Duchovní slovo

Sedm „P“ pro dobré vztahy

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí (Mk 10,2-16) | 3. října 2021

Dnešní první čtení hovoří o tom, že Bůh stvořil ženu ze žebra muže. Kniha Genesis je plná krásných symbolů, co tedy znamená právě tento?

Jeden z výkladů dává odpověď, že žena nebyla stvořena z ničeho, co je na hlavě, aby muži nevládla. Nebyla stvořena z ničeho, co je na nohou, aby mu neotročila. Byla stvořena ze žebra, protože žebro je nejblíž srdci. A na srdci manžela je její místo. Každý den by měli manželé spočinout aspoň na chvíli v přátelském objetí, projevit si úctu a lásku. Každý den by se měli spolu pomodlit a dát sobě a svým dětem požehnání. Pak mají naději, že jejich vztah bude krásný a pevný a obstojí ve zkouškách, které by mohly přejít v krize. A než krize řešit, je lépe jim předcházet.

Jak na to? Už jste asi někdy slyšeli, jak se říká, že někdo „nemá všech pět pohromadě“. Chce se tím říct, že mu schází některý z pěti základních smyslů. Zkusme to ale obrátit. Hledali jsme s kolegou pět „P“, která by naopak neměla v žádném manželském či rodičovském vztahu chybět, a našli jsme jich sedm. Přijměme tedy sedm slov pro dobrý vztah. Ve vztahu bych měl(a) umět poprosit, poděkovat, pochválit, povzbudit, potěšit, pomoci a požehnat.

Tyto skutky prospějí každému soužití. Zkusme si je zapamatovat a uvádět v život v našich rodinách. O všechno poprosit, za vše poděkovat, upřímně pochválit, když se nedaří povzbudit, ve smutku, v trápení potěšit, vzájemně si pomoci a každý den si vyprošovat požehnání.

Jednou mi jeden člověk, kterého jsem povzbuzoval k láskyplnému jednání, namítl, že si jeho žena takové jednání nezaslouží. To je ale dosti pravděpodobné. Kdybychom byli dobří jen na ty, kdo si to zaslouží, špatně bychom dopadli. Zde se musíme inspirovat samotným Bohem. Bůh nás nemiluje proto, že si to zasloužíme, ale že to potřebujeme. Je třeba začít, i když si to dotyčný nezaslouží. To je jeden z momentů, kdy můžeme naplnit výzvu, abychom byli Bohu podobní.

Často říkáme, že se už nedějí zázraky. Ale Bůh je chce konat. Už jen to, že naplníme zmíněných sedm „P“ v životě, bude zázrak. Zázrak, který chce Bůh skrze nás vykonat. Začněme tedy tento návod využívat a nečekejme, až s tím začnou ostatní. Vyprosme si ten dar – zázrak proměňovat svět. Moc nám to přeji. A zvláště všem manželům či rodičům. Prosme o to společně při této mši svaté.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *