Duchovní slovo

Kontakt

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně (Mk 16,15-20) | 16. května 2021

To, že Ježíš vstoupil na nebesa, neznamená, že by se vzdálil od nás. Právě naopak. Tím, že není vázán k přebývání na (nějakém) jednom konkrétním místě na zemi, může být nablízku všem lidem na světě. Děje se tak díky působení Ducha Svatého. Díky němu jsme skrze Krista spojeni s Otcem.

A my si to můžeme snáze představit díky moderním technologiím. Dokud nebyly telefony, bylo potřeba cestovat. Když jste si chtěli promluvit s někým důležitým, museli jste za ním přijet. Ale od chvíle, kdy se spustily telefonní sítě, stačí zvednout telefon a můžeme hovořit s druhými kdekoli na světě. Díky internetové síti se pak můžeme i vidět.

Jediné, co k tomu potřebujete, je mít nabitý telefon a znát kontakt. To je někdy problém, protože čísla zapomínáme. Vše ale vyřeší uložený seznam.

Převedeno do duchovní roviny. Nabitým telefonem je naše zdravá víra. A místo čísla nám dal Ježíš svoje jméno. Kdo ho s vírou vysloví, dostává se do přímého spojení s Bohem. To je veliký dar. Někdy si ho však málo vážíme a málo ho (ke své škodě) užíváme.

 

Přitom nám toho tolik nabízí. „Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se.“

V Ježíšově jménu můžeme vyhánět zlé duchy. Každý den se setkáváme s pokušením, ale když se začneme modlit a vzývat Ježíšovo jméno, zlo musí ustoupit.

Mluvení novými jazyky. Jazyk, kterému rozumí lidé na celém světě, je láska. Jsme povoláni denně přijímat v modlitbě a ze svátostí projevy Boží lásky. Když se necháme pohladit Bohem, milujícím otcem, který na nás s láskou pohlíží, budeme schopni laskavého jednání, které vede k vzájemnému porozumění.

Setkání s hady a jedy – kolik jedů musíme denně vstřebat, když kolem sebe vidíme zlo a slyšíme jedovaté řeči. Aby to neotrávilo náš život, nabízí nám Pán svou milost. Jen ji přijmout.

Uzdravení. Člověk má tři rozměry. Fyzický, psychický a duchovní. Po dobré modlitbě se vždy některý nebo některé z nich uzdraví. Vzájemná modlitba za uzdravení v nejrůznějších oblastech (tělo, mysl, duše, vztahy, minulost…) posiluje naši vzájemnou vděčnost a přátelství.

To všechno nám do života může přinést dobrý vztah s Bohem prožívaný skrze Krista v Duchu Svatém. Tak o něj usilujme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *