• Duchovní slovo

  Dva apoštolové

  Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů naší farnosti (Mt 16,13-19) | 27. června 2021

  V prvním letošním čísle farního časopisu Klíč jsem vysvětloval náš farní znak. Ten sestává ze tří symbolů podle zasvěcení našich kostelů. Zaměřme se na zasvěcení našeho farního kostela, které zároveň ukazuje dva hlavní patrony naší farnosti. Tedy svatého Petra a Pavla. V pátek jsme s dětmi probrali ty nejznámější atributy těchto světců – klíč a meč. V našem farním znak jsou však použity atributy méně známé, které zároveň nacházíme i na oltářním obraze.

 • Pro děti,  Prvokomunikanti

  Prázdniny s Ježíšem

  Milí rodiče letošních prvokomunikantů,

  nabízím touto cestou prázdninovou aktivitu pro všechny, kdo se připravují na první svaté přijímání. Stáhněte si a vytiskněte list, na který si děti mohou zapsat tři body z každé neděle. Tedy místo, kde ji slavily, komu byl tamní kostel zasvěcen (pokud to bude mimo naši farnost) a nějakou myšlenku z evangelia dané neděle (nebo i z kázání). Když na začátku nového školního roku podepsaný list v kostele odevzdají, mohou být zapojeny do slosování. Do této aktivity se samozřejmě mohou zapojit všechny děti, nejen naši prvokomunikanti.

  Přeji krásné a požehnané prázdninové dny.

  P. Ladislav

 • Duchovní slovo

  Mše svatá – úterý 29. června 2021

  29. června 2021 v 18.00 hodin o slavnosti sv. Petra a Pavla bude přímý přenos mše svaté z farního kostela pro ty, co nemohou přijít fyzicky do kostela. Při mši svaté oslaví výročí 40 let kněžství kunovický rodák P. František Hanáček. Po rozkliknutí otevřete video na stránce YouTube.

 • Duchovní slovo

  Skuteční učedníci

  Text k zamyšlení u příležitosti 12. neděle v mezidobí (Mk 4,35-41) | 20. června 2021

  Promluva při oslavě 25 let kněžství kunovického rodáka P. Antonína Hráčka

  Na úvod si položme otázku: „Kdy se z rybářů stávají skuteční, oddaní učedníci?“ Můžeme si odpovědět: „Když se v bouřích světa setkají s Kristovou mocí.“ Dnešní evangelium nám jednu takovou situaci přináší.