Prvokomunikanti

Informace pro rodiče prvokomunikantů

Milí rodiče letošních prvokomunikantů,

když jsem se s většinou z vás viděl naposledy, očekávali jsme uvolnění omezení začátkem nového roku. To ovšem nenastalo. Proto přichází ke slovu druhá varianta našich plánů. Tedy, že bude první svaté přijímání někdy v podzimních měsících letošního roku.

Stále platí, abyste v rámci přípravy sledovali mše svaté pro děti, které jsou nyní on-line z farní kaple. Umožněte, prosím, dětem, aby mohly tuto mši svatou s katechezí nejlépe spolu s vámi prožít. Pokud se vám to z časových důvodů nepodaří, poslechněte si alespoň katechezi ze záznamu. Odkaz najdete na tomto farním webu nebo hledejte kanál Farnost Kunovice přímo na YouTube. V postní době jsme s dětmi procházeli tzv. Postní cestou 2021, po Zmrtvýchvstání začnou opět soutěžní úkoly.

Taktéž platí účast na nedělní mši svaté buď v kostele (nutnost mít místenku) nebo on-line. Tuto cestu lze nyní využít jako mimořádné řešení.

Co se týká výuky ve škole, po slavnosti Zmrtvýchvstání děti obdrží výuková videa. Musíme takto probrat velkou kapitolu týkající se Desatera.

V květnu a červnu bychom přesunuli páteční bohoslužby z farní kaple do kostela, kde by se po bohoslužbách konala intenzivní přípravná setkání pro rodiče a děti. Podle situace možná naplánujeme i nějaké půldenní soustředění. Vše se vždy dozvíte na tomto farním webu v rubrice Prvokomunikanti.

Přeji požehnané dny Svatého týdne a dobře prožité Velikonoční triduum.

P. Ladislav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *