Synoda 2021 – 2023

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

O co jde?

Církev potřebuje reformu, či uzdravení a oživení. Proto papež František zahájil synodální cestu církve. Ke spolupráci pak volá každého z nás. V neděli 17. 10. 2021 jsme se na synodální cestu vydali i na úrovni farností. Slyšeli jsme pastýřský list. Všichni jsou zváni, aby se ve skupinkách modlili, navzájem si naslouchali a pod vedením Ducha Svatého uvažovali nad danými tématy.

Jak vzniknou pracovní skupinky?

Skupinky nevede kněz, ale pověřený moderátor. Každá skupinka může mít 5 – 8 členů, kteří osloví vybraného moderátora nebo které osloví sám moderátor. Je vhodné, aby členové byli různého věku. Skupinka ale může vzniknou z již existujícího modlitebního společenství (modlitby matek apod.).

Moderátoři v naší farnosti: Ivo Ertl, Petr Hanáček, Petr Pěcha, Petr Turčinek a Zuzana Vaňková.

Jaká témata se budou probírat?

Každá skupinka se bude zabývat jen jedním tématem z deseti. Témata budou také představena na prvním setkání. Skupinka se na začátku rozhodne, kterým tématem se bude zabývat.

Kolik bude setkání, kdy a jak proběhnou?

Setkání budou dvě až tři. První se uskuteční během tohoto listopadu a poslední v lednu příštího roku. Moderátoři skupinek budou v kontaktu s koordinátorem farnosti. Tím je paní Zuzana Vaňková, vankova.zu(zavináč)seznam.cz. Farní koordinátor je ve spojení s diecézními koordinátory. V případě otázek se můžete obrátit na koordinátora farnosti nebo pana faráře.

Co NENÍ náplní skupinek

Diskutovat o křesťanské nauce. Řešit názorové rozepře. Prosazovat svůj názor.

Mnoho dalšího naleznete na webu cirkev.cz v sekci Synoda 2021 – 2023.