• Duchovní slovo

  Napomenutí

  Text k zamyšlení u příležitosti 23. neděle v mezidobí (Mt 18,15-20) | 10. září 2023

  „Když tvůj bratr zhřeší…“

  Slovo hřích pochází ze staroslověnského výrazu grech – chyba. V hebrejštině se pro slovo hřích používá výraz חטּאה („chátá“). Základní významy tohoto slova jsou: minout cestu, cíl, překročit Boží zákon, ztratit se. Někdy člověk udělá chybu. Vydá se na špatnou cestou, ztratí se. Boží zákon mu dává hranice, ale on je překročí a ublíží tím nejen sobě ale i druhým. A je naší křesťanskou povinností mu pomoci napomenutím.

 • Duchovní slovo

  Podíl na oběti

  Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí (Mt 16,21-27) | 4. září 2023

  Dětské kamarádské rady: „Nechoď k zubaři, bude to tam bolet,“ nebo ve škole: „Řekni, že tě bolí hlava, že musíš jít domů, abys nemusel psát písemku,“ se tváří jako dobrá pomoc, ale ve skutečnosti mohou přinést dalekosáhlé negativní následky.

 • Pro děti

  Nový školní rok 2023 – 2024 a rozvrh hodin náboženství

  Milí rodiče,

  všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

  Pro pokřtěné děti je návštěva výuky náboženství samozřejmostí, jak jste to slibovali i při křtu. Výuka náboženství během celé školní docházky se předpokládá k přípravě na svátost biřmování.

  Níže naleznete rozvrh hodin náboženství (případné změny zde budou ihned publikovány).

 • Duchovní slovo

  Klíčové pouto

  Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí (Mt 16,13-20) | 27. srpna 2023

  Podívejme se na symbol, který má ve svých rukách jeden z patronů naší farnosti – klíč. Klíč je důležitým symbolem dnešního evangelia. Symbolika klíčů se používá často. Jsou klíčové okamžiky v dějinách, lidé dělají klíčová rozhodnutí, při sportovních zápasech jsou klíčoví hráči apod. Co symbolizuje klíč, který Ježíš předává Petrovi? Je to moc svazovat a rozvazovat. Co to znamená? Jeden úhel pohledu ukazuje na důležitá rozhodnutí, která se v církvi po staletí odehrávají. Rozhodnutí, která v souladu s evangeliem reagují na potřeby doby. Někdo by si ale v duchu tohoto pohledu mohl říct, že se to týká papeže, biskupů a možná ještě kněží. A co my ostatní s tím? To je pro ty, kdo mají autoritu, kterým byla svěřena moc. Jaká to je ale moc?

 • Akce,  Pro mládež

  Večer chval

  Všichni jste srdečně zváni na Večer chval, který bude ve čtvrtek 31. srpna 2023 v 19.00 hodin v kapli v Míkovicích. Po této modlitbě může setkání pokračovat na domečku.

  Stejný Večer chval se uskuteční v sobotu 2. září 2023 ve farním kostele ve Vacenovicích.

 • Duchovní slovo

  Zrání touhy

  Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí (Mt 15,21-28) | 20. srpna 2023

  Dnešní evangelium nám může z našeho „křesťansky zaběhlého“ pohledu přijít přinejmenším zvláštní až nesrozumitelné. Ten zvláštní postoj Ježíšův a jeho učedníků.

 • Duchovní slovo

  Vpřed a vzhůru

  Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí (Mt 14,22-33) | 13. srpna 2023

  Ježíšovi učedníci zažili velký zázrak nasycení zástupu. To v nich vyvolalo nadšení a vzbudilo nebývalé odhodlání. Možná právě proto přijali výzvu a vydali se k večeru na dvanáctikilometrovou cestu po neklidném moři. Za normálních okolností by to neudělali. Myslím, že toho brzy začali litovat. A s blížící se postavou zapomněli na všechny zázraky a začali křičet. Báli se přízraku, nenapadlo je, že by mohli prosti o Boží pomoc. A tak, místo, aby se z Ježíše radovali, zděsili se ho.

 • Duchovní slovo

  Ukrytý poklad

  Text k zamyšlení u příležitosti 17. neděle v mezidobí (Mt 13,44-52) | 30. července 2023

  Události prvního čtení a podobenství z evangelia nabízejí výzvu jako z pohádky. K výzvě se pak přidává i zajímavá zápletka. Je zde dotaz na splněné přání. Není to však tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Naplní se jen přání, které si opravdu v hloubi srdce přejeme.

 • Duchovní slovo

  Půda našeho srdce

  Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí (Mt 13,1-23) | 16. července 2023

  Minulou neděli jsme hovořili o třech rovinách odpočinku. O důležitosti odpočinku duše vedle toho fyzického a psychického. Dnes nám liturgické texty nabízí dva důležité obrazy.