Duchovní slovo

Mše svatá – neděle 29. srpna 2021

29. srpna 2021 v 10.30 hodin o 22. neděli v mezidobí bude přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, co nemohou přijít fyzicky do kostela. Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *