Akce,  Zajímavosti

Noc kostelů 2023

Aktualizace: Z důvodu nemoci bude koncert hebrejských písní uskutečněn v náhradním termínu. Místo této časti programu zveme na varhanní a klavírní koncert Marka Soviše.

I letos se v naší farnosti zapojíme do aktivity Noc Kostelů. Více informací naleznete na webu www.nockostelu.cz. Program konaný ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Kunovicích je na plakátku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *