• Pro děti,  Prvokomunikanti

  2. Bůh – První přikázání

  Téma „Desatero“ vychází formou výukových videí. Děti třetích tříd budou potřebovat také učebnici, sešit a chuť se něco nového dozvědět. Úkoly plynoucí z dané lekce najdou ve videu. Ostatní témata jsou probírána souběžně na ohlášených setkáních v kostele. Věty k zapamatování z učebnice najdete také pod videem.

 • Pro děti,  Prvokomunikanti

  1. Úvod do Desatera

  Téma „Desatero“ vychází formou výukových videí. Děti třetích tříd budou potřebovat také učebnici, sešit a chuť se něco nového dozvědět. Úkoly plynoucí z dané lekce najdou ve videu. Ostatní témata budou probírána souběžně na ohlášených setkáních v kostele.

 • Prvokomunikanti

  Náboženství – Ježíšova setkání po Zmrtvýchvstání

  V rámci alternativní výuky dostávají děti 3. tříd pracovní list pro týden velikonočního oktávu. Jde o tak trochu detektivní činnost, kdy je třeba přihlédnout ke znalostem událostí po Ježíšově Zmrtvýchvstání. Pomůže přečíst si dané události v závěru evangelií a třeba taky Skutky apoštolů – 9. kapitolu. Pracovní list dostanou děti prostřednictvím kunovických základních škol nebo si jej můžete stáhnout tady. Vyplněný a podepsaný pracovní list pošlete na farní e-mail do 16. dubna 2021.

 • Zajímavosti

  Setkání s rodiči dětí třetích tříd

  Tuto středu 16. prosince 2020 po mši svaté (18.45 hodin) se ve farním kostele uskuteční setkání s rodiči všech dětí z třetích tříd, které by měly přistoupit k prvnímu svatému přijímání ve farnosti Kunovice. Probereme aktuální okolnosti a domluvíme se ohledně přípravy.