Duchovní slovo,  Pro děti,  Pro mládež,  Prvokomunikanti,  Zajímavosti

Přísliby těm, kteří ctí Nejsvětější Srdce Ježíšovo

Každý první pátek je oslavou velké Ježíšovy lásky k nám – je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V druhé polovině 17. století se Pán Ježíš zjevil sv. Markétě Marii Alacoque a předal jí poselství, které v našem životě víry může mnohé změnit. Každý, kdo k prvnímu pátku v měsíci přijme svátost smíření a v den samotný při mši svaté i svaté přijímání, bude zahrnut velkými Božími milostmi.

Připomeňme si Spasitelovy přísliby těm, kteří uctívají Jeho Nejsvětější Srdce. Chceme na ně odkázat zvláště naše mladé a ty, kteří letos začali přijímat Krista v eucharistii:

 1. Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích.
 2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
 3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
 4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.
 5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.
 6. Duše vlažné se stanou horlivými.
 7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
 8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
 9. Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír.
 10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
 11. Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy zapsána v mém Srdci.
 12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *