Biřmovanci

Biřmování 2024 – novéna k Duchu Svatému

Připravme se na slavnost Seslání Ducha Svatého. Od pátku 10. května do soboty 18. května 2024 věnujme alespoň 10 minut denně důležitému setkání s Bohem. Zde ja malý návod, jak tento čas prožít.

Připravme se i svátostí smíření.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *