Duchovní slovo

Hymnus o Panně Marii

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie (Lk 2,16-21) | 1. ledna 2023

Dnes budeme rozjímat nad hymnem o Panně Marii.

Žena Bohu milá,
Panna ta Maria,
dala světu spásu
lidí všech a časů.

Tato první sloka nám připomíná, že Maria má pro svoje spojení s Kristem mimořádné místo v dějinách spásy. Dala světu Spasitele, který jako jediný může vysvobodit z hříchu a smrti. I my díky spojení s Kristem budeme přínosem pro tento svět.

Bys nebeské slávy
došel duší zdravý,
prosí za tě stále
Nebeského Krále.

Maria však není celebrita, která pro své mimořádné postavení zapomene odkud vzešla a odcizí se prostým lidem. Stejně jako milovala dítě Ježíše, miluje každého z nás. Chová k nám mateřskou lásku a provází nás svou přímluvou na naší životní pouti. Ani my nejsme sólisti, ale jsme oporou jeden druhému. Kráčíme do nebeské slávy jako společenství církve.

Měj ji v úctě, lásce,
chceš-li dojít hladce
k nebeskému cíli,
lidem, Bohu milý.

Každý, kdo jí otevře své srdce a kdo ji s vírou a láskou přijme za matku, o toho se mateřsky stará. Její úkol v dějinách spásy začal přijetím Krista a pokračuje tím, že přijímá každého z nás a pomáhá nám na naší cestě k Bohu. Přimlouvá se za uzdravení našich vztahů s druhými lidmi a pomáhá nám vybudovat vztah s Bohem. S takovou ženou a matkou můžeme vstoupit do nového roku. Naše duchovní cesta může být snadnější a krásnější, když jí dáme v každodenním shonu prostor, aby nám mohla projevit svou lásku a péči. Bůh nám ji dal jako vzácný dar. Přijměme ji a vložme při slavení dnešní liturgie do její ochrany i všechny naše blízké, přátele i ty, kdo ji neznají, či jsou od Boha vzdálení. U ní započalo Kristovo spásné dílo v našem světě, kéž u ní započne a zdárně jednou dopadne i spása každého z nás. Využijme všech darů, kterých se nám pro cestu spásy dostává.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *