Pro děti

Nový školní rok 2023 – 2024 a rozvrh hodin náboženství

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky se předpokládá k přípravě na svátost biřmování.

Níže naleznete rozvrh hodin náboženství (případné změny zde budou ihned publikovány).

Děti prvního stupně dostanou přihlášky do náboženství na začátku školního roku ve škole. Děti druhého stupně odevzdávali přihlášky již na konci roku. Pokud se někdo nepřihlásil a bude navštěvovat výuku, ať přijde na první hodinu a tam se nahlásí.

První stupeň bude vyučován přímo na školách, 6. a 7. třídy na farním domečku, 8. a 9. třídy přímo na faře. K výuce náboženství na druhém stupni se mohou přidat i děti, které navštěvují školy mimo Kunovice.

Vlastní výuka začne v týdnu od pondělí 18. září 2023.

Zároveň zvu všechny děti, mládež, vás rodiče i pedagogy na duchovní zahájení školního a pastoračního roku, které proběhne v pátek 8. září 2023 v 18.00 hodin. Děti z prvního stupně ať si přinesou i své aktovky. Každá páteční mše svatá ve školním roce je pak určena zvláště našim školákům. Děti se také mohou zapojit do služby ministrantů nebo do jedné z našich dětských schol.

P. Ladislav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *