Duchovní slovo

Mše svatá – úterý 29. června 2021

29. června 2021 v 18.00 hodin o slavnosti sv. Petra a Pavla bude přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, co nemohou přijít fyzicky do kostela. Při mši svaté oslaví výročí 40 let kněžství kunovický rodák P. František Hanáček. Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *