Duchovní slovo

Vám pronajal vinici

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí (Mt 21,33-43) | 8. října 2023

„Bůh vám pronajal vinici, ale vy mu neodvádíte výtěžek.“ To je výtka, se kterou se Ježíš obrací k představeným vyvoleného národa. Ale Boží slovo tímto promlouvá i dnes k nám. Pojďme se zamyslet nad tímto textem.

Ježíš vypráví příběh o hospodáři, který vysázel a pronajal vinici. Hospodář je Bůh. Pod vinicí si lze představit náš svět, církev, víru či křesťanství. A pokud Bůh něco dělá, dělá to dobře. Smysluplně a s očekáváním. Své dobré dílo svěřuje nám. Svět, ve kterém žijeme, není náš. Je nám propůjčen, abychom v něm hospodařili. Ale stejně jako kdysi, kdy Bůh přišel k vlastním, ale vlastní ho nepřijali, stejně i dnes jsme často slepí a hluší k tomu, abychom slyšeli výzvy Božího slova. Krista, který k nám přichází odmítáme nebo jsme k němu lhostejní. Nejsme sice generací, která Krista odsoudila a ukřižovala, ale zabíjíme ho tím, když žijeme, jako by Bůh nebyl.

Dále v příběhu slyšíme, že vinaři neodváděli výtěžek. Náš život ve světě, v církvi, ve víře má přinášet nejrůznější plody. To mohou být naše rodiny, děti, majetek. Dům, který postavíme, peníze, které vyděláme. To mohou být duchovní dary, které můžeme čerpat v našich kostelích, při společné modlitbě doma i při té osobní. A s vědomím všeho, co „sklízíme“, se máme ptát: „Pane, jak ti mám projevit svou vděčnost? Jak poděkovat, za zdraví, nadání, zázemí, přátele, smysl života a všechny další dary?“ Součástí vděčnosti je také to, že si vše nenechám jen pro sebe. Mohu přispívat na chod farnosti, církve, na misijní a další činnost. Ale mohu se stát sám misionářem. Když bude na mě vidět, komu věřím, kdo mi daroval život, od koho přijímám každý nový den. Jsme povoláni k zodpovědnosti, ale také tvořivosti.

Kytarista a skladatel Štěpán Rak vyprávěl na Dvojce Českého rozhlasu, jak každé ráno při modlitbě děkuje Bohu a svěřuje mu své další počínání. A pak, aniž by cokoli říkal, může jeho hudba přivádět k Bohu.

Vinař, který neodvádí výtěžek je sobec. Bůh nás nechce vyždímat, ale dát smysl našemu životu. A proto s vděčností pracujme na vinici, kterou nám Hospodář pronajal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *