• Duchovní slovo

  Chtít, mít touhu

  Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Lk 1,26-38) | 20. prosince 2020

  Blíží se Vánoce, pro mnohé nejkrásnější svátky v roce. Evangelium 4. neděle adventní nás v rámci přípravy přivádí k jejich kořenům. Vypráví o mladé dívce, bez jejíhož „ať se mi stane podle tvého slova“ bychom Vánoce neslavili. Jeden nepatrný člověk, který řekne „ano“ Božímu povolání, může změnit celý svět. Ba co víc, může pomoci zachránit celý svět. A to je velká věc. Když se nad tím zamyslíme, může nás to povzbudit k tomu, abychom i my usilovali o poznání Boží vůle a jednání podle ní.

 • Nezařazené

  Sbírka vánočního čajového pečiva

  Charita Uherské Hradiště pořádá sbírku vánočního čajového pečiva pro potřebné a osamocené lidi. Balíčky trvanlivého pečiva můžete přinést o 4. neděli adventní (20. prosince 2020) od 11.30 do 12.00 hodin na faru. Děkujeme!

 • Zajímavosti

  Setkání s rodiči dětí třetích tříd

  Tuto středu 16. prosince 2020 po mši svaté (18.45 hodin) se ve farním kostele uskuteční setkání s rodiči všech dětí z třetích tříd, které by měly přistoupit k prvnímu svatému přijímání ve farnosti Kunovice. Probereme aktuální okolnosti a domluvíme se ohledně přípravy.

 • Duchovní slovo

  Kdo jsem a komu patřím?

  Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Jan 1,6-8.19-28) | 13. prosince 2020

  Malé děti si rády hrají na druhé. To se vymstilo jednomu tatínkovi, když přišel vyzvednout dcerku, kterou hlídala tchýně. Malá byla celá zabalená do všelijakých strakatých hadříků, na hlavě měla natáčky a volala: „Hádej, kdo jsem!?“ Táta se zamyslel a tázavě odpověděl: „Čarodějnice?“ „Kdepak, já jsem přece naše babička!“

  I v dnešním evangeliu hádají kněží a levité, kým je Jan Křtitel. Je to Mesiáš? Eliáš? Prorok? A Jan jim odpovídá: „Jsem hlas volající na poušti: Vyrovnejte cesty Pánu.“

 • Zajímavosti

  Zemřel Mons. Adam Rucki (aktualizováno)

  Uprostřed adventního očekávání byl na věčnost povolán Mons. Adam Rucki. Znal jsem ho jako horlivého spirituála v kněžském semináři. Byl vždy plný vnitřní radosti a s otevřeným srdcem pro každého. Pro dobu postní 2021 jsme byli domluveni, že udělá v naší farnosti duchovní obnovu. Nyní se bude jistě za nás v nebi přimlouvat. Zde se můžete dozvědět více z jeho života.