Duchovní slovo

Poselství betlémů

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2023

Greccio je název městečka, který většině lidí nic neříká. Když k němu ale připojíme jméno svatého Františka z Assisi, mnozí zbystří a vzpomenou si, proč je významné. Zvláště dnes, v den, kdy slavíme narození Krista a naše kostely a příbytky začnou zdobit jesličky. V Grecciu se totiž přesně před osmisty lety konal první živý betlém. Obraz, který líčí dnešní evangelium, oživil svatý František obyvatelům Greccia, aby spolu s ním mohli rozjímat nad chudobou a ponížením Spasitele.

Na různých místech světa se proto konají výstavy betlémů. Například pod Berniniho kolonádou na Svatopetrském náměstí v Římě. Návštěvníci takové výstavy si mohou uvědomit důležité skutečnosti radostné zprávy – evangelia.

První, čeho si můžou všimnout, je, že dítě v jeslích má nejrůznější podoby. V betlémech z afrických zemích je černouškem, v korejském betlémě má výrazné asijské rysy, v jihoamerickém je malý indián. Říká nám to, že se Ježíš narodil pro všechny. Pro každého z nás. A každý z nás ho máme přijmout za svého.

Druhá zajímavost je, že betlémy z Evropy se stylizují do romantické minulosti. Dřevěné chaloupky, staré stáje, sníh. Ale v betlému třeba z Peru jsou jesličky umístněny do opravny aut, obchodu nebo na autobusovou zastávku. Ježíš je pro národy s živou křesťanskou vírou přítomností, ne jako pro mnohé Evropany dávnou minulostí. Na Ježíše nemáme jen vzpomínat, máme s ním žít.

Zajímavý je také betlém, který připomíná svého zakladatele svatého Františka. Ten klečí s pastýři a zvířátky před jesličkami, ve kterých však není novorozenec, ale jsou tam hostie, které se používají při slavení mše svaté. To nám připomíná, že Slovo se i dnes stává tělem. Při slavení každé mše svaté se miska s hostiemi stává jesličkami, ve kterých spočívá Spasitel. A kalich s jeho krví zpřítomňuje oběť, kterou pro nás podstoupil.

Dnes jsem se narodil pro tebe. Chci s tebou prožívat tvůj každodenní život. Přicházím, abych se za tebe obětoval a zachránil tě pro život věčný. Stávám se synem člověka, aby ses ty stal synem Božím. Stávám se synem člověka, aby ses ty stala dcerou Boží. Rodím se do tohoto světa, abyste se jednou mohli narodit pro život věčný. Přicházím jako bezbranné dítě, abyste se mě nebáli, a nic vám nebránilo mě přijmout a milovat, protože i já vás miluji.

To je jádro křesťanského poselství, které nám odhalují betlémy s jesličkami. Moc vám všem přeji, až si budete betlémy prohlížet, aby pro vás byly nejen hezkou historií, ale i krásným, živým setkáním s Kristem, který i nyní přichází, protože nás miluje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *