Duchovní slovo

Ale oni mlčeli

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí (Mk 9,30-37) | 19. září 2021

Znáte ty situace, když si děti někde hrají a najednou je tam naprosté ticho. Dá se předpokládat, že kují pikle. Nebo se lidé baví, přijdete mezi ně, a hovor náhle utichne. Téma hovoru asi nebylo k dobru věci. Konečně i Adam s Evou v biblickém příběhu se jdou před Bohem schovat. Mají strach.

V dnešním evangeliu zakouší podobnou situaci Ježíš, když se ptá učedníků, o čem spolu rozmlouvali. A bylo ticho… mlčeli. Jejich hovor nebyl dobrý a oni se stydí. Bojí se přiznat svou pošetilost, malost, nechápavost. Přitom by stačilo, aby s Ježíšem začali mluvit.

Podobně to zakoušíme i ve vlastním životě. Setkání s Bohem je setkání s pravdou. A to může být někdy i velmi bolestivé. Zjistit, že sice hrdě kráčíme, ale špatným směrem. Kdo by chtěl slyšet výtku minulé neděle, kterou Ježíš uštědřil Petrovi, když smýšlel lidsky. Kdo by chtěl něco měnit v zaběhnutém duchovním životě. Proto se někdy rozhovoru s Bohem vyhýbáme.

Mnozí ale namítnou: „Já se nevyhýbám, poctivě se modlím.“ Jenže i modlitba se může stát formalitou. Zvláště ta naučená. Růženec, breviář, litanie či jiné pobožnosti. I když jde na jednu stranu o důležitou součást duchovního života, může být povrchní, může být hradbou, aby Bůh nepromlouval, nevstupoval do života. Nebezpečím těchto modliteb je pocit „dobře vykonané práce“, kterou jsme vůči Bohu odvedli. A jsme spokojeni. „Už od nás přece nemůže víc chtít.“

 

Proto je důležitý postoj našeho srdce. Nitra, které dokáže v tichu riskovat, že Bůh dá, aby vyplavaly věci neodpuštěné, nesrovnané či jinak životem udušené. Že se zeptá na něco, zač se stydíme. Že po nás bude něco chtít. Nebojme se takto riskovat. Nebojme se ponořit do Boží lásky. Nebojme se k němu přijít jako jeho děti. Nebojme se mu důvěřovat. Nebojme se ho chválit. Ať už to bude při osobní modlitbě, při adoraci či při večerech chval, které bych rád, aby se občas konaly i v naší farnosti.

Dovolme si, abychom se při modlitbě cítili dobře. Dovolme mu, aby nás mohl při modlitbě milovat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *