• Duchovní slovo

  Boží slovo

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Mk 1,14-20) | 24. ledna 2021

  Dnes je neděle Božího slova. Papež František ji zavedl v roce 2020 listem Aperuit illis. V tomto listu můžeme najít jeho myšlenku: „Písmo svaté projevuje své prorocké působení především v tom, kdo mu naslouchá. Vyvolává pocit sladkosti i trpkosti.“ Pojďme se nad tímto citátem zamyslet.

 • Duchovní slovo

  Rabbi, kde bydlíš?

  Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle v mezidobí (Jan 1,35-42) | 17. ledna 2021

  Dnešní evangelium vypráví o Janu Křtiteli, který kolem sebe shromáždil učedníky. Ti se v jeho blízkosti připravovali na příchod Mesiáše. Byli to muži modlitby, oběti a vzdělané víry. Když pak vidí Jana Křtitele, jak pohlédl na Ježíše a řekl: „Hle, beránek Boží!“ pochopí s kým mají tu čest a vydávají se ho následovat.

 • Zajímavosti

  Tříkrálová sbírka 2021


  V těchto dnech probíhá netradičně tradiční Tříkrálová sbírka. 
Přispět můžete trojím způsobem.

  1) formou bankovního převodu nebo přes stránky www.trikralovasbirka.cz
  2) prostřednictvím DMS: např. DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777
  3) formou označené pokladničky v kostele nebo na jiných místech (do pátku 22. ledna 2021)

 • Duchovní slovo,  Pro děti

  Mše svatá – pátek 15. ledna 2021

  15. ledna 2021 v 18.00 hodin bude přímý přenos mše svaté z farní kaple. Promluva je určena zvláště všem školákům. Při mši svaté znovu navážeme na páteční soutěžní otázky, takže buďte pozorní.

  Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube. Další podrobnosti ke slavení mše svaté on-line naleznete zde.

 • Duchovní slovo

  Milovaný Boží syn – milovaná Boží dcera

  Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Mk 1,6b-11) | 10. ledna 2021

  Náš křest – Ježíšův křest… není ve své podstatě stejného charakteru. Podstata našeho křtu vyplývá z jiných událostí, z Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Ježíš křtem vstupuje do svého veřejného působení. Je před světem potvrzen od samotného Otce. My křest potřebujeme, Ježíš ne. Přesto ten náš křest má s dnešní evangelijní událostí něco společného.