• Duchovní slovo

  Odpočinek

  Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí (Mk 6,30-34) | 21. července 2024

  Dnes se v Markově evangeliu dostáváme do chvíle, kdy se učedníci vrací z misie a vyprávějí o všem, co dělali a říkali. A Ježíš je vede na opuštěné místo. Chce, aby si odpočinuli u něho. My známe různé druhy odpočinku. Od slunění se na pláži až po zdolávání hor či sjíždění řek. Je zde ale také důležitost duchovního odpočinku.

 • Duchovní slovo

  Poslaní

  Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí (Mk 6,7-13) | 14. července 2024

  Na začátku jsme si řekli, že jsme všichni z titulu našeho křtu poslaní hlásat evangelium. Možná různým způsobem, jinou intenzitou, ale toto poslání máme všichni. Evangelizace není nějaký bonus, volnočasová aktivita, je to způsob našeho života.

 • Duchovní slovo

  Paprsky milosti

  Text k zamyšlení u příležitosti 14. neděle v mezidobí (Mk 6,1-6) | 7. července 2024

  Ježíš se diví lidské nevěře. Kdybychom neměli minulou neděli patrocinium, slyšeli bychom v předchozí kapitole Markova evangelia o velkém zázraku uzdravení a vzkříšení Jairovy dcery. Pak se vrací do svého domova, kde lidé žasnou, ale už víc od Ježíše nečekají.

 • Duchovní slovo

  Mučednictví

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů naší farnosti (Mt 16,13-19) | 30. června 2024

  Každoroční oslava našich patronů nás zve k tomu, abychom na ně pohlíželi z různých úhlů pohledu. Už jsme si představovali symboliku jejich atributů, na jejichž základě jsem nabízel tři body programu pro další směřování naší farnosti. Bude dobré se k tomu opět časem vrátit a bilancovat. V dalším roce jsme se inspirovali životem sv. Pavla – apoštola národů. Loni jsme rozebírali tu větu z evangelia: „Za koho mě pokládáte?“ A došli jsme k závěru, že jde o otázku Lásky, která očekává naši odpověď. A my se celý život učíme dávat tu nejlepší odpověď.

 • Biřmovanci

  Biřmování 2024 – 22. setkání

  Pátek 28. června 2024 v 19.00 hodin v kostele

  Téma: Víra (pohanství – ateismus – pověry, víra je dar a vztah, obrazy víry, v co věříme a komu, proč lidé odmítají víru)

  Pustit si: rozhovor Marka Ebena s ThDr. Antonínem Huvaremfilm In nomine Patris

  Osobní setkání: termíny budou na skupinovém chatu

  Úkoly na prázdniny: dopis otci arcibiskupovi (konec srpna), zapojit se do křesťanské akce
(Konference Charis v Brně, 10. – 14. 7. 2024,
 Celostátní setkání animátorů v Kroměříži, 12. – 17. 8. 2024, festival United ve Vsetíně, 22. – 24. 8. 2024), příprava na zkoušku (okruhy k opakování jsou ke stažení ve skupině, příp. na vyžádání)

  Září a říjen 2024: pozvání na jubilejní koncert „Chvály 50“ 1. září 2024, závěrečná zkouška bude ve druhé polovině září, soustředění před biřmováním v sobotu 12. října 2024 dopoledne, svátost biřmování v neděli 20. října 2024 (hrubá mše svatá)

 • Duchovní slovo

  Probudit Ježíše

  Text k zamyšlení u příležitosti 12. neděle v mezidobí (Mk 4,35-41) | 23. června 2024

  Minulou neděli jsme mluvili o podobenstvích. Že si Ježíše můžeme představit jako umělce, který ve svých podobenstvích nabízí obrazy, nad kterými můžeme přemýšlet, žasnout a nacházet v nich povzbuzení a poučení. Ale Ježíš podobenství nejen vyprávěl. Někdy je také, dovolím si to tak říci, zosnoval. Přivedl učedníky do situace, která se jim měla nesmazatelně zapsat do paměti, protože v ní bylo ukryto důležité poselství. A takovou situací je i bouře na moři. Učedníci zakusili v zajetí živlů svoji bezmocnost, aby vzápětí prožili vysvobození a poznali Kristovu moc.

 • Duchovní slovo

  Podobenství

  Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mk 4,26-34) | 16. června 2024

  Starší lidé si možná při vzpomínkách na náboženství vybavují katechismus, ve kterém byla vždycky otázka a pak jasná odpověď, kterou se učili nazpaměť. Dnes to mají děti v náboženství jiné. Otázky zůstaly, ale odpovědi jsou ukryté v textech a úkolech, nad kterými se musí zamyslet. Má to prostý důvod, na co člověk přijde sám, to si lépe zapamatuje. A také může přijmout jen to, čemu porozumí.

 • Duchovní slovo

  Ježíšova rodina

  Text k zamyšlení u příležitosti 10. neděle v mezidobí (Mk 3,20-35) | 9. června 2024

  Dnešní evangelium začíná zajímavou scénou rodinného nepochopení. Ježíš učí a dělá něco, co nezapadá do jejich představ o zbožném životě, a tak přicházejí, aby se ho zmocnili, „uklidili“, aby nedělal ostudu. Jeho putování, setkávání s pochybnými lidmi, učení novým věcem, zázraky, které mění lidem život a následují ho, to všechno bylo pro mnohé tradiční židy nepřijatelné.