Duchovní slovo

Radujte se

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Lk 3,10-18) | 12. prosince 2021

„Radujte se!“ vyzývá nás dnešní vstupní antifona. Na adventním věnci zapalujeme růžovou svíci symbolizující radost. Kde však, uprostřed světa plného chmurných zpráv, vzít skutečnou radost? Zamýšlejme se a hovořme o zdroji naší radosti.

Radost máme z toho, co druhým dáme. A to nejdůležitější, co druhým můžeme dát, je náš čas, všední, ale dobře prožívaný život. Hovoří o tom úryvek dnešního evangelia. S blížícím se příchodem mesiáše lidé věděli, že je potřeba něco udělat se životem. Ptali se: „Co máme dělat, co máme změnit?“ A Jan Křtitel jim odpovídá: „Buďte tím, čím jste, ale svůj život, své povolání, žijte podle Božího zákona, jak nejlépe dovedete.“ V dnešní době by mohl říkat: „Jsi otec, matka? Buď dobrým tatínkem, dobrou maminkou. Jsi zaměstnanec? Buď dobrým a zodpovědným. Jsi podnikatel? Buď dobrým a poctivým podnikatelem. Žij dobře, buď darem pro druhé. Tím si otevřeš cestu k radosti z dobře prožívaného života.“

Radost se rodí nejen z dobra, které dáváme, ale i z dobra, které přijímáme. A jaké dobro máme přijmout, aby nás naplnila radost? Tím dobrem je Ježíš Kristus. Rodiče se dokážou sklánět ke svým dětem a často se pro ně obětují. A stejně tak to dělá Bůh ve vztahu k nám. V Kristu se k nám sklání a obětuje se pro nás.

Papež Benedikt XVI. o tomto tématu pojednává v knize Benediktovo evangelium. Když přichází anděl k Panně Marii, říká ji: „Chaire Maria!“ To znamená: „Raduj se Maria!“ Raduj se, protože Bůh plní svá zaslíbení. Bůh na tebe myslí. Má tě rád. A proto posílá Mesiáše, který bude tebe i všechen lid dobré vůle provázet. Mějme radost z Boha, který je nám nablízku. To je pravá adventní radost. Člověk, který ji přijal, si ji nemůže nechat pro sebe. Panna Maria se dělila s Alžbětou. Následujme ji. O tuto radost se můžeme dělit velmi prostě: úsměvem, dobrým skutkem, drobnou pomocí, odpuštěním. Rozdávejme radost a radost se vrátí k nám. (podle knihy Benediktovo evangelium)

Svět, ve kterém žijeme, je plný hrozeb a strachu. Potřebuje, abychom výzvu dnešní slavnosti „Radujte se!“ přijali a žili. Radujme se z dobrého života i z Krista, který je tu s námi a pro nás. Kéž naše pokojná radost z dobra a z Boha vyzařuje z našeho života do světa podobně jako světlo svící z našich adventních věnců.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *