Duchovní slovo

Nesuďme, neslibujme, obraťme se

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí (Mt 21,28-32) | 1. října 2023

Dnešní texty jsou bohaté na výzvy, dobré rady a – chceme-li – napomenutí.

S pohledem upřeným na evangelium si můžeme odnést tři praktické myšlenky pro inspiraci:

První: Nesuďme nikoho podle prvního dojmu. Nenaletíme tak podvodníkům, kteří se tváří mile, ale mají nekalé úmysly. Ne každý, kdo se tváří přátelsky a empaticky, musí takový také být. A také neodsoudíme předčasně člověka, který si to nezaslouží. Protože každý člověk má občas špatnou náladu. V určitém rozpoložení něco řekne, někoho odbude, a pak ho to mrzí. Mějme proto pochopení, buďme trpěliví a shovívaví a neposuzujme nikoho unáhleně.

Druhá myšlenka: Neslibujme, co nemůžeme splnit. Někdy se stane, že to dobře myslíme, a pak to nezvládneme. To se dá pochopit a vysvětlit. Ale pokud slibujeme něco, co splnit nemůžeme nebo nechceme, je to lež. A i když lež zdánlivě někdy na chvíli pomůže, často pak dlouhou dobu škodí. Ničí naši sebeúctu, naše vztahy s lidmi i náš vztah s Bohem.

Třetí myšlenka: Když zjistíme, že jsme se vydali špatným směrem, obraťme se. Omluvme se těm, které jsme odbyli. Usilujme o upřímnost v přístupu jednoho ke druhému. Mějme pokoru celníků a nevěstek, kteří uposlechli napomenutí Jana Křtitele. Nedovolme, aby nás ovládala pýcha tak, jako ovládala velekněze a starší lidu. Pokorné přiznání omylů a chyb a obrácení na správnou cestu je tím nejlepším lékem na zranění, které způsobily naše slabosti a hříchy.

Pán Ježíš svá slova obrací k velekněžím a starším lidu. Obrací se k těm, kteří mají ukazovat živý vztah s Bohem. To jsme dnes my, co „chodíme do kostela“. Včera na poutním zájezdu jsme vzpomínali sv. Jeronýma jako překladatele Písma do srozumitelného jazyka. A řekli jsme si, že i my – každý z nás – je takovým tlumočníkem Božího slova. Ne jazykově, ale tím, jak svou víru žijeme. A dnes nás může povzbudit, že je normální udělat chybu a zklamat, ale je třeba si to přiznat, jít a udělat, co je správné. Krásné povzbuzení přidává i sv. Pavel ve druhé čtení, když nás zve, abychom měli stejné smýšlení jako Kristus. Máme se tedy ptát: „Co bys, Pane, v této situaci udělal ty?“ Toto zkoumejme, objevujme a k tomu si u něho zároveň vyprošujme sílu. Abychom byli dobrými učiteli svých blízkých.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *