Fotografie

Představení prvokomunikantů 2022

V neděli 20. února 2022 byly představeny děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Sedmnáct dětí přineslo před oltář své svíce, které jim byly požehnány. Světlo svící jim bude připomínat, že Ježíš je světlem pro jejich život. A my je máme provázet svou modlitbou a příkladem. Odkazujeme na fotogalerie spolku Člověk a víra.

Fotogalerie
Druhá fotogalerie
(foto: Pavel Ingr – Člověk a víra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *