Akce

Farní káva hodová

Tuto neděli 17. října 2021 oslavíme slavnost Výročí posvěcení kostela (hody) a zahájení světové synody. U této příležitosti jste zváni na farní kávu. Za příznivého počasí bude nabízena u sakristie farního kostela, nebude-li hezky, tak na farním domečku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *