Duchovní slovo

Hosana

Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle (Mk 11,1-10) | 24. března 2024

Květná neděle nám připomíná velkou slávu, lidé vítají Ježíše, který vjíždí do města, provolávají „Hosana“, kladou na zem pláště a mávají palmovými ratolestmi.

Postupem času se ale začnou příznivci vytrácet. Nakonec jich zbude jen pár pod křížem. To jsou ti nejvěrnější, kteří skutečně věří a milují.
Podobná výzva stojí nyní před námi. A my se můžeme rozhodnout, zda budeme jen svědky slávy, nebo průvodci, kteří jsou svému Pánu nablízku i v těch nejtěžších chvílích. Stále je před námi volba, zda být křesťany svátečními, těmi, co si plní své povinnosti, nebo těmi, co touží být s Ježíšem každý den.

Učiňme dnes to rozhodnutí, že nechceme být jen diváky v davu, ale účastníky, kteří vše s Ježíšem prožívají. Dovolme liturgii těchto dnů, aby nás mohla oslovit, aby nás vtáhla… a my se mohli všeho účastnit svým tělem, myslí i srdcem.

Boží království se nám v Kristu přiblížilo na dotek. Přibližme se i my jemu tím, že přijmeme pozvání do Ježíšovy blízkosti. Moc nám to všem přeji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *