvislost.

 • Duchovní slovo

  Ten, kdo má moc

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí (Mk 1,21-28) | 28. ledna 2024

  Po povolání učedníků začíná Ježíš působit. Evangelista nás vede do Kafarnaa, do synagogy. Mimochodem, na místo, kde stála, můžete při návštěvě Svaté země vstoupit. Je sobota, Ježíš učí tak, že všichni žasnou. A pak se stane první zázrak Markova evangelia. Nějaký muž je osvobozen od nečistého ducha. Tato událost je předzvěst Kristova díla jako takového. Ježíš přišel, aby nás osvobodil od zla.

 • Duchovní slovo

  Náš apoštolát

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova (Mk 1,14-20) | 21. ledna 2024

  Dnes se vracíme k Markovu evangeliu, které, jak už jsme si říkali, nás bude provázet v nedělním cyklu po celý tento rok. Minulou neděli jsme si řekli, že spása člověka je společné dílo. Na jedné straně nás zve Bůh, na druhé straně očekává náš zájem, naši touhu. Mohli jsme si uvědomit, že nás Pán zve k následování, že v nás vidí to nejlepší. Dnes toto volání pokračuje.

 • Duchovní slovo

  Učednictví

  Text k zamyšlení u příležitosti svátku 2. neděle v mezidobí (Jan 1,35-42) | 14. ledna 2024

  Dnešní a příští neděli můžeme sledovat, jak se rodí povolání prvních učedníků. Dnes prorok Jan nasměruje učedníky, aby se vydali za Ježíšem a oslovili ho, za týden uslyšíme, jak vyhledá a osloví on je. To nám připomíná, že spása člověka je společné dílo. Na jedné straně nás zve Bůh, na druhé straně očekává náš zájem, naši touhu.

 • Duchovní slovo

  Symfonie modlitby a životní program

  Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Lk 2,1-14) | 7. ledna 2024

  O slavnosti Zjevení Páně jsme otevřeli přání papeže Františka, aby se rok 2024 stal velkou „Symfonií modlitby“. Takto se můžeme dobře připravit na Svatý rok, který bychom v církvi měli prožívat v příštím roce.

 • Duchovní slovo

  Poselství betlémů

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2023

  Greccio je název městečka, který většině lidí nic neříká. Když k němu ale připojíme jméno svatého Františka z Assisi, mnozí zbystří a vzpomenou si, proč je významné. Zvláště dnes, v den, kdy slavíme narození Krista a naše kostely a příbytky začnou zdobit jesličky. V Grecciu se totiž přesně před osmisty lety konal první živý betlém. Obraz, který líčí dnešní evangelium, oživil svatý František obyvatelům Greccia, aby spolu s ním mohli rozjímat nad chudobou a ponížením Spasitele.