• Duchovní slovo

  Hořící srdce, kráčející nohy

  Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí, Misijní neděle (Lk 23,14-35) | 22. října 2023

  Pro letošní Světový den misií zvolil papež František téma o emauzských učednících: „Hořící srdce, kráčející nohy.“ Řekněme si několik myšlenek z jeho poselství. Dva učedníci, zmatení a zklamaní, se setkávají s Kristem ve slově a při lámání chleba. To v nich zažehne nadšení znovu se vydat na cestu do Jeruzaléma a hlásat, že Pán byl skutečně vzkříšen. V tomto příběhu vidí papež inspiraci pro každého z nás.

 • Duchovní slovo

  Být vyvolený

  Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí (Mt 22,1-14) | 15. října 2023

  Jedna věřící dívka ukazovala ve škole své nevěřící spolužačce učebnici z náboženství. Nevěřící dívku v ní zaujal obrázek poslední večeře Páně. „Co to je?“ zeptala se. „To je mše svatá,“ řekla zjednodušeně věřící dívka. „To máte v kostele takové hostiny?“ podivila se nevěřící kamarádka. „Ne, to bylo jen na začátku. Teď už se v kostele jenom modlíme.“

  Zní to jako anekdota, ale je to vlastně pravda. Člověku může přijít líto, že už to není jako v dobách, kdy křesťanská bohoslužba končila společnou hostinou (někde se podobně slaví i dnes). Ale my si dnes můžeme uvědomit, že i když se forma slavení změnila, obsah zůstává stále stejný.

 • Duchovní slovo

  Vám pronajal vinici

  Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí (Mt 21,33-43) | 8. října 2023

  „Bůh vám pronajal vinici, ale vy mu neodvádíte výtěžek.“ To je výtka, se kterou se Ježíš obrací k představeným vyvoleného národa. Ale Boží slovo tímto promlouvá i dnes k nám. Pojďme se zamyslet nad tímto textem.

 • Pro děti

  Matyldina otázka 23/24

  Milí školáci, je zde první otázka ovečky Matyldy v tomto školním roce. Věřím, že jste při mších svatých pro děti dávali pozor. Napište tedy tři místa v kostele, ze kterých pramení Boží dary pro člověka. Své odpovědi posílejte na farní e-mail. V pátek 13. října 2023 při mši svaté vylosujeme vítěze.

 • Duchovní slovo

  Nesuďme, neslibujme, obraťme se

  Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí (Mt 21,28-32) | 1. října 2023

  Dnešní texty jsou bohaté na výzvy, dobré rady a – chceme-li – napomenutí.

  S pohledem upřeným na evangelium si můžeme odnést tři praktické myšlenky pro inspiraci: