Biřmovanci

Biřmování 2024 – 22. setkání

Pátek 28. června 2024 v 19.00 hodin v kostele

Téma: Víra (pohanství – ateismus – pověry, víra je dar a vztah, obrazy víry, v co věříme a komu, proč lidé odmítají víru)

Pustit si: rozhovor Marka Ebena s ThDr. Antonínem Huvaremfilm In nomine Patris

Osobní setkání: termíny budou na skupinovém chatu

Úkoly na prázdniny: dopis otci arcibiskupovi (konec srpna), zapojit se do křesťanské akce
(Konference Charis v Brně, 10. – 14. 7. 2024,
 Celostátní setkání animátorů v Kroměříži, 12. – 17. 8. 2024, festival United ve Vsetíně, 22. – 24. 8. 2024), příprava na zkoušku (okruhy k opakování jsou ke stažení ve skupině, příp. na vyžádání)

Září a říjen 2024: pozvání na jubilejní koncert „Chvály 50“ 1. září 2024, závěrečná zkouška bude ve druhé polovině září, soustředění před biřmováním v sobotu 12. října 2024 dopoledne, svátost biřmování v neděli 20. října 2024 (hrubá mše svatá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *